Foto:Anders Martinsen

Norsk dronebarometer 2021: Rekordmange nordmenn eier en drone

Aksepten for bruk av droner øker stadig i Norge. 68 prosent av nordmenn er nå positive til dette. Det, og mye mer, kommer frem i Norsk dronebarometer 2021, som ble presentert av Ola Askheim i Opinion på UNC-konferansen i dag.
Jan Frantzen

Seniorrådgiver i markedsanalysebyrået Opinion, Ola Gaute Askheim, presenterte tallene for Norsk dronebarometer 2021 under UNC-konferansen onsdag. De viser altså at 68 prosent av nordmenn er positive til bruk droner. Dette tallet har aldri vært høyere, og har økt fra 63 prosent fra i fjor. Siden 2018 har tallet økt med hele 15 prosent.

– Det er ganske gøy, og det kan neppe forklares på annen måte enn at det har vært så mange eksempler på at droner har gitt mulighet for informasjon som var helt utenkelig tidligere. Dronene har vist og dokumentert sin eksistensberettigelse gang på gang de siste årene. Bare tenk på jordskredet i Gjerdrum for eksempel. Droner gir mulighet til å drive effektive søk i utilgjengelige og farlige områder, og dette har nordmenn fått med seg, sier Askheim.

68 prosent av nordmenn er positive til bruk droner. Slide fra Opinion.

Tallet på de som er negative til droner er nå på 6 prosent.

– Én prosent er svært negative. Fem er ganske negative. Det er et beskjedent tall, sier Askheim.

Undersøkelsen er gjort i et representativt utvalg av Norges befolkning mellom 15 og 70 år. Totalt har 571 personer svart på undersøkelsen.

Fakta

Norsk dronebarometer

  • En årlig tilstandsrapport fra dronebransjen.
  • Utarbeidet gjennom spørreundersøkelser som utføres av Opinion på vegne av bransjeorganisasjonen for droner, UAS Norway.
  • Brukes som parameter av både media og myndigheter. I tillegg brukes tallene av UAS Norway I deres arbeid med å utvikle dronebransjen.
  • Årets undersøkelse ble gjort blant 571 personer mellom 15 og 70 år. Det utgjør et representativt utvalg i denne aldersgruppen.

En rekke andre interessante tall kommer frem i undersøkelsen

  • 464 000 nordmenn eier én eller flere droner.

Dette tallet har heller aldri vært høyere, og tilsvarer 12,3 % av befolkningen mellom 15 og 70 år.

– I 2017 målte vi antall innehavere av én eller flere droner til 230 000. Så økte det voldsomt i 2018 og holdt seg relativt stabilt i 2019. Så målte vi en liten nedgang i fjor. Antagelsen var at vi målte det litt høyt i 2019 og litt lavt i 2020. Men ser vi på dette gjennom hele perioden, så rimer det bra. Det er alltid en feilmargin, men tendensen er ganske klar: Interessen øker og flere kjøper droner, sier Askheim.

Les tall fra Norsk dronebarometer i fjor

  • 135 000 nordmenn har mer enn én drone.

– Dette tallet er klart høyere enn vi noensinne har målt tidligere. Det har aldri vært over 100 000 før. Tallene innebærer at 8,7 % har én drone, i tillegg til 3,6 % som har to eller flere. Forklaringen på dette er naturligvis økt interesse og tilgjengelighet, men flere variabler slår nok inn. Droner er blitt ganske vanlig etter hvert, og det er høy aksept for bruk av droner blant folk, sier Askheim.

  • Droner til politiarbeid, søk og redning og forskning har høyest aksept.

Tabellen viser respondentenes holdning til droner til ulik bruk. Slide fra Opinion

Holdningen til bruk av droner i gitte situasjoner er relativt uforandret. I år er det imidlertid lagt til to tenkte situasjoner i undersøkelsen, og de viser dette:

  • 35 prosent er positive til matlevering med drone fra lokal dagligvarebutikk.
  • 93 prosent er positive til at energiselskap frakter deler til kraftlinjer med drone.

– Folk ser nok for seg at det første scenariet kan bety masse trafikk av summende droner over hustakene, så det er forståelig at tallet er relativt beskjedent. Men aksepten for dronefrakt av deler til kraftlinjer er på nivå med de aller mest aksepterte bruksområdene, kommenterer Askheim.

  • En noe økende andel er positive både til pakke- og persontransport med drone.

– En tredjedel er positive til pakketransport med droner, og en tredjedel kunne også tenke seg å bruke dette selv. Når det gjelder persontransport er tallene litt lavere, forteller Askheim.

De som er positive til dette begrunner det med at det er kostnadseffektivt, at det går fort og at det fremstår som miljøvennlig. Alle disse forholdene ser ut til å ha like stor betydning.

– Når det gjelder hva som vil være viktig for bruk av droner de neste ti årene, så er det først og fremst samfunnsnyttige forhold som er det viktigste driveren. Droner har demonstrert og dokumentert helt unike egenskaper til å skaffe informasjon som man ikke kan få til ved hjelp av noen annen teknologi, og det har folk anerkjent, sier Askheim.

– Hva er ditt overordnede inntrykk av årets tall?

– Hvis jeg skulle hatt en overskrift måtte det være «droner fortsatt på fremmarsj». Det er det overordnede inntrykket jeg sitter igjen med, avslutter han.