Bildet er tatt i Oslo i juni 2020, da politiet testet ut hvordan droner kan brukes til å støtte i en tidlig innsatsfase.
Foto: Anders Martinsen

PFT har kunngjort konkurranse:Norsk og svensk politi skal bruke 160 millioner på droner

Politiet i Norge og Sverige samarbeider om droneanskaffelser med en totalverdi på 160 millioner kroner. I Norge vil alle politidistriktene kunne nyte godt av anskaffelsene.
Jan Frantzen

Politiets Fellestjenester i Norge (PFT) skal sammen med Polismyndigheten og Kustbevakningen i Sverige inngå rammeavtaler for anskaffelse av droner. Estimert totalverdi er på 160 millioner kroner eks. mva. Politiet inviterte denne uken interesserte leverandører til å delta i konkurransen.

– Dette er en rammeavtale for hele det norske og hele det svenske politiet, for å dekke våre behov for UAS-systemer de nærmeste 2-4 årene, sier politioverbetjent Jørgen Lunde Ronge, som har fagansvaret for droner i politiet.

Leder av politiets droneprosjekt, Jørgen Lunde Ronge. Foto: Anders Martinsen

Dronemagasinet skrev i november om politiets store satsing på droner fremover. Da ble det klart at samtlige politidistrikt skal få muligheten til å benytte seg av droner i sitt arbeid. Avgjørelsen ble tatt etter et vellykket pilotprosjekt i tre politidistrikt over halvannet år. Vi fikk eksempel på at droner kan bidra til å redde liv da en dronepilot med termisk kamera fant en savnet kvinne i Mandal.

– Det er besluttet å videreføre dronebruk i politiet, og vi skal utdanne opptil hundre dronepiloter totalt de kommende atten månedene. De ulike politidistriktene kan gjøre avrop på denne avtalen etter å ha utdannet sine piloter, sier Lunde Ronge.

I politiets kunngjøring søkes det etter dronesystemer i fire klasser:

  • UAS klasse A – Foto/åsted
  • UAS klasse B – Liten observasjon
  • UAS klasse C – Medium observasjon
  • UAS klasse D – Innendørs

Det kan gis tilbud på alle fire klassene separat. Rammen på de fire delkontraktene er estimert til henholdsvis 12, 75, 56 og 17 millioner kroner. Tildelingskriteriene er ulike for de forskjellige klassene. For klasse A vektlegges pris/kvalitet 90/10, mens i klasse D er dette forholdet 30/70.

– Klasse A er droner som skal brukes til foto og åstedsdokumentasjon. I klasse B stilles det krav om et operativt verktøy som tåler nordisk vær, med sensorer som kan gjøre observasjoner i operative settinger. Klasse C er en litt større variant, men under ni kilo, og med litt bedre sensorer. Den siste klassen gjelder en innendørs observasjonsdrone, utdyper Lunde Ronge.

Les også: Politiet tester unikt droneprosjekt i Oslo

Politiet tester ut dronebruk i sentrum av Oslo i 2020. Politiet utførte også et testprosjekt med droner i tre politidistrikt i Norge. Dette var så vellykket at prosjektet ble videreført, og satsingen ble styrket. Foto: Anders Martinsen

Politiet har hittil brukt DJI-dronene Mavic Enterprise og Matrice 210. Lunde Ronge slår fast at politiet lærte en del ting i prøveprosjektet, som nå har formet kravene i den nye anskaffelsen.

– Robusthet med hensyn til vær er noe vi ikke hadde tatt tilstrekkelig høyde for tidligere, og det har vi lagt mer vekt på nå. Politiet kan ikke stoppes fordi det kommer en regnskur. Vi har også et litt mindre fokus på rendyrket hyllevare som hovedsakelig er laget for å ta gode bilder. I klasse B og C har vi fokus på modeller som er laget for operative observasjoner, og i det segmentet har vi sett en utvikling de siste årene. Det har begynt å komme gode løsninger som tåler hardt vær og har sensorer som er “tunet” for å maksimere situasjonsforståelsen. Det fantes ikke i særlig grad da vi gjorde de siste anskaffelsene i 2018, sier han.

Les også: Nå flyr politiet egne droner

Det er i dag cirka 350 droner hos Polismyndigheten i Sverige og cirka 50 droner hos politiet i Norge. For Polismyndigheten i Sverige forventes det at antallet i avtaleperioden vil ligge på omtrent samme nivå som nå. For politiet i Norge forventes dette å øke til minst 245, potensielt betydelig flere. Dette ifølge konkurransegrunnlaget, hvor det tas forbehold om at “endringer i behov og finansiering kan påvirke omfanget både opp og ned”.

Rammeavtalen har en varighet på 24 måneder, med opsjon på forlengelse med 1+1 år. Fristen i kvalifikasjonsfasen er 23. april, mens frist for endelig tilbud er midten av august. Lunde Ronge sier at politiet satser på å gjøre avrop på avtalen en gang etter sommeren.