Ketil Solvik-Olsen som samferdselsminister under UNC-konferansen i 2017. Nå skal han jobbe for UAS Norway.
Foto: Fredrik Naumann

Ny jobb for Ketil Solvik-Olsen. Blir spesialrådgiver i UAS Norway

Den tidligere samferdselsministeren blir spesialrådgiver i UASN fra januar. – Jeg gleder meg veldig til å få bistå organisasjonen med å løfte dronenæringen, sier Solvik-Olsen.
Jan Frantzen

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er ansatt i en stilling som spesialrådgiver i UAS Norway. Solvik-Olsen var statsråd mellom 2013 og 2018, og har i dag også en stilling som seniorrådgiver i Forus PRT, som blant annet utvikler autonome kollektivløsninger.

Hva blir din rolle i UAS Norway, Solvik-Olsen?

– Jeg gleder meg veldig til å få bistå organisasjonen med å løfte dronenæringen i Norge og Norden, og spesielt utover Norges grenser. Jeg bor fortsatt i USA, og skal gjøre det frem til sommeren. Det å knytte kontakter i retning USA er viktig, fordi de har en stor næring og er aktive på regelverksiden. I Norge er det et stort uutnyttet potensial i dronenæringen, både i privat sektor og, ikke minst, i offentlig sektor. Jeg håper å være med på å skape oppmerksomhet om bransjen i departementer, etater og private bedrifter, slik at de ser potensialet.

Hvilken nytte vil UASN-medlemmer dra av at du nå er en del av organisasjonen?

Solvik-Olsen i forbindelse med en drone-demonstrasjon på Ekebergsletta da han var statsråd.Foto: Samferdselsdepartementet.

– Jeg er veldig opptatt av at jeg skal jobbe på vegne av hele bransjen. Det er nok en del droneselskap som opplever at det er behov for å koordinere litt bedre, og få litt mer oppmerksomhet rundt sin sektor. Jeg tenker også at det er nødvendig å åpne øynene hos en del som burde brukt droner mer i sitt daglige virke, og der vil jeg kunne bidra. Jeg håper de som jobber i dronenæringen ser nytteverdien av å være med i UAS Norway, og at jeg skal kunne gå inn med de andre i organisasjonen og gi ekstra verdier til sektoren, som dermed kan levere enda bedre tjenester til samfunnet.

Hva slags nytte vil du kunne dra av din statsråd-bakgrunn i denne rollen?

– På dronekonferanser treffer vi mange som ser et stort potensial, men utenfor næringen er det fortsatt litt for mange som tenker på droner som noe det amerikanske forsvaret bruker til krigføring i utlandet, eller et leketøy som nabogutten har kjøpt på Elkjøp. Kanskje kan jeg med min bakgrunn bidra til at flere vurderer droner, og etter hvert også tar dem i bruk. Jeg vil jobbe for å få frem hvor teknisk avansert utstyr man kan ha på droner, hvor nøyaktig man kan styre dem, og hvordan det kan utvikles tjenester innen alt fra befaring av jernbanelinjer og kraftlinjer til transport av blodprøver.

Du sa under UNC-konferansen at det blir viktig å overbevise skeptikerne. Hvordan gjøres det?

– Vi må ha respekt for at folk vil være sikre på at dette er trygt, og ikke skaper ulemper for dem. Da må man vise nytteverdien, og kommunisere et oppriktig ønske om at sikkerhet er det som skal være førende for hvor fort dronetjenester skal tas i bruk. Hvis befolkningen opplever at sikkerhet ikke bare er et honnørord, at det faktisk ligger i bunnen for alt man gjør, og at privatlivets fred skal ivaretas, da vil det utvikles en tillit i befolkningen. Det er noe UAS Norway er godt egnet til å kommunisere på vegne av bransjen, og som alle medlemmene må leve opp til. Allmenn aksept vil kanskje ta litt lenger tid enn man ser for seg i enkelte styrerom, men etter statistikken vi så på UNC-konferansen, tror jeg ikke man trenger å vente så lenge.

Hva vil du trekke frem som det mest spennende av dronerelaterte prosjekter og initiativ for tiden?

Solvik-Olsen under UNC 2019, der han blant annet ledet en debatt om postleveranser med droner. FOTO: Hanne Rebecca Nilsen

– Det er ekstremt spennende å se hvor raskt ting skjer når det gjelder persontransport med droner. Droner som løfter over 100 kilo var utenkelig for kort tid siden. Det som er viktigst av alt er hva ny teknologi kan levere av tjenester. Det som kommer til å endre verden er hvordan man inkluderer teknologi i ulike løsninger, slik at man får utnyttet infrastrukturen bedre, at man får reduserte utslipp, redusert tidsbruk og økt kapasitet i eksisterende veinett, jernbanenett og luftrom. På UNC så vi at droner kan hjelpe politiet løse sine oppgaver bedre, og at også Posten jobber med bruksområder. Frakt av blodprøver er også veldig nyttig og praktisk. Sånne prosjekter må det jobbes mer med, det er slike ting som vil føre til en allmenn aksept.

Hva tenker du om norske aktørers muligheter mot utlandet? Og hvordan kan disse mulighetene utnyttes best mulig?

– Jeg håper at min tilstedeværelse i USA, som er et stort marked og en storebror på utvikling av teknologi, kan hjelpe norske aktører til lettere å komme inn dørene hos potensielle kunder eller viktige leverandører her borte. UAS Norway har allerede gode nettverk, og jeg håper jeg kan bidra til å åpne enda flere muligheter. Potensialet for norsk dronenæring er ekstremt stort, og når så mange amerikanske aktører stiller opp på en norsk dronekonferanse, slik de gjorde på UNC, så viser det at de anser Norge for å være et spennende sted.

Hva slags utvikling tror du vi vil se i 2020?

– Jeg opplever fra bransjen at det er et behov for konsolidering. Det har vært mange enkeltpersoner som har vært drivkrefter og primus motorer så langt, nå begynner vi å få et såpass stort volum på potensielle kontrakter og kunderelasjoner at vi må tenke mer industri. Det er viktig at ikke de norske aktørene blir for opptatt av å konkurrere mot hverandre, men får til et samarbeid hvor de forstår at de av og til må gå sammen for å vinne en kontrakt mot store internasjonale konkurrenter. Så jeg tror 2020 vil innebære mer samarbeid og klyngetenking. Jeg var veldig imponert over bransjen da jeg var statsråd, og opplevde den som en fremoverlent næring som er drevet av en entreprenør- og skaperånd. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Ressurs for alle

UAS Norway-leder Anders Martinsen sier at han er svært fornøyd med å få den tidligere statsråden med på laget.

Anders Martinsen, UASN-leder.

– Vi får en nasjonal og internasjonal ressurs som skal jobbe videre med grunnlaget som allerede er lagt, og med å gjøre oss rustet for endringene som bransjen vil møte fremover, sier han.

– Solvik-Olsen vil bidra til mange prosjekter som angår både næringen som  helhet og konkrete deler av bransjen som vi ønsker å løfte bedre frem. Om du er RO1, RO2 eller RO3 i dag spiller liten rolle, vi ønsker å være med å legge til rette rammevilkårene for alle dronebrukere i Norge og Solvik-Olsen vil bli en viktig ressurs for alle segmentene blant våre medlemmer, forteller Martinsen.