Nye droneregler – dette må du huske på i 2022

Hvilken kategori skal du fly i, og hvilke regler gjelder? Hans Petter Heimro er inspektør i seksjon for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet, og svarer her på noen av de viktigste spørsmålene om det nye droneregelverket.
Anders Martinsen

Overgangsperioden er over, og det er nå kun ett droneregelverk som gjelder – de nye felleseuropeiske reglene. Over 10 000 nordmenn har så langt registrert seg i åpen kategori, mens litt over 30 har fått godkjenning i spesifikk kategori.

Vi har snakket med Hans Petter Heimro, inspektør i seksjon for ubemannet luftfart hos Luftfartstilsynet, om de nye reglene og hva du må huske på når du skal fly drone i 2022.

Hva er det viktigste som skjedde ved overgangen til 2022, Hans Petter?

– RO-tillatelsene er ikke lenger gyldig. Kun statsluftfart får fortsette med det, og da hovedsakelig politiet. Hvis man ikke ønsker å søke om noen tillatelse, har man åpen kategori som kun krever at man registrerer seg på flydrone, tar kurs og eventuelt eksamen og flyr i henhold til reglene.

Åpen kategori består av tre underkategorier – A1, A2 og A3. Hvem passer A1 for?

– Grovt sett er A1 for små droner med få avstandsbegrensninger til utenforstående personer. Man kan fly droner under 250 gram, bare man unngår flyvning over utenforstående personer. Man kan også fly droner under 500 gram ut dette året.

Når det gjelder utenforstående personer – kan man fly over dem hvis de samtykker?

– I utgangspunktet kan man det. I regelverket heter det at folk skal ha gitt samtykke og være innforstått med risikoen de tar. Det vil si at de skal ha fått en brief om hvordan de skal forholde seg.

Kan vi være sikre på at A1-pilotene blir trygge piloter med disse retningslinjene?

– Ja, retningslinjene er lagt opp slik at flyvning i åpen kategori skal ha lav risiko på operasjonene. Så lenge man følger reglene, så skal det være trygt.

Hvilke regler gjelder da for A2?

– A2 gjelder for litt større droner. Uten C-merking er det snakk om droner helt opp til 2 kilo, og de med C-klassifisering kan fly droner helt opp til 4 kilo. I denne kategorien kan man også fly litt nærmere folk. Man må være minst være 50 meter horisontalt fra utenforstående personer. Dersom du har en C2-drone kommer dette med saktemodus inn. Der er avstanden i utgangspunktet minst 30 meter horisontalt og fem meter horisontalt hvis man bruker saktemodus.

Uten C-merking er 50 meter horisontalt minimum, og i tillegg har vi 1:1-regelen. Den innebærer at horisontal avstand til utenforstående ikke kan være mindre enn dronens vertikale høyde over bakken.

Les mer om C-merking her

Forskjellen fra tidligere er at denne avstanden kun gjelder avstand til personer, mens tidligere var det 50 meter både fra bygninger og mennesker.

Hvem vil det kunne ha praktisk nytte for?

– Det kan for eksempel være de som driver med eiendomsfoto. Mens folk er på jobb eller inne i huset, så er det mulig å fly og ta bilder nærmere enn 50 meter fra andre hus – så lenge det ikke er mennesker ute.

Angående C-merking: Hva kan dere si om dronene som allerede er på markedet i dag?

– Jeg så nylig at et firma hadde fått tillatelse til å C-merke droner, så det virker som om det er i ferd med å skje ting på dette området. Når det gjelder «ettermerking» av gamle droner, så åpner regelverket for det. Man ser også at droner som kommer på markedet nå legger seg akkurat under den aktuelle vektklassen, for å kunne få en slik merking i etterkant.

Hvor tar man kurs til kategori A2?

– Da må man registrere seg på flydrone, og klikke seg videre derifra til å ta kurset. Eksamen tas på en trafikkstasjon.

Vi anbefaler at man melder seg opp i god tid hvis man skal ta eksamen på en trafikkstasjon. Det kan være lang kø, spesielt med covid-restriksjoner.

Hvem vil havne i A3?

– Den kategorien er for de største dronene, helt opp til 25 kilo. Her er det ingen datobegrensing for C-merking. Man kan fly hjemmebygde droner å lenge man vil. Men det er fortsatt krav til å registrere seg på flydrone.

Skal man kun registrere piloter/operatører, eller fartøy også?

– Man registrerer kun seg selv eller firmaet sitt som operatør, ikke dronene. Registrering av droner blir først aktuelt når man skal ha sertifisering og kommer høyere opp i klassene.

I denne kategorien skal man ha en avstand på minst 150 meter horisontalt fra bolig-, nærings-, industri-, eller rekreasjonsområder. Og så heter det at man skal ha minst 30 meter avstand «hvis utenforstående personer kommer inn i området»?

– Ja, når du planlegger å fly skal det ikke være utenforstående personer i området, men hvis det kommer noen inn i området må du minst holde 30 meter og i tillegg følge 1:1-regelen.

Gjelder avstanden på minst 150 meter horisontalt også hvis du har fått samtykke fra for eksempel byggeier?

– Ja, den regelen er absolutt. Man kan ikke fly nærmere, selv om man har fått samtykke.

Hvis jeg har registrert meg på flydrone, kan jeg da ta med dronen til utlandet og fly der?

Disse dronereglene gjelder i alle EASA-medlemsland, så i åpen kategori kan man, så lenge man er registrert i hjemlandet sitt og har kurs og eksamen, fly i andre medlemsland. Men man må alltid sjekke om det er lokale begrensninger i luftrommet der man flyr.

Huskelisten for å komme i gang begynner med å registrere seg på flydrone og markere dronen med operatørnummer og kontaktinfo. Hvilke øvrige punkter har vi på denne listen?

– Det er krav til ansvarsforsikring. Kravet er at du skal ha en forsikring som dekker litt over 9 millioner kroner. Grunnen til det er at man i luftfartsloven har noe som heter objektivt ansvar, det vil si at du kan bli erstatningsansvarlig selv om det ikke er du som har skyld i en ulykke. Det er viktig at man sjekker vilkårene nøye før man bestemmer seg for hvilken forsikring man velger.

Og så må man huske at maks flyhøyde er 120 meter. Men her er det nye muligheter?

– Det stemmer. Nå er det ikke 120 meter vertikalt lenger, men 120 meter til nærmeste punkt på jordas overflate. Så nå kan man fly utenfor et stup og ha mer enn 120 meter rett ned, så lenge det er 120 meter inn til fjellet.

Det er ikke krav til operasjonsmanual i åpen kategori, men til prosedyrer og liste over personell. Hva kan en sånn prosedyre bestå av?

– Vi har noen eksempler på sjekklister som kan være fine å bruke i vårt A1/A3-kurs. Ellers er det ikke noen konkrete krav til hva prosedyrene må være, men jeg anbefaler å ha noen praktiske prosedyrer som er med på å gjøre operasjonen effektiv og trygg.

Det er aldersgrense 16 år for å fly alene, betyr det at man kan være yngre hvis man er sammen med voksne?

– Ja, det kan man. Hvis man har med seg en som er over 16 som har tatt kurs og eksamen, kan man fly.

Vi har også spesifikk kategori. Hvem havner her?

Hvis man ikke klarer å følge de reglene som er i åpen kategori, som for eksempel at man har behov for å fly utenfor synsrekkevidde, over 120 meter, nærmere utenforstående personer, eller litt tyngre droner, så havner man her.

Vi har VLOS (innenfor synsrekkevidde) og BVLOS (utenfor synsrekkevidde). Tidligere hadde vi også EVLOS, hvor man kunne øke den visuelle rekkevidden. Hvorfor er den borte?

– Den har egentlig ikke forsvunnet. Vi har noe som heter BVLOS med luftromsobservatør, som egentlig blir EVLOS. Her bruker man observatører for å oppfylle krav til å detektere bemannet trafikk

På hvilken måte ivaretar man lang erfaring for de som skal over til spesifikk kategori fra RO2 og RO3?

Alle starter alle på scratch, så selv om man har hatt RO2- eller RO3-tillatelse må man søke om ny tillatelse i spesifikk kategori. Hvis man vil ha mer utvidede rettigheter for å kunne godkjenne operasjoner selv, kan man søke om en LUC (Light UAS Operator Certificate). Her er det også beskrevet i regelverket at man kan legge tidligere erfaring til grunn.

Et nytt element for mange er standardscenariene. Hva er dette?

Standardscenarioet er en av flere spesifikke tillatelser. Av spesifikke tillatelser finnes standardscenarier, PDRA (en ferdiglaget risikovurdering), SORA (egen risikovurdering) og LUC. Alle disse er basert på søknader, bortsett fra standardscenariene. Da holder det å sende en deklarasjon, før man kan starte operasjonene sine.

Men hva er et standardscenario?

Det finnes foreløpig to standardscenarier, med forhåndsbestemte flyregler man må forholde seg til. Det ene standardscenariet er VLOS- operasjoner i bebygde strøk som man kan fly med litt tyngre droner. Det kan sees på som en utvidelse av kategori A2. Standardscenario nummer to går på flyvning BLOS under 400 fot med luftromsobservatør.

Er det mange som venter på behandling i denne kategorien?

Ja, vi har en del søknader inne, så her må man forvente at det er litt behandlingstid, sier Heimro.

Les også vår guide til de nye dronereglene, og se Luftfartstilsynets nettsider for veiledning.