Under de nye reglene kan man blant annet fly etter mørkets frembrudd. Les hva ekspertene sier om det og mye annet om de nye dronereglene som kom på plass 01.01.2021
Foto: Anders Martinsen

Droneekspertene svarer: Den ultimate guiden til de nye dronereglene

Hvilke regler gjelder for deg? Hvilke avstander og høyder må du tenke på, og hvilke tillatelser må du ha for å fly dronen din? Få svarene på det meste av det du lurer på rundt de nye dronereglene.
Jan Frantzen

Økt flysikkerhet og personvern er hovedårsakene til de nye europeiske dronereglene som ble implementert i Norge ved nyttår. Regelverket er omfattende, og mange droneoperatører har spørsmål rundt dette.

Luftfartstilsynets eksperter Arild Mortensen og Hans Petter Heimro stilte opp i en direktesendt Dronenytt-sending forrige uke, for å svare på spørsmål fra seerne og programleder Anders Martinsen. Her er noen av de mest relevante spørsmålene og svarene fra sendingen. Flere spørsmål og svar fra Luftfartstilsynet finner du også i chatbot`n til UAS Norway.

Det er tre kategorier i det nye regelverket. Hvor vil de fleste havne?

De aller fleste vil havne i åpen kategori, som er for lavrisiko-operasjoner. Her trenger man ikke godkjenning fra Luftfartstilsynet, man kan bare registrere seg på flydrone.no og ta kurs og eksamen der og skaffe seg forsikring. Her er det høydebegrensning på 120 meter, og viktig å huske å holde seg fem kilometer fra flyplasser. Skal man innenfor den, må man ha tillatelse  fra lufttrafikktjenesten. Det er også mulig å få i åpen kategori.

Registreringsportalen

Det har vært noen problemer med den nye portalen flydrone.no, er det ordnet?

Det går mye bedre, etter at vi hadde noen utfordringer i starten. Noen ting jobbes det fortsatt med, men stort sett går det bra.

Hva gjør jeg hvis jeg har registrert feil på flydrone.no?

Ta kontakt med Luftfartstilsynet via epost eller telefon, så vil de forsøke å ordne dette fortløpende.

Underkategoriene

Åpen kategori er omfattende, med ulike underkategorier. Hvor vil for eksempel en fotograf havne, hvis han skal fly i nærheten av folk?

Da vil man ha nok havne i A1 eller A2, avhengig av vekten. Det er de kategoriene som gjelder dersom man skal fly nært utenforstående. A1 er for lettere droner under 250 gram, eller under 500 gram frem til 1 januar 2023.

Droner under 250 gram

Hvilke regler gjelder for droner under 250 gram?

Det anbefales at du tar kurs og eksamen også hvis du kun opererer droner under 250 gram, som DJIs Mini2.

Når dronen er under 250 gram og har kamera (eller annen sensor), må man registrere seg på flydrone.no. Man må også ha ansvarsforsikring. I A1 kan man teoretisk sett fly over folk, men man bør unngå det. Man skal fly hensynsfullt og ikke være til sjenanse. Kurs og eksamen kreves kun for å fly droner over 250 gram, men vi anbefaler at man tar det uansett. Det tar én time, og er ikke veldig vanskelig å bestå.

 

Hvordan komme i gang

Hva bør man gjøre, steg for steg, hvis man skal begynne å fly drone?

Gå inn på flydrone.no, registrer deg der, ta nettkurs og eksamen. Sørg for gyldig ansvarsforsikring iht EC785/2004. Husk å merke dronen med operasjonsnummeret man får inne i flydrone.no. Dette kommer med en gang man har betalt registreringsavgiften, som er på 180 kroner i året. Du må ha funnet ut hvilken kategori du hører hjemme i, og hvilke regler du skal forholde deg til. Så kan du dra ut og fly.

Hvis man er RO1-operatør i dag, hvordan går man over til nytt regelverk?

Da må man vurdere hvilken kategori man har behov for, og så registre seg på flydrone.no – enten som privatperson eller organisasjon. Som organisasjon har du mulighet til å knytte til deg flere piloter, og få en oversikt over hvilke eksamener de har bestått.

I åpen kategori er det krav til prosedyrer og personell-liste hvis man har mer enn én pilot. Hvis man er privatperson er det ikke krav til operasjonsmanual.

Spesifikk kategori

Hva avgjør inndelingen av de tre kategoriene, åpen, spesifikk og sertifisert?

De tre kategoriene er inndelt etter risikonivå: lav, medium og høy risiko. Høy risiko vil innebære persontransport eller å fly over folkemengder. Sertifisert kategori er ikke åpen ennå, her må man fortsatt fly etter RO3-godkjennelsen. Skal man operere i spesifikk kategori, er det viktig at man starter søknadsprosessen så tidlig så mulig. RO-tillatelsen vil gå ut til nyttår.

Det er fire alternativer for å få godkjennelse i spesifikk kategori.

Man kan utarbeide en spesifikk risikovurdering (SORA) for hver operasjon, eller en forhåndsdefinert risikovurdering (PDRA). Det enkleste er et standardscenario (STS), hvor man bare sender en deklarasjon.

Man kan også søke om å bli en LUC – Light UAS Operator. En LUC kan autoriseres til å godkjenne sin egen SORA, PDRA og STS.

Les mer om spesifikk kategori her

Hvilke kompetansekrav gjelder for de ulike SAIL-verdiene i SORA?
Her må søkeren selv foreslå kompetansekrav i søknaden sin, basert på operasjonene sine. På side 103 i Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems finner man emnene som skal dekkes. Se også Luftfartstilsynets SORA-veileder og SORA-eksempel.

Når vil rammeverket være klart slik at dagens RO3operatører kan gå over i spesifikk kategori?

Alt er klart for RO-operatører til å gå over i spesifikk kategori. Søknadsskjema finnes her. Det er kun noen få RO3-operatører som må fly i sertifisert kategori. Disse må fortsatt fly på RO3.

Les også: Dette bør du vite om C-merking 

Aldersgrenser

Hva er aldersgrensen for å fly drone?

I åpen kategori er den 16 år. Hvis man er under 16, må man ta kurs og eksamen og være sammen med noen over 16 som også har tatt kurs og eksamen.

Overgangsregler

Hvem gjelder overgangsreglene for?

Det er for de som er registrerte RO-operatører. De kan fortsatt fly på den tillatelsen de har ut dette året. Det er ikke mulig å registrere seg som RO-operatør nå. Skal man etter hvert over i sertifisert kategori, må man foreløpig fortsette på R03.

Det er teoretisk mulig å fly på både RO-tillatelsen og det nye regelverket om hverandre ut året.

Tillatelser

Hvis jeg skal fly nær andre mennesker, må jeg ha deres tillatelse?

Skal man fly nærmere enn de oppgitte sikkerhetsavstandene, må de være informert om risikoen og gi sitt samtykke. Dette gjelder ved bruk av droner som er over 250 gram. Det er ingen sikkerhetsavstander ved bruk av droner under 250 gram, men man skal ikke være til sjenanse.

Kan jeg fotografere over hytter hvis jeg har snakket med de som befinner seg der? Og hva med hytter det ikke er folk i, er det ok å fly over disse?

I bebygd område må man fly i A1 eller A2. I A2 gjelder 50 meter avstand fra utenforstående personer. Det er ikke avstandsbegrensning fra bygninger i A2.

«Bebygde områder»

Er det noen klar definisjon på «bebygde områder»?

Det er en kvalitativ definisjon. Man må bruke skjønn.

Høydebegrensninger

Hvor høyt kan man fly over bakken?

I det gamle regelverket kan man fly opp til 120 meter, og da gjelder avstanden vertikalt rett ned under dronen. Nå gjelder det nærmeste punkt på bakken. Det vil si at du kan fly dronen på fjelltopper og over klipper, så lenge det er maks 120 meter til nærmeste landingspunkt.

Hva må jeg gjøre for å kunne fly høyere enn 120 meter?

Da må du i spesifikk kategori, og sannsynligvis gjennom en SORA-prosess, altså en risikovurdering. Konsekvensene av å bevisst fly høyere enn det som er lov, kan være bøter.

Finnes det noe nedre grense for hvor lavt bemannet lufttrafikk har lov til å fly?

Bemannet lufttrafikk har ikke lov til å fly lavere enn 1000 fot (cirka 300 meter), nær bebyggelse og 500 fot (ca. 150 meter) ellers. Men det finnes unntak.

Hva må man ha for å få tillatelse til å fly høyere enn 120 meter?

Flyging over 120 meter må skje i spesifikk kategori, i henhold til tillatelse.

Finner du ikke svaret på det du lurer på? Spør UAS Norways chatbot  (nederst i høyre hjørne)

BLOS og VLOS

Hvem kan fly utenfor synsrekkevidde – BLOS – i det nye regelverket?

Skal man fly BLOS må man i spesifikk kategori, det kan ikke gjøres i åpen. Det er mulig å fly med videobriller i åpen kategori, altså FPV, men da må man ha en spotter som følger dronen.

Hvorfor er det viktig at jeg alltid ser dronen?

Det er viktig for å ha kontroll på omgivelsene. På skjermen ser du ikke alltid utenforstående personer og annen lufttrafikk, og derfor er åpen kategori tilpasset lavrisiko-operasjoner hvor man må se dronen hele tiden.

Hvilken kategori havner vi under hvis vi skal utføre kartlegging (VLOS) over bebygde områder hvor det kan være folk ute?

Flyging over bebygde områder i åpen kategori må gjøres i underkategori A1 eller A2. Dersom man må fly tyngre droner må dette gjøres i spesifikk. Ta gjerne en titt på droneguiden.

Se hele Dronenytt-sendingen her:

Over landegrensene

Kan man registrere seg i et annet EU-land?

Reglene sier at man skal registrere seg i hjemlandet, da kan man fly gyldig i andre EASA-medlemsland og EU-land.

U-Space

Hva er U-Space?

Det er et sett med tjenester for dronepiloter. Man snakker om å opprette et eget luftrom for droner som kan opprettes under 500 fot i områder med mye dronetrafikk. Det er et stykke igjen til det blir innført, men det vil være behov for det når det blir flere droner og vi for eksempel får frakt av mennesker.

Hvordan ser fremtiden ut med innføring av U-SPACE? Hvilken myndighet i Norge skal fastsette sonene i U-SPACE?

Dette er fortsatt under arbeid. Droner som skal fly i disse sonene må være utstyrt med «remote id». Sannsynligvis vil Luftfartstilsynet fastsette disse sonene i samarbeid med Avinor.

Tillatelser

Når det gjelder verneområder og reservater, hvordan holder man lettest oversikt over slike og hvilke regler som gjelder?

Oversikt finnes på miljødirektoratet sine sider. Hvert område har egne regler.

Trenger man grunneiers tillatelse til å lette og ta av?

Der man tar av og lander må man ha grunneiers tillatelse. Når det gjelder ren overflyging, kan grunneier som utgangspunkt ikke nekte det, med mindre flygingen foregår lavt eller av annen grunn er til særlig sjenanse.

Droner i næring

Hvordan er reglene for bruk av drone i næring, for eksempel sauenæring? 

Regelverket skiller ikke mellom privat og kommersiell bruk. Du må registrere deg på flydrone.no og ta nettkurs og eksamen. Før du kan fly må du huske å merke dronen med operatørnummer, og ha ansvarsforsikring.

Mørkeflyging

Hva er kravene angående lys på dronen i forbindelse med mørkeflyging?

Nytt regelverk krever at lyssetting på droner skal skille denne fra bemannet luftfart. Det kommer krav om blinkende grønt lys, og dette vil det komme fortløpende informasjon om.

Er det lov å fly i mørket uten det grønne blinkende lyset som det er krav om?

Mørkeflyging er nå lov i åpen kategori. I fremtiden blir det krav til at dronen må være utstyrt med et eget grønt blinkende lys.

Registreringsavgift

Hvorfor må piloter som har tatt alle eksamener og flyr for en organisasjon likevel betale registreringsavgift hvis de ønsker å fly privat?

Hvis du skal fly privat i egen regi, og ikke under kriteriene for en organisasjon, må du registrere deg (og betale registrering). Da regnes du som en egen operatør.

Innsatsområder

Tidligere var de særnorske reglene definert for flyving rundt innsatsområder o.l. Er dette i EASA-forskriften?

Dette er definert i UAS.OPEN.060 (3) (EU) 2020/639. «During the flight, remote pilots and UAS operators shall not fly close to or inside areas where an emergency response effort is ongoing unless they have permission to do so from the responsible emergency response services.»

Vekt

Hvorfor ble vekten satt på 500 gram når de beste dronene ligger litt over dette?

Vektgrenser er nok satt med bakgrunn i erfaring og statistikk, og ikke dronemodeller.

NLF

Gjelder dronereglene også for de som er medlem av Norges Luftsportforbund?

NLF flyr etter et eget godkjent sikkerhetsystem man skal forholde seg til. Piloter som kun flyr etter dette systemet trenger ikke være registrert på flydrone.no enda.

Les mer om regelverket på Luftfartstilsynets nettsider