C-MERKING: Europeiske regler om C-merking av droner fører til at tyngre droner blir tillatt i tettbebygde strøk. Slik presenterer DJI inndeling iht det felles europeiske regelverket for sine droner. Det vil også gjelde for mange droner i Norge. Illustrasjon: DJI

Oppdaterte droneregler fra 01.01.2024Dette må du vite om C-merking av droner

Fra første januar innføres C-merking av droner. Dermed kan tyngre droner fly i nærheten av folk.
Av Ole Dag Kvamme

Fra 01.01.2024 oppdateres regelverket for droner på enkelte områder.

– Det er ikke særnorske regler, C-merking ble bestemt av det felleseuropeiske byrået for luftfartssikkerhet (EASA». Det har blitt utsatt i påvente av teknologi, men fra 1. januar gjelder det altså, sier flyoperativ inspektør Geir Magnus Hardeland i Luftfartstilsynet.

– Ja, hva er det?

– Det er regler som setter tydeligere rammer for hvilke droner du kan fly i Åpen kategori. Den inneholder felles standardkrav til droner, som skal operere i den kategorien, sier Hardeland.

Geir Hardeland under en presentasjon på Luftfartstilsynets workshop og konferanse tidligere i 2023 hvor informasjon om remote-ID og C merking. Foto: Anders Martinsen

Les også: 2021-artikkel om C-merking

Les også: Elektronisk synlighet en nøkkel i fremtiden

Les også: Digitalt registreringsnummer

De nye C-klassene

Klassene går fra C0 til C6, og inneholder altså:

  • * C0 og C1 er merket for droner som kan fly i Åpen A1.
  • * C2 kan flys i Åpen A2
  • * C,2 C3 og C4 kan brukes i Åpen A3
  • * C5 og C6 er merket på droner som skal fly standard scenarie i Spesifikk kategori.

Legg inn operatørnummeret

– Men for de som får droner til jul, hobbydroner, hva betyr dette?

– Får du en drone som er C-merket, må du legge operatørnummeret ditt inn Remote ID-funksjonen på dronen.

– Jaha, men jeg lurer på hva C-merkingen betyr for hobbydrone-piloten? Det selges fortsatt droner som ikke er C-merket, og mange har ikke det på sine eldre droner. Betyr det noe om jeg ikke har C-merke når jeg fly min drone under 250 gram?

– Nei.

Liten endring for droner under 250 gram

– Hvem må forholde seg til dette da?

– Får du en drone til jul som veier mer enn 250 gram, er det viktig å sjekke C-merkingen, for det betyr noe i forhold til hvor du kan fly. Det betyr mindre for droner under 250 gram.

Det er solgt store antall med Mini-droner under 250 gram i Norge. Mange av dem vil fly videre i A1 med C0 merking og har dermed ikke krav til remote ID fra 01.01.2024. Illustrasjon: DJI

– Ok?

– Ja, vi har en veileder, som man kan klikke seg gjennom, sier Hardeland.

Vi klikker oss gjennom her. Men har fortsatt spørsmål. Hva er så viktig med C-merking?

– C-merking åpner for at tyngre droner kan fly i nærheten av folk. Du kan gjøre flere operasjoner enn tidligere i Åpen kategori. Det gjelder både hobbybrukere og profesjonelle, sier Hardeland.

Mange dronepiloter har tatt droneeksamen for A2 og har blant annet dermed mulighet til å fly droner 30 meter horisontalt fra utenforstående personer. Illustrasjon: DJI

– Hva mener du med det?

– Ved å ta et sertifikat A2 på en trafikkstasjon, kan du operere med lavere sikkerhetsavstander til utenforstående med en korrekt C-merket drone, som denne tabellen viser, sier Hardeland.

Luftfartstilsynet har også laget en oppsummering på sin egen nettside som tar for seg deler av endringene som finner sted fra 01.01.2024.