Samferdelsminister Jon Georg Dale under åpningen av den ellevte UNC-konferansen på Fornebu.
Foto:Hanne Rebecca Nilsen

Samferdselsministeren åpnet UNC 2019: Tror på postlevering med droner innen få år

Rekordstort publikum da «droneministeren» åpnet UNC. - Dette må bli en ny næring, ikke en kostbar utgift for staten, sa statsråden, som tror vi kan få se postleveringer med droner i Norge innen få år.
Jan Frantzen

– Det viktigste fra min side er at bransjen kommersialiserer seg selv. Staten må legge til rette gjennom fornuftige regulatoriske grep og muligheter for testing, men utover det handler det om å finne kommersielt grunnlag som gir rom for vekst, det er bransjens sitt arbeid. Dette må bli en ny næring, ikke en kostbar utgift for staten. Det er den viktigste jobben for de norske bedriftene i dette segmentet. Man må bli en bedrift som bidrar til statsbudsjettet, ikke en bedrift som henter fra det, sa Dale, da han åpnet UNC 2019 foran et fullsatt auditorium i Expo på Fornebu.

Da statsråden var på UNC-konferansen i fjor var han fersk som samferdselsminister. Etter et år i posisjonen har statsråden hatt mange møter med dronebransjen. Han var blant annet til stede sammen med UAS Norway da Volocopter hadde sin historiske første droneflyvning i urbane strøk i Singapore tidligere i år.

– Det var spennende og interessant. Det er vel ikke usannsynlig at vi først får varetransport, og det er det mest interessante for meg akkurat nå: Hvis vi klarer å få et distribusjonsnettverk med droner på varer og tjenester, som fungerer over tid, ser vi en dannelse av nye måter å tenke på. Som myndighet er det svært interessant.

– Hvor fort tror du vi kan få postleveranser med droner i Norge?

Dale sammen med Robot Aviations SkyRobot FX450-drone på scenen i Telenor Expo. FOTO: Hanne Rebecca Nilsen

– Jeg tror det kan skje på få år. Posten jobber med  å se på alternative løsninger i enkelte områder, og droner er en av disse, sier samferdselsministeren til Dronemagasinet.

På UNC-scenen ved siden av samferdselsministeren sto Robot Aviations SkyRobot FX450-drone – med syv meter vingespenn, som brukes i selskapets pågående prosjekt sammen med Andøya Space Center og Telenor. Et prosjekt, hvor det jobbes med å bruke droner som «flyvende mobilmast» i nødssituasjoner. Et av mange spennende droneprosjekter i Norge for øyeblikket.

Dale gratulerte UAS Norway med arbeidet som har foregått over flere år, og konstaterte at dronebransjen er i eksplosiv vekst. Statsråden forteller at myndighetene jobber i to spor.

– For det første skal vi sette Luftfartstilsynet i stand til å håndtere den dronestrategien vi har laget. De får økte bevilgninger i budsjettsforslaget for 2020, for å få tilstrekkelig kapasitet på dronesiden. Vi skal føre effektive tilsyn, men vi skal også legge til rette for et marked som skal fungere godt. Vi snakker i praksis om å regulere et helt nytt trafikksystem, da må vi ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Det andre er at teknologi blir en større del av Nasjonal transportplan enn tidligere. Vi skal legge til rette for verdiskapningspotensialet som ligger i dette, sier Dale.

Dale i samtale med UASN-leder Anders Martinsen i tv-studioet til programleder Hans Torgersen. Sendingen kan ses direkte og gratis ved å laste end Attendify-appen. FOTO: Hanne Rebecca Nilsen

UNC 2019 fortsetter gjennom hele mandag og tirsdag med over 30 foredrag og annet faglig innhold. Et rekordstort antall deltakere er påmeldt.

Du kan se tv-sendingen fra konferansen – direkte og gratis, ved å laste ned Attendify-appen her.