Vern Sallee fra Chula Vista Police Department i San Diego, California under sitt foredrag på UNC mandag. Tirsdag var han også til stede under sikkerhetskonferansen.
Foto:Hanne Rebecca Nilsen

Sikkerhet i fokus under UNC 2019: Når droner brukes til onde formål

En svært vellykket UNC-konferanse ble avsluttet med det aller viktigste temaet i dronebransjen: sikkerhet.    
Jan Frantzen

Droner er blitt et effektivt og viktig verktøy for mange, men de er også blitt brukt av mennesker med onde hensikter. Droner og sikkerhet var tema da UNC-konferansen ble avsluttet med en lukket «Security Summit» tirsdag, med spesialinviterte gjester fra flere land.

– Vi har sett droner bli brukt til terrorangrep og smugling, det er veldokumentert. Det som kanskje er mindre kjent er det som skjer innenfor hacking, hvor vi ser cyberangrep i form av å skape falske nettverkspunkter eller skaffe seg tilgang til et selskap eller en myndighet sine nettverk. Det skjer også, sier Knut T. Moe, som var moderator i denne delen av UNC-konferansen.

Moe er styreleder i UAS Norway og forretningsutvikler i selskapet Squareheaad, som bygger løsninger for å detektere droner. Han sier at ulike scenarioer krever ulike løsninger, og derfor er dette et kompleks tema. Og derfor er det viktig med slike arenaer for å komme videre.

Knut T. Moe, styreleder i UAS Norway.

– UAS Norway er opptatt av at de som er i dette segmenter med sikkerhet rundt droner er best mulig informert, for negative hendelser er negativt for alle våre medlemmer, sier styrelederen.

Lærer av hverandre

De nærmere hundre inviterte var bedrifter og offentlige aktører med behov for kunnskap og innsikt i droner som verktøy innen kritisk infrastruktur, og i tillegg interesse av å forstå mer om hvilke tiltak man kan ta i bruk for å hindre uønsket dronebruk.

En av de som var til stede var Vern Sallee. Han er politikaptein ved Chula Vista Police Department i San Diego, California, hvor politidistriktet det siste året har hatt oppsiktsvekkende stor suksess med sitt droneprogram. Droner har vært i bruk over 1100 ganger og involvert I 157 arrestasjoner. Sallee kjenner med andre ord bedre enn de fleste verdien av droner som verktøy, men han kjenner også trusselen.

– Vi har sett mange eksempler globalt på hvilken skade de kan gjøre i feil hender. Jeg ser på droner som en trussel på potensielt samme nivå som håndvåpen – det kan gjøre like mye skade i en folkemengde. Det er vanskelig å håndtere en dronetrussel i et sånt scenario, og det er vanskelig å avgjøre om de i det hele tatt er en trussel. Industrien og myndighetene har fortsatt en vei å gå før man effektivt kan, ikke bare detektere, men også håndtere en slik trussel, sier Sallee, som konstaterer at han lærer mye av å treffe andre aktører.

– Sammenkomster som dette er fantastisk for å bringe sammen de smarteste hodene i bransjen til å snakke med hverandre – og dessuten snakke med sånne som meg, kunder, som trenger trygghet i mitt nærområde. Jeg har lært mye av det jeg har hørt i dag, fra nasjonale og internasjonale aktører, og flere med opplevelser fra lignende scenarioer som vi selv har sett. Jeg er glad for at vi kan treffes og lære av hverandres erfaringer, sier Sallee til Dronemagasinet.

Vellykket konferanse

Årets UNC-konferanse er dermed over, etter mye faglig påfyll og foredrag fra over 30 ulike aktører i bransjen. Vi har blant annet fått høre om de nye dronereglene og blitt presentert for spennende tall fra UAS Norways dronestatistikk 2019.

Daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen, kan trekke pusten etter to lange dager.

– Vi har fått satt fokus på det som er viktigst akkurat nå. Nytt regelverk, og hvor viktig det er å gå fra test til tjeneste i dronebransjen. Og vi har fått med oss Luftfartstilsynet og ulike departementer, for å vise dem bransjens behov. Vi har bygget nye nettverk som vi vet kommer industrien til nytte, og hatt en bredde av deltakere fra hele næringskjeden. Tilbakemeldingene er så gode at jeg rett og slett er stolt. Et sterkt team har stått bak planlegging og gjennomføring av konferansen.

– Hva skal dere jobbe med frem til neste UNC-konferanse?

UASN-leder Anders Martinsen under UNC-konferansen.

– Vi skal ta med oss tilbakemeldingene vi får fra en spørreundersøkelse vi har sendt til alle deltakere, om konferansens innhold, gjennomføring og relevans,  og så skal vi fortsette å jobbe for bransjen på samme måte som det siste året, sier Martinsen.