UASN-leder Anders Martinsen (t.v.), Dag Falk-Pedersen (øverst t.h.) og Ketil Solvik-Olsen møtte medlemmene i UAS Norway onsdag kveld.
Foto:Skjermdump.

Tidligere Avinor-sjef om dronedillemaet: - Mer dramatikk enn det er grunnlag for

- Min opplevelse er at det nok skapes mer dramatikk enn det er grunnlag for, sa tidligere toppsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, da ledelsen i UAS Norway onsdag kveld møtte medlemmene på et digitalt møte.
Hans O. Torgersen

– Jeg må få referere Geir Hågen Karlsen fra Forsvaret, som sier at droner er ikke farlig for enkeltindivider eller samfunnet som sådan, med unntak av der det er andre luftfartøy til stede, fortsatte Falk Petersen.

Falk-Petersen er spesialrådgiver i UAS Norway sammen med tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

De to utgjør sammen med UASN-leder Anders Martinsen arbeidsgruppen som har jobbet med å håndtere situasjonen etter mange påståtte droneobservasjoner, og pågripelsene av russiske dronepiloter.

Alle hendelsene har ført til diskusjoner om mulige krav om både innstramminger i reglene for droneflyging og mulige midlertidige droneforbud.

Les også: UASN med forslag til tiltakspakke for å unngå droneforbud + Solid støtte til UASN-forslag

– Utfordringer i lang tid

– Dette er ikke noe nytt. Vi har hatt droneutfordringer i lang tid, særlig rundt lufthavnene til Avinor. Det som er forskjellen er situasjonen i Europa. Da blir fokuset større og det er mange som har oppfatninger av hvordan dette påvirker oss. Om det er overvåkning, om det bare er for å skremme oss eller om det bare er uvørne folk som opererer, mens oppmerksomheten er blitt mye større i det norske samfunnet, sa Falk-Petersen videre. 

Han advarer mot politikere og ledere som nå ønsker å vise handlekraft.

– Det er mange som vil vise handlekraft, uten at man har gjort et skikkelig forarbeid. Så legger jeg merke til at det er veldig mange som  omtaler at droner er veldig viktig i samfunnet for det offentlige, politi og samfunn, mens bruken av droner ellers i samfunnet er betydelig mer vesentlig.

Den tidligere Avinor-sjefen er likevel forsiktig optimist.

– Jeg tror vi kommer til å ha litt krøll og styr, men dette kommer til å roe seg. 

Nesten panikk

Anders Martinsen ledet sendingen og spurte Ketil Solvik Olsen om det politiske miljøet som så ut til å begynne å få panikk.

– Ketil, du er vant til å være i manesjen. Er det grunn til å være bekymret når alt fra justisminister til PST og statsministeren ber oss om å være oppmerksomme på dronene og rapportere mer eller mindre alt som flyr?

– Ja, vi bør i alle fall som bransje være på ballen og bidra til at en baserer beslutninger på korrekt informasjon. 

Solvik-Olsen peker på medietrykket som kom etter alle hendelsene.

– Når du får så mange politikere som plutselig blir bekymret, som aldri har snakket om dronebransjen før eller luftfartsmiljøet i det hele tatt, da skal en være forsiktig. Da får en plutselig det som du snakket om i innledning, det ønsket om å gjøre et eller annet for å fremstå handlekraftig. Og så tror en at forbud eller ytterligere restriksjoner er måten å håndtere det på.

Den tidligere samferdselsministeren sammenlignet ønsket om forbud med fartsgrense på veiene.

– For meg så blir det som å si at hvis noen bryter en fartsgrense der det er 70 kilometer, så er ikke løsningen å sette fartsgrensen ned til 50. Da er løsningen å ivareta det lovverket du allerede har og sørge for kontroller av de overtredelsene som skjer, ikke gjøre det verre for alle andre. 

Håndheve eksisterende regelverk

Han poengterte at man må informere beslutningstagerne om at det allerede finnes et regelverk.

– Nå må vi heller håndheve det og gi virkemidler til Avinor, politiet og Forsvaret for å ta de som bryter lovverket. 

Solvik-Olsen tror at situasjonen vil roe seg ned etter hvert. Dette sier han om arbeidet til UASN.

– Det er flere ting som vi må jobbe med, og allerede har jobbet med. For det første må folk bli klar over at det er et regelverk. Jeg tror at til og med en del politikere har trodd at det er nærmest fritt frem i lufta for hvem som helst, og derfor skriker de på innstramminger. Når de forstår at her finnes det rammer allerede, det er faktisk forbudt å fly droner på en flyplass, så ufarliggjør en på en måte det.

Han peker på at det er viktig at politikerne, spesielt de tunge, toneangivende, må forstå regelverket før de uttaler seg i mediene.

– Når du får folk fra regjeringen som snakker om at det er forbudt for russiske droner å fly på norske flyplasser, er det isolert sett korrekt, men det er faktisk forbudt for alle droner å fly på norske flyplasser.

Et 50-tall medlemmer i UASN var med på møtet, og kom med en lang rekke innspill som arbeidsgruppen tar med seg videre. Mange av innspillene var konkrete forslag til hvordan politi og luftfartsmyndighetene kan få bedre oversikt over lovlige droneflyginger.

UAS Norway har spilt inn til Samferdselsdepartementet økt kontroll av dronebruken i Norge gjennom et eget droneregister samt registrering av droneflyvinger gjennom Avinor sin app Ninox hvor dronepiloter kan registrere sine Droneoperasjoner. Det vil sikre bedre kontroll med planlagte og gjennomførte dronebevegelser raskt understreket Martinsen i løpet av sendingen. I tillegg påpekte UASN-lederen det siste tiltaket som omhandler deteksjon hvor den enkelte objekteier selv nå kan anskaffe utstyr som sikrer luftromskontroll for å dermed bedre sin forståelse av luftrommet rundt seg, gitt at de har et slikt behov, understreket Martinsen på slutten av sendingen.