Dronetjenesten til Trondheim kommune består av 10 personer hvorav to er hundre prosent stillinger. FOTO: Trondheim kommune

Trondheim kommune erstattet lift med drone – Sparte 4 millioner kroner i året

Trondheim kommune har hatt egen droneavdeling siden 2014. Kommunen har erstattet tradisjonelle verktøy med droner og sparer millioner hvert år.
Petter Emil Wikøren

– Det er vanskelig å beregne nøyaktige besparelser i kommunal sektor, men våre beregninger viser at vi har spart om lag 4 millioner kroner på å bruke droner til arbeid som vi tidligere måtte leie lift for å gjennomføre, sier Frode Hansen, operativ leder for dronetjenesten i Trondheim kommune.

Det er ifølge Hansen en stor besparelse å hente og kommunen i midt-Norge er bare en av flere som har tatt i bruk moderne teknologi for å spare penger, øke effektiviteten og ikke minst kvaliteten i arbeidet.

– Det var jo et gedigent pengesluk før og det kostet mye kapital å gjøre det ettersynet som var ønskelig. Byen og kommunen har ansvaret for om lag 4000 bygg hvor mange av dem er gamle. Nå får vi både bedre oversikt og gjør jobben på kortere tid, sier Hansen.

Operativ leder for dronetjenesten i Trondheim kommune, Frode Hansen. FOTO: Trondheim kommune.

Dronetjenesten til Trondheim kommune har utviklet seg over en snau tiårsperiode til i dag hvor den inkluderer 10 aktive dronepiloter fordelt på 3 ulike enheter. Dronetjenesten både startet og driftes hos Trondheim Eiendom, men flyr også på oppdrag av andre av kommunens avdelinger. Pilotene som alle har A2 sertifisering flyr om lag 400 flygninger i året med dronetjenestens 20 droner.

Med en stor bygningsmasse har Trondheim kommune en formidabel jobb når det skal gjøres bygginspeksjon. Det vi si, kommunen hadde en formidabel jobb før dronene overtok. Nå gjøres samme jobben på langt kortere tid.

– Som et eksempel kan man ta Møllenberg i Trondheim. Det er et stort område bestående av en rekke store bygårder i jugend-stil. Det er sikkert et sted mellom 200 og 300 kommunale boenheter der. Når vi foretok takinspeksjon tidligere, måtte vi sette av en hel sommer til arbeidet der. Nå som dronene brukes, gjør vi jobben på en times tid, sier Hansen til Dronemagasinet.

Dronepilot fra Trondheim kommunes dronetjeneste. FOTO: Trondheim kommune

Økt sikkerhet

Ifølge Hansen har det ikke vært uhell knyttet til dronetjenesten i Trondheim. Og uten å konkludere med noe skadestatistikk, er Hansen fornøyd med utviklingen med tanke på sikkerhet for de ansatte.

– Det sier seg nesten selv at bruk av lift ikke er risikofritt. Slik sett har dronene vært en stor forandring.

Selv om Hansen er klar på at dronebruk også kan være forbundet med en viss risiko, har dronetjenesten gode sikkerhetsrutiner og har tatt ekstra godt i for å skåne publikum.

Vi kjører et strengt sikkerhetsregime og er veldig nøye på å holde god avstand. Faktisk har vi tatt ekstra godt i når det gjelder avstanden til publikum. Vi bruker også HemsWX og Ninox før flight. I tillegg har våre droneoperatører også kontinuerlig radiokontakt med hverandre, sier Hansen.

LES OGSÅ: 

Manglende bruk av droner koster offentlig sektor millioner

Disse fikk Statsbyggs dronekontrakter – verdt totalt 54 millioner

Med ansvar for over 4000 kommunale bygg, har Trondheim kommune en formidabel oppgave. Droner gjør nå jobben mye bedre, mer effektivt og langt rimeligere enn da de ansatte måtte opp i lift. FOTO: Trondheim kommune

Fremoverlent kommune

Trondheim kommune har benyttet seg av droner i arbeidet i snart en tiårsperiode. Hansen berømmer enkeltansatte i kommunen som tidlig så potensialet i den nye teknologien.

– Det var en av kommunens driftsoperatører som hadde sett ei Norge Rundt sending, hvor droner ble vist frem. Etter det så han potensialet for bruk hos oss også. Jeg kom inn som en naturlig del av dronetjenesten ettersom jeg hele livet har drevet med modellfly. Vi har i tillegg hatt en ledelse som til de grader har vært “på”, for å drive utviklingen fremover slik at vi kan gjøre med drone det som gjøres kan.

Utviklingen har gått fort på teknologisiden og fra de første spede forsøkene med drone og til å selv utvikle nye ideer, har Trondheim kommune kommet langt. Nå ser andre kommuner til Trondheim for inspirasjon.

– Det startet med ei Phantom 3 pro, en ganske enkel drone, men som var den første dronen vi benyttet oss av. Mye er skjedd siden da og nå flyr vi med helt andre droner og med flere andre kamerasensorer, blant annet termisk og lidar, sier Hansen.

Mannskaper fra Trondheim kommune flyr drone. F.v. Teknisk sjef Einar Richard Buch, pilot Rune Saeterhaug, og operativ leder for dronetjenesten, Frode Hansen. FOTO: Trondheim kommune

I disse dager holder kommunens dronetjeneste på å utvikle en metode for å fjerne istapper fra hustakene. Det skiftende været i Trøndelag har gjort at kommunen har stort behov for å fjerne istapper før de faller ned og skader eventuelt personer eller eiendeler og biler.

– Vi har utviklet i samarbeid med Kärcher, en mikroslange som vi har festet under ei Matrice 300 drone. En spesialtutviklet dyse som vi har fått 3d-printet spyler så varmt vann på istappene slik at de faller kontrollert ned. Det er et genialt opplegg, sier Hansen.

Den 3d-printede spesialdesignede dysen for å spyle ned istapper med varmt vann. Her montert på en Matrice 300 drone. FOTO: Trondheim kommune

Trå varsomt

Dronesuksessen til Trondheim kommune har ikke gått upåaktet frem hos nabokommuner i Trøndelag. Selv om Trondheim ikke er hemmelighetsfulle og gjerne deler av sine erfaringer, har det samtidig vært et poeng at kommunen ikke skal gå private selskap i næringen.

– Det har vært en del småkommuner i området som har vært ivrige og vist interesse. Men vi har på grunn av etikken i bransjen gått litt varsomt frem. Vi har selvsagt informert om hvordan vi arbeider, men har ikke gitt ut blåkopier av alt. Vi ønsker ikke trampe noen på tærne eller gå private aktører i næringen, avslutter Hansen.

LES OGSÅ: 

Manglende bruk av droner koster offentlig sektor millioner

Disse fikk Statsbyggs dronekontrakter – verdt totalt 54 millioner