Knut Roar Wiig er daglig leder i Nordic Unmanned. Her er han avbildet på fjorårets UNC-konferanse.
Foto: Fredrik Naumann

UNC 2019: – En viktig arena for å treffe potensielle kunder, partnere og leverandører

Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned mener UNC-en er en viktig møteplass, blant annet for å vurdere kunde- og leverandørmarkedene i dronebransjen.
UAS Norway

– Jeg forventer at bransjen modnes ytterligere det nærmeste året, og jeg forventer en bransjekonsolidering, med færre og større aktører. I tillegg vil vi få se en internasjonalisering. Bransjen må se utover landegrensene, og andre vil se til Norge, sier daglig leder Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned i forkant av årets UNC-konferanse.

UNC skal, blant annet være en arena som inspirerer til og legger til rette for samarbeid og utveksling av kunnskap. Wiig synes ikke dronebransjen har vært god nok på dette så langt.

– Markedet har vært lite, og det har vært stor konkurranse for å ta markedsandeler. Det er naturlig at det blir et bedre samarbeid fremover, slik at vi kan møte konkurransen som vil komme utenfra. Det er nå en overkapasitet i forhold til markedet i Norge i dag, og det gjør at prisene blir kunstig lave. Det er ikke en levedyktig forretningsmodell på sikt, sier Wiig, som omtaler konferansen i Expo som den største dronearenaen i Norden.

– UNC er en viktig arena for å treffe potensielle kunder, samarbeidspartnere og leverandører, bygge nettverk og for å få en forståelse av hvor dronebransjen i Norge og Norden står for øyeblikket.

– Hva er spesielt viktig for deg akkurat denne gangen?

Se hele UNC-programmet og meld deg på konferansen her

– Det å få et inntrykk av modenheten i bransjen, og vurdere hvor store kunde- og leverandørmarkedene er for 2020. For det er stadig store endringer i begge segmentene, sier Wiig.

Nordic Unmanned skal under konferansen ha en demoflyvning av sin nye Staaker-drone, etter oppkjøpet som ble offentliggjort tidligere denne måneden. I tillegg skal Wiig fortelle om selskapets operasjoner for  EUs byrå for sjøsikkerhet, EMSA.

– Hva er det viktigste som har skjedd siden fjorårets konferanse?

– Det som har skjedd på det norske markedet er at Staten vegvesen er blitt en stor bruker av droner med Lidar-sensor til produksjon av digitale terrengmodeller, og det vil være med på å drive markedet videre. Det har også blitt et økt fokus for industriaktører å bruke droner. I tillegg ser vi mer oppmerksomhet rundt sikkerhet knyttet til droner, både i form av å ivareta sikkerhet generelt, og hvordan man skal detektere og forhindre samfunnsskadelig bruk av droner, sier Wiig.

Han slår fast at alle bransjer som er opptatt av digitalisering vil få behov for å bruke droner fremover.

– Produksjonsindustrien, anleggsbransjen, olje- og gassbransjen og andre lignende bransjer som er opptatt av digitalisering, vil ikke komme utenom å bruke droner for å samle data til 3D-modeller, sier han.