Forfatter: Hans O. Torgersen

Historisk dag for politiets droneprosjekt

Historisk dag i norsk politi og luftfart: Siste av over 100 dronepiloter er ferdig utdannet. Justisministeren skal være til stede på politiets nasjonale beredskapssenter utenfor Oslo.

Reddet rådyrkalver med droner – fikk kommunal miljøpris

Dronepilot Kamil Kulis og Jon Olav Seeberg fra jeger- og fiskerforeningen er tildelt Nittedal kommunes miljøpris 2022 for å ha startet et prosjekt med dronesøk etter rådyrkillinger før førsteslåtten i kommunen. Kulis forteller til Dronemagasinet at han får gåsehud av å finne de små hjelpeløse dyrene.

Klar tale fra dronebransjen til Avinor

Dronebransjen møtte Avinors droneteam til workshop under UNC 2022. Budskapet fra bransjen var krystallklart: De ønsker Ninox eller tilsvarende løsning til hele landet.