Forfatter: Hans O. Torgersen

Dronekonferanse med unikt program, presentasjoner og workshop

Hvordan øke verdien på data fra droner? Øke gjenbruken av data? Og hvordan kan offentlig sektor samarbeide mer om å bruke droner til automatisert inspeksjon? Dette er sentrale temaer når hele Nordens dronebransje samles til UNC 2022 i Kristiansand.

TV2-drone i uhell i Bergen

Da TV 2 fredag fløy med drone ved Bryggen i Bergen, gikk noe galt. Dronen gikk gjennom et vindu og endte inne på et advokatkontor.

Norskutviklet drone til Ukraina

Norge og Storbritannia går sammen om å anskaffe den norske mikrodronen Black Hornet. Dronene skal doneres til Ukraina, opplyser Forsvarsdepartementet.

Drone conference with unique program – presentations and workshop

How to increase the value of data from drones? Increase the reuse of data? And how can the public sector collaborate more on using drones for automated inspection? These are central themes when the entire Nordic drone industry gathers at UNC 2022 in Kristiansand, Norway.

DJI Mavic 3 først i verden med C-merke

Mange norske droneoperatører har investert i DJIs Mavic 3-drone, men har fryktet at den viktige godkjenningen C1 ikke ville komme. Nå kan de slappe av og vente på oppdatering av programvaren.

Politiets droner redder liv

Etter et prøveprosjekt i tre politidistrikter skal politiets droner nå ut til hele landet. Seks piloter fra hvert av de 12 distriktene har fått en omfattende opplæring.