NY AVTALE: Nordic Unmanned skal inspisere jernbanelinjer for Bane Nor de neste fire årene for inntil 30 millioner kroner. Her et eksempel fra bruinspeksjon utført av Nordic Unmanned. Foto: Nordic Unmanned

Droneinspeksjon for Bane Nor.Nordic Unmanned virket seg millionkontrakt

Etter sine første år med banesjekk for Bane Nor, har Nordic Unmanned inkassert en ny fireårskontrakt for hele jernbanenettet i Norge verdt 30 millioner kroner.
Ole Dag Kvamme

– Vi er veldig stolte over å ha fått vår andre kontrakt for å sjekke jernbanelinjene for Bane Nor, sier daglig leder Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned i Sandnes.

Børsmeldingen tirsdag levnet ingen tvil: Suksessen til Nordic Unmanned fortsetter, og det gjør også samarbeidet med Bane Nor.

Nordic Unmanned er blitt til tildelt en fireårig rammeavtale for hele jernbaneinfrastrukturen i Norge fra Bane Nor, for å sjekke jernbanelinjene med drone.

Staaker Railway Drone fra Nordic Unmanned. Foto: Nordic Unmanned

Rammekontrakten er på to år med mulighet for en 1+1-års forlengelse, og har en økonomisk ramme på 30 millioner kroner.

Les også: Nordic Unmanned går på børs

Les også: Europeisk dronekontrakt til 200 millioner

Les også: Historisk droneflygning til Nordsjøen

Utviklet samarbeid med Bane Nor

I desember 2016 inngikk Nordic Unmanned første kontrakten med daværende Jernbaneverket, som var en av de første større kontraktene for selskapet i Sandnes, som ble startet to år tidligere.

Kontrakten var en rammeavtale, hvor landet var delt i seks regioner, og Nordic Unmanned fikk fire av dem. Det var særlig ved inspeksjon av brukonstruksjoner at Bane Nor så hvor effektivt droner var. Men også kartlegging og observasjon ved skred, ras eller flom har droner spilt en viktig rolle, og i beredskap ved hendelser. Her kan du lese Bane Nors egen fremstilling av bruken.

Siden har Nordic Unmanned inngått ny kontrakt også for å smøre sporvekslere med olje fra flygende droner. Selskapet har også utviklet en dressinliknende drone, som følger jernbanene på hjul for inspeksjon, omtalt hos Nordic Unmanned her.

Tro på europeisk marked

Selv om avtalen som nå er inngått ikke er like økonomisk viktig for det nå børsnoterte selskapet i Sandnes som avtalen fra 2016, anser Knut Roar Wiig kontrakten likevel som svært gledelig.

– I vårt perspektiv er det isolert sett ikke en stor kontrakt, men den er viktig. Den viser at vi kan fortsette med en kunde vi har etablert et godt forhold til. Den er viktig også fordi hjemmemarkedet betyr mye for oss, sier Wiig.

Glad for ny avtale i Norge. Knut Roar Wiig, medgründer og leder av Nordic Unamnned har grunn til å smile. Nå har de sikret seg en ny stor-avtale for inspeksjon i Norge. Foto: Anders Martinsen

Men han avslører også at norsk jernbane er et satsingsområde for å lære seg jernbanemarkedet. Det er stort.

– Vi har tro på jernbanen i resten av Europa. Det grønne skiftet innebærer et ønske om å flytte mer gods fra vei til bane. Da øker behovet for inspeksjoner av jernbanenettet. Det markedet ønsker vi å ta en stor del av, sier Wiig.

 

Datainnsamling

Mer enn før er behovet ikke bare å ta bilder der og vise frem, men å kunne analysere, og ha programvare som kan gi merverdi til dataene som høstes inn fra inspeksjonene.

– Vi skal drive inspeksjon og datainnsamling fra jernbanebruer og hele infrastrukturen for Bane Nor. I tillegg til planlagte inspeksjoner skal de også kunne kalle oss inn ved hendelser, sier Wiig.

Han forklarer at selskapet har utviklet software til å gjøre langt mer enn tidligere.

– Vi begynte enkelt, og har bygget erfaring i takt med kundenes behov, og er i stand til langt mer avanserte operasjoner, sier Wiig.