Leder for Nordic Unmanned, Knut Roar Wiig har all grunn til å smile. Selskapet har ansatt 25 nye hittil i år - og flere skal det bli. Med den siste kontrakten til EMSA ventes det at selskapet snart passerer 100 ansatte.
Foto: Anders Martinsen

Unik dronekontrakt til Nordic UnmannedSikret dronekontrakt til 200 millioner

Nordic Unmanneds droner brukes blant annet til å finne miljøsyndere til havs i EU-land. Selskapet har nå en børsverdi på nærmere en milliard, denne uken meldte de om ny storkontrakt til over 200 millioner kroner
Jan Frantzen

Det europeiske dronemarkedet har hatt enorm vekst de siste årene, og en av de aller største aktørene er Sandnes-baserte Nordic Unmanned. Selskapet ble børsnotert i desember, og har nå en børsverdi på over 900 millioner. Etter å ha landet en rekke store kontrakter har de også kunnet utvide betraktelig.

– Vi er nå cirka 80 ansatte. Vi ansatte rundt 25 nye i fjor, og omtrent det samme så langt i år. Jeg forventer at vi passerer 100 ansatte i løpet av året, forteller daglig leder Knut Roar Wiig.

Knut R. Wiig, Nordic Unmanned. Foto: Fredrik Naumann

Selskapet fikk i 2018 en kontrakt med det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA om å drive miljøovervåkning med drone på fartøy i kyststatene i EU. Hovedfokus er på måling av svovelutslipp fra skip.

Den gangen var Nordic Unmanned elleve ansatte. Men nå må selskapet igjen ansette for torsdag 29. juli meldte selskapet om at de var tildelt en ny rekordavtale med det EMSA, en avtale til en verdi på over 200 millioner kroner i en periode for over 2 + 1 + 1 år. Det plasserer selskapet helt i toppen av Europeiske droneselskaper om har spesialisert seg på miljøovervåkning ved hjelp av droner.

Det er denne type drone som Sandnes-selskapet vil benytte til oppdragene for EMSA. VTOL dronen har en kapasitet på payload på rett over 9 kilo og en flyvetid på opptil 14 timer, avhengig av konfigurasjon. Foto. Textron Systems

Suksess-målinger

Nordic Unmanneds droner måler svovelutslipp fra skip i en rekke områder i EU. Foto: Nordic Unmanned

Franske myndigheter har opplyst at 65 skip ble inspisert av Nordic Unmanned mellom 23. september og 18. desember 2020. 14 av disse målte over den lovlige utslippsgrensen. I år har selskapet hatt EMSA-operasjoner i Litauen, Frankrike, Romania, Belgia og Spania. Wiig ønsker ikke å tallfeste antallet operasjoner, utover at det er «betydelig». Responsen er at målingene er en suksess.

– Det er ingen andre som utfører denne type målinger med drone i Europa. Derfor er det høy aktivitet, og stor interesse fra kundene, spesielt etter hvert som det blir økt forståelse for effektiviteten. Det viser seg at det er flere fartøy enn forventet som ikke holder seg til regelverket. Det har vært antatt at tallet har vært rundt fem prosent som ikke holder seg til reglene, men tallet er mye høyere. Vi har også bidratt til at det første fartøyet har blitt bøtelagt basert på dronemålinger, det skjedde i Litauen, forteller Wiig.

I desember skrev Dronemagasinet at en Nordic Unmanned-drone på oppdrag i Frankrike ble omdirigert til å delta i en fransk leteaksjon. Dronen spilte en avgjørende rolle i aksjonen, ved å lokalisere fire personer i livsfare om bord i en skadet båt.

Wiig bekrefter at selskapets droner har vært involvert i flere redningsaksjoner.

– Vi leverer en maritim overvåkingstjeneste. Hvis det er noe som skjer der vi patruljerer, så er vi med og bidrar, sier han.

Nye markeder

Nordic Unmanneds drone idet den påbegynte en tre timer lang flyvning frem og tilbake mellom Mongstad og plattformen Troll A i Nordsjøen i 2020. Foto: Morten Wanvik

I 2020 sikret Nordic Unmanned seg en kontrakt med Forsvaret, verdt 40 millioner, og de sto bak en historisk droneflyvning da de fraktet en gjenstand for Equinor mellom Mongstad og gassplattformen Troll A i Nordsjøen. Men det er utenfor Norge selskapet har hoveddelen av sin virksomhet. Tidligere i år fikk de, som den første operatøren i Norge, den nye felleseuropeiske flytillatelsen LUC.

– Det bidrar til å øke veksten, og vi har store vekstambisjoner videre. Vi har også begynt å gå utover Europa, vi har akkurat signert én intensjonsavtale på dronetjenester i Dubai og én i Brasil. Vi tror at vår forretningsmodell og erfaring gjør at vi skal få innpass i markeder utenfor Europa. Med flere ansatte har vi mer kapasitet til det. USA er også et marked vi på lengre sikt skal inn i. Vi holder på å vurdere hvordan tilnærmingen vår skal være til det, sier Wiig.

Våget å satse

Børsnoteringen i desember har betydd mye for Nordic Unmanned, i deres forsøk på å bli det ledende droneselskapet i Europa.

– Det gir oss en helt annen tilgang til vekstkapital og en helt annen tilgang til folk, og det gjør at vi kan pushe veksten i høyere hastighet enn tidligere. Det er en veldig viktig del av utviklingen. .

– Hvorfor har dere lykkes så godt så langt?

– Det er naturligvis mange årsaker til det. Vi har våget å satse, og vi har vært tro mot å løse kundens problem. Vi har ikke bare fokusert på utvikling og teknologi – det overordnede har vært kundefokus, sier Wiig.