Selv om droner er en del av datafangsten er databehandling en minst like viktig del av den nye teknologien. Databehandling ble et tema som interesserte mange deltakere under Droner i Energibransjen. FOTO: Petter Emil Wikøren

Droner i Energisektoren: – Jeg møter de personene jeg ønsker å treffe

Droner i Energisektoren ble avholdt i Kristiansand forrige uke. Både deltakere og utstillere skryter av møteplassen som konferansen bød på.
Petter Emil Wikøren

– Det viktigste for meg var å møte de personene i bransjen som jeg til nå bare har snakket med på Teams. Det andre var å opprette kontakt med nettselskapene jeg ikke har møtt. Og konferansen har gitt meg akkurat det. Her har jeg kommet direkte i kontakt med operative personer fra nettselskapene og ikke bare en masse sjefer på kontorene, det har vært veldig positivt. Jeg møter de personene jeg ønsker å treffe, sier salgssjef for Tundra Drone, Jostein Andreassen.

Om lag 80 deltakere var representert under konferansen Droner i Energisektoren som ble avholdt i Kristiansand forrige uke. FOTO: Petter Emil Wikøren

Tundra Drone var sammen med en rekke andre utstillere til stede for å vise sine produkter og programvare som har relevans for dronebruken til de ulike kraft- og nettselskapene. Tundra Drone har spesialisert seg på en lyskaster som produserer 10.000 lumen og kan enkelt monteres utenpå en Mavic drone.

-Lyskasteren er utviklet av Tundra, et norsk selskap med norsk teknologi. Nå er oppgaven å synliggjøre produktet som kan være interessant for aktører innen redning og beredskap, samt nettselskap som av ulike årsaker må gjøre sine inspeksjoner kvelds- og nattestid, sier Andreassen.

 

LES OGSÅ:

Energikonferansen: Nettselskapet viste til et stort mulighetsrom for droner

Droner i energisektoren startet – Snø og nestenulykke satte fart i dronebruken

Energikonferansen: – Det kan være sunt å være litt paranoid

– Vær med å senke luftromsrisikoen!

Salgssjef hos Tundra Drone, Jostein Andreassen var strålende fornøyd med energikonferansen som møteplass. Her fikk han vist frem lyskasteren som et spennende produkt til aktører blant nettselskapene. FOTO: Petter Emil Wikøren

Fornøyd tross språkbarriere

En av representantene for selskap som tilbyr prosessering av data var Dani Feller fra danske Scopito. Selskapet har utviklet en programvare som kan prosessere og hente ut verdier fra store datamengder. Selv om engelskspråklige Feller ikke fikk med seg alt som ble sagt på norsk, var han strålende fornøyd med å komme i kontakt med de rette personene fra de rette selskapene.

-De rette personene er her og dem har jeg møtt. Det er dem som er fra de rette firmaene for hva vi leverer. Slik sett har konferansen vært veldig verdifull, sier Feller under demo-delen hvor tilbydere og potensielle kunder møttes.

-Jeg opplever at mange av deltakerne vet hvem vi er og jeg har opplevd at det har vært stor interesse på standen. Jeg tror vi har fått formidlet at vårt produkt kan være med å bidra til at kundene kan nå deres målsetning, sier Feller.

Dani Feller fra danske Scopito var fornøyd med å komme i kontakt med problemeiere i energisektoren under Droner i Energisektoren-konferansen i Kristiansand. FOTO: Petter Emil Wikøren

Danner bekjentskap

Nettselskapet Linea AS har sitt område langs den utfordrende Helgelandskysten hvor både vær, temperatur og topografi har betydd mye for den tidligere linjeinspeksjonen. Selskapet har tatt i bruk droner til sine inspeksjoner og flere av montørene er nå sertifiserte dronepiloter. På konferanse i Kristiansand var et av målene å danne nye bekjentskap innen kraftsektoren.

-Det er første gang vi deltar på noe slikt og det har vært et mål å danne nye bekjentskap og kontakter. Konferansen har slik sett vært veldig nyttig, sier montør i Linea, Jørn Ståle Øhlen.

Ulike typer teknologi og programvare ble utstilt av tjenestetilbydere under Droner i Energisektoren. Her vises termiske bilder fra dronekamera. FOTO: Petter Emil Wikøren

Sammen med en rekke kollegaer fra Linea deltok Øhlen på Droner i Energisektoren. Konferansen hadde som en av målsetningene å være en unik møteplass for både problemeiere og tjenestetilbydere. Nå er det ikke lenger bare siste dronemodellen som er interessant, flere av nettselskapene er ute etter gode løsninger på bearbeiding av store mengder data. Også delegasjonen fra Linea.

-Vi flyr ganske mye med droner og inspeksjonene går fint, men det er datafangst og med databehandling vi sliter og vil lære mer. Vi ser etter et godt system for å hente ut verdiene av bildene våre, sier Øhlen.

 

Montørene fra Linea AS, Kenneth Myrnes og Jørn Ståle Øhlen under Droner i Energisektoren. FOTO: Petter Emil Wikøren

Databearbeiding – den store utfordringen

Energisektoren har i ganske lang tid benyttet seg av droneteknologi og det finnes knapt et nettselskap som ikke har eller er i ferd med å lansere sine egne dronesatsninger. Den store utfordringen fremover er ikke datainnhentingen, men hvilke verdier man skal samle på og hvordan behandle dem.

Konserndirektør i Å Energi, Steffen Syvertsen innledet konferansen med å ta opp akkurat dette problemet som er relevant for svært mange selskap.

-Vi har jobbet mye for å ta ut mest mulig verdi av dataene vi sitter på. Vi har en jobb å gjøre med å ta ut enda mer verdi og kunne prosessere enda mer data, sa Syvertsen.

Under konferansen var det flere tjenestetilbydere som har utviklet programvare for databehandling og feilsøking.

LES OGSÅ:

Energikonferansen: Nettselskapet viste til et stort mulighetsrom for droner

Droner i energisektoren startet – Snø og nestenulykke satte fart i dronebruken

Energikonferansen: – Det kan være sunt å være litt paranoid

– Vær med å senke luftromsrisikoen!

Ulike dronemodeller var utstilt under Droner i Energibransjen som gikk av stabelen i Kristiansand. Her en fixed wing modell fra Scandinavian drone. FOTO: Petter Emil Wikøren