Droner i Energisektoren – Vitner om større modenhet i bransjen

Allerede ei uke før energikonferansen Droner i Energisektoren begynner deltakerplassene å fylles. For både foredragsholdere, publikum og utstillere er det knyttet store forventinger til den unike konferansen.

Droner i Energisektoren avholdes i Kristiansand 31. mai- 1.juni og har invitert energiselskap fra hele landet for å ha fokus på hvordan droner kan bidra i arbeidet nå og i fremtiden. Så langt melder arrangøren, UAS NORWAY, om stor pågang og rift om bilettene.

– Det er solgt et godt antall billetter, men det er fortsatt mulig å sikre seg plass. Vi selger daglig flere billetter, så man skal ikke drøye for lenge om man ønsker å delta, sier kontorleder og billettansvarlig i UAS NORWAY, Elin Hansen.

Arrangementet i Kristiansand lokker ved siden av et bredt publikum, også en rekke energi- og nettselskap fra ulike deler av landet. Det er flere som allerede har tatt i bruk droner i sitt inspeksjonsarbeid, mens andre igjen deltar for å lære av de erfaringene selskapene som har kommet lengst deler. Også fra utlandet er det representert selskap som er en del av den store energibransjen, ikke bare vannkraft.

– Jeg tror ikke vi i Norge har sett så mange selskaper, som har et berøringspunkt inn mot dronebransjen, vært samlet. Det har vært enkeltstående initiativ tidligere, men dette er en kraftsamling vi arrangerer, sier arrangør og daglig leder i UAS NORWAY, Anders Martinsen.

UASN-leder Anders Martinsen er godt fornøyd med bredden av deltakende selskap til konferansen Droner i Energisektoren. Her fotografert under et tidligere arrangement.

Martinsen peker også på at oppslutningen vitner om en økt modenhet i andre deler av kraftbransjen med tanke på å ta i bruk ny teknologi.

-Det viser at det er vokst frem en mye større modenhet i energisektoren til å bruke teknologien. Med fokus på grønt skifte og gjenbruk av riktig data har sektoren fått øynene opp for at droner og datafangst nå også er relevant for aktører fra andre energiformer som sol, vind og varme, sier Martinsen.

Fremtidens dronebruk

Selv om konferansens tema selvsagt vil inneholde hvordan dronebruk har vært tidligere og i øyeblikket, er det mange som deltar for å få innspill og inntrykk av hvordan teknologien kan brukes fullt ut i fremtiden. Mulighetsbildet for en teknologi som står alt annet enn stille, er en av konferansens store fokus.

Tidligere har Dronemagasinet skrevet om foredragsholder og senioforsker ved NORCE, Rune Schlanbusch, som har bebudet han vil utfordre energiselskapenes representanter på problemløsningen i fremtiden.

– Jeg ønsker utfordre dem på å synliggjøre hva fremtiden kan by på. Hva kan dronebransjen og problemeieren løse av problemer i framtiden. Jeg ønsker under paneldebatten få til en dialog hvor sektoren ser nærmere på hva de kan få til sammen med dronebransjen, sier Schlanbusch.

Flere andre av foredragsholderne på konferansen har også blikket rettet fremover og kommer til å snakke om fremtidens anvendelse av droner, datafangst, automasjon og maskinlæring for å sikre bransjen en billigere, bedre, sikrere og ikke minst grønnere teknologibruk.

Datafangst og predikasjon 

Energisektoren er for mange synonymt med pionervirksomhet hva dronebruk angår. Selv personer utenfor bransjen har fått med seg at mange tusen kilometer med nettlinjer allerede inspiseres av droner, og at den tradisjonelle helikopterbruken har avtatt kraftig. Det som ikke er like kjent, er mulighetene for å se inn i fremtiden ved hjelp av datafangst. En av foredragsholderne som deltar på konferansen, skal snakke om nettopp datafangst og predikativ problemløsning. Han bryr seg samtidig ikke så mye om selve dronen.

– Om folk går eller fly bryr jeg meg katta om. Selvsagt er droner mer effektivt, ressursbesparende, mer bærekraftig og vi får mindre klager enn med helikopter, men det er dataene jeg bryr meg mest om, sier seniorrådgiver Håkon Skavikmo fra Glitre Nett.

Årsaken er ganske klar. På bakgrunn av de innsamlede data kan energiselskapet enklere se inn i krystallkulen for å predikere hvilke trær som i år, neste år eller på lengre sikt, kan potensielt føre til automatiske utkoblinger.

– Med 6 millioner trær langs våre linjer er vi avhengige av krystallklare bilder som ser skogen i alle retninger. Da kan vi predikere om hvilke trær vi må ta ut i 2023, hvilke som får stå til 2024 og så videre. Der er droner viktige og vi er nå dit at vi gjør hundre prosent av inspeksjonene med droner.

LES OGSÅ:

Droner i energisektoren: – Det er dataene jeg bryr meg om

Droner i energisektoren: – Jeg vil utfordre dem

Energikonferansens egen side finner du her

Scopito leverer en software som fort finner enkle feil blant gigantiske datavolum. Stikkordene er maskinlæring og AI.

Databehandling

Fra utlandet er selskaper som leverer programvare for datafangst og prosessering av big data representert. Både svenske Airpelago og danske Scopito er tjenestetilbydere med en meny som burde tilfredsstille sultne kraft- og energiselskap.

Dani Feller fra Scopito er blant navnene på programmet og han kommer for å vise litt av mulighetene selskapet tilbyr. Det samme gjelder for Max Hjalmarsson og Airpelago som har utviklet en programvare som gjør gull av gråstein, ved å hente ut verdifulle data fra bilder tatt med hyllevaredroner.

-Vi tilbyr en software som i all hovedsak er et prosjektledersystem for å gjøre datainnsamling i stor skala. Men til forskjell for andre softwares kan vi benytte off-the-shelf droner til bildetakingen, sier daglig leder Max Hjalmarsson til Dronemagasinet.

Etter at Droner i Energisektoren ble lansert, kastet også Fornybar Norge seg med i avviklingen og har i samarbeid med UAS NORWAY bakt inn sitt eget, parallelle webinar i konferansens program. Det betyr at en allerede spennende konferanse har blitt enda viktigere å få med seg, ifølge Martinsen.

LES OGSÅ:

Droner i energisektoren: – Det er dataene jeg bryr meg om

Droner i energisektoren: – Jeg vil utfordre dem

Energikonferansens egen side finner du her