Slik ser skjermen til et av deteksjonssystemene som ble presentert på sikkerhetskonferansen ut.
Foto:Anders Martinsen

Droner i hybrid krigføring var tema på sikkerhetskonferansen

Denne uken var uønsket dronebruk og hybrid krigføring tema på sikkerhetskonferansen som UAS Norway arrangerte på Forus utenfor Stavanger.
Hans O. Torgersen

CUAS Security Summit har blitt en årlig konferanse med fokus på sikkerhet, uønsket dronebruk, deteksjon og mottiltak. 

– Vi har arrangert dette siden 2019 i samarbeid med blant andre Interpol, norsk politi og andre berørte aktører for uønsket dronebruk, forteller Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway.  

Hvorfor arrangerer UAS Norway dette?

– Vi arrangerer det fordi vi ønsker å belyse at droner for enkelte kan være en trussel. Denne gangen ønsket vi å se nærmere på bruken av droner i hybrid krigføring, da gjerne sett i lys av de mange påståtte droneobservasjonene som skjedde i løpet av høsten 2022.

– Det vil si?

– Hvor man i en eller annen form for påvirkningsoperasjon kan ha brukt droner for eksempel å skape usikkerhet og oppmerksomhet.

Hva skjedde høsten 2022?

– Har man en teori om at det var det som skjedde i Norge høsten 2022?

– Flere har hevdet i at det som skjedde i fjor høst har vært en del av en form for hybrid krigføring, der målet har vært å teste reaksjonsevnen i Norge og hos andre. Dette skjedde ved blant man fikk et stort antall mulige droneobservasjoner rundt kritisk infrastruktur på land og til sjøs. 

Dette dreier seg om infrastruktur som telekommunikasjon, energianlegg, olje- og gassproduksjon og så videre. 

Høsten 2022 ble det meldt inn 115 påståtte observasjoner av droner. 

– Vi så nærmere på hva det er som ligger bak denne typen uønsket dronebruk av hvordan vi som samfunn kan være bedre rustet til å forstå hva som skjer, når det skjer og hindre at det skjer. 

Hvem deltok?

– Dette var en lukket konferanse, der miljøer som jobber med sikkerhet hadde anledning til å delta. Både inn- og utland var godt representert, men vi vil ikke gå nærmere inn på hvem deltakerne var, av hensyn til programmets natur.

Alle de som blir berørt eller kan være berørt av dette, hele verdikjeden, var invitert.

Redaktør Thomas Nilsen fra Barents Observer holdt foredrag om hybridtrusler i nordområdene. FOTO: ANDERS MARTINSEN

Norge er ikke alene

Hva ble diskutert og hvilke resultater ga konferansen?

– Man tok opp problemstillingene, alt fra det regulative til prosedyrer til teknologier som er på markedet. Dette for å se på hva som er beste praksis er for å håndtere denne typen hendelser, som Norge ikke er alene om.

– Vi ønsker en økt bevissthet rundt dette, at det som skjedde i fjor høst ikke skal skje igjen, og at hvis det skjer igjen, at vi som samfunn er bedre rustet til å håndtere det. 

– Ligger det en gevinst i dette for de lovlydige droneoperatørene? 

– Dette er relevant for alle som flyr droner. Hvis vi ikke kan kontrollere den uønskede dronebruken, kan det føre til uønskede restriksjoner for oss. Vi må ikke glemme at i fjor diskuterte man et omfattende droneforbud. Dette er viktig å ta på alvor.  

Les også: