Foto: Skjermdump Stortinget.no

Forsvarets hemmelige dronekjøp: – Undergraver Regjeringens egen politikk

Arbeiderpartiet tordner mot Regjeringen, som i Stortinget onsdag forklarte hvorfor man ikke gikk til norsk droneindustri, da man i 2017 brukte 152 millioner kroner på amerikanske droner.
Ole Dag Kvamme

– Ved anskaffelsestidspunktet i 2017 var vurderingen i Forsvaret at norsk droneindustri ikke hadde teknologien man ønsket, sa justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara da han svarte i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Eirik Sivertsen var ikke imponert.

– Hvordan i herrens navn kunne de vurdere at ikke norsk droneindustri kunne levere løsninger, når de ikke var i kontakt med industrien, spør Sivertsen – og fortsetter:

– Regjeringen undergraver intensjonen både med gjenkjøp og hva Regjeringens hevder er sin egen politikk – å bruke gjenkjøp for å styrke norsk industri og kompetansen. Wara sviktet fundamentalt i å svare på det spørsmålet, sier Siversten.

Dronekjøpet i 2017

Forsvaret kjøpte i desember 2017 to dronesystemer fra det sivile amerikanske droneselskapet AeroVironment. 

Forsvarsmateriell har vedgått at man planla kjøpet fra 2008, og at norske leverandører aldri var i bildet.

Da man inngikk avtalen, unngikk man å inngå gjenkjøpsavtale, som kunne sikret norsk industri avtaler for salg for tilsvarende beløp til USA.

Omgåelsen av norsk industri og manglende gjenkjøp var utgangspunktet da Eirik Sivertsen fra Nordland onsdag spurte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen følgende: 

«Hvordan sørget statsråden for at norske leverandører ble vurdert i Forsvarets anskaffelse av droner til 152 mill. kroner, og hvorfor ble det ikke framforhandlet gjenkjøpsavtaler for norsk industri i kontrakten inngått med den amerikanske leverandøren?»

Høyres forsvarsminister ble oppgitt å være på reise, og regjeringskollegaen Tor Mikkel Wara fra Fremskrittspartiet leste i spørretimen opp et ferdig skrevet svar på spørsmålet.

– NORSKE HADDE IKKE HVA VI TRENGTE: Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) beklaget manglende gjenkjøp, men forsvarte omgåelsen av norsk droneindustri i Stortingets spørretime onsdag. FOTO: Skjermdump stortinget.no.

Rutinesvikt

– Det var rutinesvikt, og Forsvarsmateriell har opplyst at det var interne misforståelser, som førte frem til en avtale, uten at gjenkjøpsavtaler ble inngått, sa Tor Mikkel Wara.

Han opplyste at saken har fått et etterspill, ved at rutiner og prosedyrer året etter ble endret for å unngå at dette skulle gjenta seg. 

– Forsvarsmateriell tar saken på alvor, og har iverksatt nødvendige endringer for at det ikke skal skje igjen. Rutiner rundt kontraktsinngåelse ble oppdatert i 2018, og er fullt ut implementert, sa Wara.

Etter denne uttalelsen har UAS Norway etterspurt hva disse rutineendringene har bestått i, og når de ble gjennomført. Forsvarsmateriell har onsdag ettermiddag ikke besvart vår henvendelse.

På direkte spørsmål fra Sivertsen sa Wara at han selv ikke kjente til andre saker hvor gjenkjøp har blitt glemt, men la til at det var et naturlig spørsmål man kan reise senere i et skriftlig spørsmål til forsvarsministeren.

– Det viktige her er at Forsvarsmateriell innrømmer at det har skjedd et avvik. Det har rett og slett skjedd en feil, og man har gjennomgått rutiner og prosedyrer for å sørge for at det ikke skjer igjen, sa Wara.

– Valgte hyllevare

Sivertsen ga seg ikke med dette, og spurte hvordan man klarte unngå å sjekke ut norsk industri før man inngikk avtale med amerikanerne.

Wara medgikk at det finnes flere små og store bedrifter i Norge som utvikler droneteknologi. Men i denne saken ble det gjort vurderinger om «teknisk tilgjengelighet og risikoreduserende tiltak som gjenkjennbart utstyr fra samme leverandør og likhet fra tidligere brukte systemer.» 

– Denne leverandøren (AeroVironment, red. anm.) kan tilby såkalt “family of systems”, altså at flere systemer kan opererer fra samme bakkebaserte kontrollstasjon. Samarbeid med allierte og forsyningssikkerhet har også blitt vektlagt ved at de valgte systemer er solgt til flere NATO-land, blant annet Danmark, Storbritannia og Tyskland. Dette er såkalt hyllevare som ikke krever utvikling, sa Wara.