Tidligere prosjektleder Stine Vika Karlsen hos Netpower Web Solutions sier hun hadde orden og dokumenterte alle endringer under Flydrone-prosjektet.

Tidligere prosjektleder hos Netpower: – Jeg hadde orden

Tidligere prosjektleder for flydrone.no host Netpower, Stine Vika Karlsen reagerer på millionavsløringen. Hun sier at hun dokumenterte alle endringer som medførte ekstra kostnader frem til hun sluttet i prosjektet.
Ole Dag Kvamme

– Jeg hadde orden så lenge jeg var prosjektleder, og dokumenterte alle endringer, sier prosjektleder Stine Vika Karlsen, som i dag arbeider for konsulentselskapet Bouvet i Stavanger.

Dronemagasinet har den siste tiden avslørt at Luftfartstilsynet flydrone-prosjekt gikk fra anbudskostnad på 2,3 millioner kroner til å koste 8,2 millioner kroner på drøyt to år.

LES MER: Avslutter prosjekt etter avsløring

LES MER:– Horribelt, skulle vært stoppet

LES MER: Tilsynet svarer: – Var en utviklingskontrakt som kunne endres

LES MER: Ekspert: – Bør avslutte umiddelbart

Endringer fra kontrakter kommer i endringsmeldinger, som skal dokumentere behov og kostnad. Det foreligger kun endringsmeldinger fra rundt 500.000 kroner av ekstrakostnadene på nær seks millioner kroner.

Konsernsjef Morten Andre Hjelle i Netpower vil ikke kommentere saken.

– Spørsmål rundt kundeprosjekter henviser vi til våre oppdragsgivere for å ivareta ryddighet, sier Hjelle til Dronemagasinet.

Luftfartstilsynet har fått en rekke spørsmål, men har ikke svart.

Prosjektleder reagerer

Faksimilene fra endringsmeldingene bærer alle navnet til prosjektleder Stine Vika Karlsen, noe som får henne til å reagere.

Karlsen forteller at hun var involvert i prosjektet bare en kort periode i 2020, frem til hun sluttet i desember samme år. Hun forklarer at mange medarbeidere sluttet i flydrone-prosjektet.

Hun har bare godt å si om utformingen av kontrakten og prosessen, og roser Luftfartstilsynet for anbudsprosessen. Når hun så startet med selve prosjektet, bar det preg av å være generelt utformet, og mye skulle løses på kort tid, all den tid flydrone.no skulle være på lufta 31. desember 2020.

– Det var en del usikkerhet særlig knyttet til integrasjoner, det var mye man ikke visste, og det var vanskelig å gi klare estimater på kostnader. Dermed var det svært viktig for meg å holde meg til kontrakten, og dokumentere alt som ikke var beskrevet der, sier Vika Karlsen.

Dette gjorde hun i forståelse med prosjektledelsen hos Luftfartstilsynet.

– Det er viktig å holde seg innenfor kontrakten, og kunne dokumentere hva som er forespurt og levert, og være tydelig – for meg i alle fall. Da blir alt transparent, dokumentert og synlig. Men til sist er dette opp til kjøperen å holde kontroll på, sier Vika Karlsen.

– Hva tenker du om de over fem millioner kroner ekstra som er brukt senere, uten at det foreligger endringsmeldinger?

– Ting skjedde ryddig mens jeg var der, jeg har alltid vært opptatt av å dokumentere mest mulig. Jeg kan ikke snakke om hva som har skjedd senere. Kanskje var det gode grunner til ikke å rapportere dette, som jeg ikke kjenner til, eller det kan ligge oversikter over endringer andre steder, forklarer Vika Karlsen.

– Men var oppdraget utformet så vagt og generelt at det var åpenbart at dere som konsulentselskap var inne i en «godtebutikk» og bare kunne fakturere i vei?

– Nei, det vil jeg ikke si.

Luftfartstilsynet har opplyst at kontrakten, som ble lyst ut med en varighet inntil fire år, endte opp som en ikke tidsbestemt utviklingskontrakt. Dette husker ikke Stine Vika Karlsen.

– Jeg husker at det var et tidsperspektiv i kontrakten, men husker ikke nøyaktig lengde.

Store utskiftninger

Konsernsjef Morten André Hjelle i Netpower har uttalt at det ikke har vært store utskiftninger i prosjektstaben fra deres side, foruten Vika Karlsen.

Karlsen og andre forteller at en rekke medarbeidere har vært innom prosjektet, og siden sluttet i Netpower. Det gjelder minst fem medarbeidere.

Blant dem er Fredrik Halvorsen Ihle, som deltok som full stack utvikler. Det betyr at han jobbet med den synlige løsningen og det under panseret. Han deltok i prosjektet et drøyt års tid frem til sommeren 2021, da han gikk over i et annet selskap.

– Jeg satt i Oslo. Mye av utviklingen skjedde i Vietnam, hvor Netpower har hatt et stort datterselskap med utviklere. Arbeidet ble prosjektledet og kvalitetssikret fra Norge, sier Halvorsen Ihle.

LES MER: Avslutter prosjekt etter avsløring

LES MER:– Horribelt, skulle vært stoppet

LES MER: Tilsynet svarer: – Var en utviklingskontrakt som kunne endres

LES MER: Ekspert: – Bør avslutte umiddelbart