Årets konferansen gir deltakere anledning til å delta både fysisk fra et utvalg satellitter - eller digitalt. Her er noen av de første bekreftede foredragsholdere til høstens store dronekonferanse i Norge.

Foredragsholdere til UNC 2020: Her er de første navnene

Foredragsholderne må være av ypperste merke når det inviteres til Norges viktigste dronekonferanse. Det er de også denne gangen.
UAS Norway

UNC 2020 gir en unik mulighet til å delta fra ulike lokasjoner rundt i Norge. Denne uka ble det klart at også Stavanger og Svalbard er blant alternativene.

Se lokasjoner og kjøp billett

I dag ble også de første foredragsholderne til årets konferanse bekreftet:

Bjørn Erik Thon, direktør for Datatilsynet

Han kommer for å snakke om personvern og privatlivets fred knyttet til droner. Thon vil veilede bedrifter om hvordan de kan løse utfordringer knyttet til datahåndtering.

Axel Knutsen, leder for droneprogrammet i Avinor flysikring

Droneansvarlig i Avinor Flysikring, Axel Knutsen, her i forbindelse med testing av det det nye UTM-systemet. Foto: Anders Martinsen

Knutsen skal dele alt som er verd å vite om Ninox Drone – det nye UTM-systemet som for tiden testes ut på to flyplasser, og som snart skal rulles ut over hele landet. Det nye regelverket vil også bli viet stor oppmerksomhet, og flere relevante foredragsholdere vil bli offentliggjort senere.

Christopher Fornebo, filmfotograf

Norges beste filmfotograf med drone? Ble nominert til Gullruten i 2020 for sin fotografering under 71° nord. Vi får historien bak mange opptakene du har sett på TV. Her er det mye å lære.

Les mer om UNC 2020

Ketil Solvik-Olsen, tidligere samferdselsminister og styreleder i UAS Norway

Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som åpnet UNC 2017. Foto: Fredrik Naumann

Solvik-Olsen skal lede sekvensen «samhandling og sårbarhet». Her tas det opp hvilke aktører som bør jobbe sammen for å få mest mulig ut av droneindustriens muligheter. Det vil også bli definert noen områder hvor teknologien er sårbar – og hvor samfunnet kan bli sårbart, som følge av dronebruk.

Søren Land fra Lorenz Technology

Land skal vise hvordan man med nær autonome droner kan utføre alt fra inspeksjon av kaianlegg til områdesikring.

Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør Statens vegvesen 

Hovland skal lede sekvensen «fra data til beslutning», hvor utfordringene knyttet til å få relevante data ut til brukerne blir tatt opp.

Stefano Puliti, NIBIO

Puliti har jobbet mye med droner innen skog og landbruk og kommer for å informere oss om mulighetene som fins på dette området.

Tomas Levin, Statens vegvesen

Levin skal snakke om hvordan droner kan komme til nytte i beredskapssammenheng. Han vil vise hvordan vi kan kombinere dronedata fra ulike kilder for å sikre bedre fremkommelighet i veisektoren.

Arnt-Børre Salberg, Norsk Regnesentral

Salberg skal fortelle om dataanalyse og bildedeteksjon. Norsk Regnesentral er et forskningsmiljø som gjør oppdrag for ulike aktører og bidrar aktivt på dette området.

Frida Eklöf Monstad, direktør for logistikk og beredskap i Equinor

Monstad skal fortelle om den historiske droneflyvningen til Nordsjøen i august, da en drone for første gang fløy fra land til en operativ oljeplattform. Hun skal dessuten fortelle om veien videre, og hva slags type tjenester Equinor forventer og trenger for å utvide sin bruk av droner.

Mats Sällström fra Everdrone

Sallström skal snakke om testene de har gjort i Sverige med frakt av hjertestarter og blodprøver med droner. Hvordan har svenskene fått dette til, mens vi ennå venter?

Mai Anh Thị Lê, Statsbygg. Foto: Statsbygg

Mai Anh Thị Lê, spesialrådgiver i Statsbygg

Lê var involvert da Statsbygg inngikk dronekontrakter på inntil 54 millioner kroner i sommer. Hvordan skal de nå målene om å få autonome inspeksjoner i sine bygg,? Hvilke samarbeid må på plass og hvilken teknologi må videreutvikles?

Pål Sindre Svae, Indre Østfold kommune

Svae vil fortelle om praktisk bruk av droner i viltforvaltning, og hvordan et stort antall rådyrkalver ved hjelp av droner kan reddes fra brutale skjebner i norske åkre.

Jarle Stokke-Olsen, Agder Energi.

Her blir temaet hvordan Agder Energi har inspisert 30 000 mastepunkter ved hjelp av drone, og hvilken lærdom som er tatt av det.

Årets UNC blir altså en kombinasjon av fysiske og digitale møteplasser. Dermed kan også flere enn noen gang delta på konferansen, og  interessen for å delta på de ulike lokasjonene er allerede stor.