RYGGSEKKDRONE: Dronen fra Lockheed Martin heter Indago 3, veier 2,5 kilo med utstyr, har en fart på 13 meter i sekundet og kan være i lufta 50 minutter. Rammeavtalen på 40 millioner betyr at Forsvaret trolig vil kjøpe noen titalls utgaver. FOTO: Lockheed Martin

Storkontrakt til Nordic UnmannedForsvaret kjøper droner for 40 millioner.

Nordic Unmanned AS fra Sandnes sikret seg dronekontrakt med Forsvaret. Justisdepartementet har også inngått en opsjonsavtale om å kunne bruke rammeavtalen
Ole Dag Kvamme

– Det er en kjempekontrakt for oss, og vi er veldig fornøyde med å bli valgt, i en av de største dronekontraktene Forsvaret har inngått, sier daglig leder Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned.

FORNØYD: – Den er veldig stille, og passer godt hvis du ønsker å observere uten å bli hørt, sier daglig leder Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned, om dronen selskapet selger inn til Forsvaret. FOTO: Anders Martinsen

Han anslår at Forsvaret vil kjøpe flere titalls droner av Lockheed Martins Indago 3, som leverer til Nordic Unmanned, som igjen utstyrer dem med samband og utstyrspakker til bruk for Forsvaret.

– Den er veldig stille, og passer godt hvis du ønsker å observere uten å bli hørt

Rammeavtalen for kjøpet av løper i tre år, med mulighet for inntil fire års forlengelse.

Også Justisdepartementet er del av anbudet, og dermed vil politiet eller andre etater under departementet kunne handle inn dronen gjennom avtalen.

Les også: Kjøpte droner for 42 millioner kroner uten konkurranse

Les også: Kjøpt droner for 152 millioner kroner

Les også: Glemte gjenkjøp for dronekontrakt

Les også: Forsvaret undergraver Regjeringens politikk

Etterretning og overvåking

Vekten er 2050 gram alene, eller rundt 2,5 kilo med utstyrspakken Nordic Unmanned skal levere, som er optisk og termisk kamera.

Farten er rundt 13 meter per sekund, og flytid rundt 50 minutter

Indago 3 er en VTOL-drone (vertical takeoff og landing). Den omtales som en ISR-drone – «etterretning, overvåkning og rekognosering», og benyttes i dag en rekke steder, av det amerikanske forsvaret og europeiske styrker.

I Europa benytter Nordic Unmanned dronen og søsterdronen Indago 2 flere steder.

Ingen konkurrenter

Forsvaret lyste ut kontrakten i fjor sommer, men ifølge Forsvarets egne opplysninger var Nordic Unmanned eneste godkjente tilbyder, og hadde dermed ingen konkurranse om anbudet.

– Forsvarsmateriell har fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å anskaffe mindre ubemannede flyvende systemer til Forsvaret med ulike sensorkapabiliteter. Ved bruk av droner i militære operasjoner kan man få et bedre situasjonsbilde av omgivelsene nær egne styrker, skriver Elisbeth Sandberg i Forsvarsmateriell i en epost til DRONEMAGASINET.

Hun skriver i sitt svar videre:

– Oppdraget gjennomføres som en konkurranse med forhandling. Det vil si at den gjennomføres i to faser, hvor den første fasen er en prekvalifisering av aktuelle leverandører og den andre fasen er levering av tilbud, forhandling og kontraktsinngåelse. Flere leverandører leverte inn søknad til prekvalifiseringen. For å bli godkjent, må man innfri samtlige kvalifikasjonskrav som blir stilt. Det var kun to leverandører som fikk godkjent sine søknader om å bli prekvalifisert. Av disse to, var det kun en av de som leverte et endelig tilbud som tilfredsstilte alle kvalifikasjonskravene. Forsvarsmateriell tilstreber å gjennomføre anskaffelser på en samfunnstjenlig måte. Denne avtalen sikrer at Forsvarsdepartementet med underliggende etater og justissektoren kan benytte kontrakten. Dette kan skape store besparelser, ettersom offentlige anskaffelsesprosesser kan være ressurskrevende. Når systemet har gjennomført nødvendige tester og godkjenninger i henhold til kontrakten vil Forsvarsmateriell overføre systemet til Forsvaret. Leveringsomfanget vil avhenge av Forsvarets operative behov og budsjettmidler, skriver Elisabeth Sandberg fra Forsvarsmateriell i en epost til DRONEMAGASINET.

– Vi er overrasket over dette, men er svært godt fornøyd med å bli valgt i den første åpne anbudskonkurransen Forsvaret har på droner, sier Wiig.

Forsvaret høstet storm av bransjen, da Dronemagasinet i fjor avslørte at Forsvaret hadde kjøpt inn droner fra en amerikansk leverandør ved å gi blaffen i reglene som krever offentlig konkurranse.

– Kontrakten beviser at en norsk leverandør klarer å tilfredsstille Forsvarets behov i en åpen konkurranse, sier Wiig.

Kontrakten ble formelt tildelt 21. oktober, men er offentlig fra 2. november. I dag 4. november er tidsfrist for klage på anbudet.

Forsvaret og Justisdepartementet

– Hvor i Forsvaret skal den benyttes?

– Det vet vi ikke. Dette er en rammeavtale med Forsvarsmateriell, som betyr at ulike enheter i Forsvaret kan hente inn dronen ut fra kontrakten, sier Wiig.

I tillegg har altså også Justisdepartementet inngått en opsjonsavtale om å kunne bruke avtalen til å kjøpe dronen ved behov.

– Dermed kan det bli aktuelt at for eksempel også politiet kjøper inn drone fra oss, sier Wiig.

 

Artikkelen er oppdatert 11 nov kl. 11:24 med kommentar fra Forsvarsmateriell