En gruppe nyutdannede dronepiloter under en seremoni i hangaren på politiets beredskapssenter utenfor Oslo tidligere i år. Av sikkerhetshensyn er ansiktene deres sladdet.
Foto:Politiet

Historisk dag for politiets droneprosjektOver 100 dronepiloter ferdig utdannet i politiet

Historisk dag i norsk politi og luftfart: Siste av over 100 dronepiloter er ferdig utdannet. Justisministeren skal være til stede på politiets nasjonale beredskapssenter utenfor Oslo.
Hans O. Torgersen

Det var ikke en selvfølge at Jørgen Lunde Rogne kom til å lykkes med det ambisiøse droneprosjektet da han i 2018 ble ansatt til å lede politiets nasjonale prestisjeprosjekt. Rogne skulle bygge opp det som var planlagt til å bli den største satsingen noen gang på ubemannet dronebruk i politiet.

Men i dag står han foran justisministeren på Politiets nasjonale beredskapssenter og sender de siste ut de siste ferdig utdannede dronepilotene – i denne omgang. 

Pilotene har vært gjennom politiets eget utdanningsløp, noe som gjør dem i stand til å betjene droner i henhold til politiets egne retningslinjer.

Jørgen Lunde Rogne leder politiets droneprosjekt, og flyr selvsagt drone selv også. Her under Interpols dronekonferanse IDES 2022 i Oslo i juni. FOTO: Trygve Indrelid/UAS Norway.

Spoler vi tilbake til høsten 2019 ble de første 17 dronepilotene fra noen få politidistrikter uteksaminert fra på Kongsvinger. Siden da har det gått slag i slag for politiets droneprosjekt, men ikke helt uten utfordringer.

Teamet i politiets droneprosjekt har blitt utfordret på spørsmål om anskaffelser, om hvilket land dronene er produsert i, hvilke typer operasjoner de har lov til å bruke dronene og hvordan dataene behandles. 

Les mer: Hvordan skal droneoperatører forholde seg til spørsmålet om sikkerhetsrisiko etter debatten rundt kinesiske droner? Ekspertene svarte i Dronemagasinet. Justisministeren ut mot kritikere: – DJI-droner sikrere enn konkurrentene.

Bilder og data fra en av politiets droner i luften under Interpols dronekonferanse IDES 2022 i Oslo. Trygve Indrelid/UAS Norway

280 timers utdanning

– 2022 har vi brukt til å skalere opp operasjonen. Først gjennomførte vi utvelgelse av dronepiloter i alle 12 politidistriktene. Så har alle disse politifolkene gjennomført et studie på 280 timer på Politihøgskolen. Vi gir dem en ganske omfattende kompetanse, som vi mener er nødvendig både for å fly sikkert, og for å bruke dette som et verktøy som gir god effekt, sa Jørgen Lunde Rogne til Dronemagasinet i august.

Les mer: Politiets droner redder liv, prosjektet utvides til hele landet.

Til sammen kommer norsk politi til å ha over 100 piloter, noe som gjør etaten til en av de aller største droneoperatørene i landet.

I juni i år fortalte Rogne historien om prosjektet for en fullsatt sal under Interpols dronekonferanse IDES 2022 i Oslo, arrangert av UAS Norway. Konferansen hadde 300 deltakere fra over 50 land. 

Ronge fortalte blant annet hvordan han og hans team hadde bygget opp utdanningsløpet, der utvalgte politifolk fra hvert distrikt kunne søke. Utdanningen er organisert som et seks måneders kurs i regi av Politihøgskolen. 

Les mer: Studieplanen til politiets droneutdanning.

Det er altså ikke hvem som helst av landets operative politibetjenter  som har fått lov til å bli med i prosjektet. 

Spesialbygde dronebiler

Denne torsdagen er altså historisk, da de omlag 20 dronepilotene i denne omgang er ferdig med utdanningen. 

Droner er kjøpt inn til alle politidistriktene. Når pilotene er tilbake på tjenestestedene sine har norsk politi fått dronepiloter som få andre land. Spørsmålet nå er hvordan tjenesten skal bemannes opp og hvor operative dronekapasisten vil bli. 

Samtidig som nyutdannede dronepiloter uteksaminere har også politiet og Lunde sikret seg tildeling av nye millioner til oppgradering av sensorer som øker kapasiteten til politiet til å også operere på natten. Det vil være et betydelig bidrag for dronekapasiten til politiet når man i tillegg legger til andre ressurser som politiet kan støtte seg til.

Jørgen Lunde Rogne i prototypen til politiets dronebil. FOTO: Trygve Indrelid/UAS Norway.

I løpet av 2023 vil alle distriktene få sin spesialbyggede dronebil, altså en stor, uniformert politibil som kjøres på vanlig måte, men har uvanlig mye utstyr bygget inn, med egen «hangar» for dronene og et eget operasjonsrom. 

Se bildene: Politiets nye dronebil.

Prototypen på bilen ble vist frem på IDES i juni. Dronebilene vil bidra til å gjøre dronebruken mer tilgjengelig både til beredskap og kriser, som for eksempel store katastrofer som raset i Gjerdrum. 

Så sent som i midten av oktober kom en av utfordringene for dronetjenesten til overflaten igjen. Denne gang var det to jurister som i en kommentar på nettstedet rett24.no pekte på at overvåkning med droner er et alvorlig inngrep i retten til privatliv, og at det må stilles krav om en klar lovhjemmel. En slik hjemmel finnes ikke i dag, mener de to juristene. 

Men følger politiets befolkningens synspunkter kan de trolig da det hele med ro. Et stort flertall blant Ola og Kari Nordmann sa i Opinionen undersøkelse i 2020 at de støttet politiets dronebruk, fire av fem, er positive til politiets bruk av droner

Les mer: