Julehilsen til alle medlemmer av UAS Norway

UAS Norway-leder Anders Martinsen oppsummerer droneåret, og forteller om nye planer og medlemsfordeler for 2022.
Anders Martinsen

For mange av oss var de første dagene i 2021 de aller tøffeste.

Jordskredet i Gjerdrum skjedde riktignok i romjula 2020, men søk- og redningsarbeidet varte langt inn i det nye året. Da UAS Norway ankom området var det mange inntrykk å bearbeide. Mennesker hadde omkommet, andre hadde mistet hus og hjem. Det var intet mindre enn en katastrofe. Erfaringen av å være der vil sitte i meg lenge.

Det positive var opplevelsen av at droneteknologi gjorde en reell forskjell i søk- og redningsarbeidet. Hele Norge fikk se det som vi i bransjen har visst lenge: Droner er trygge, fleksible og svært effektive, når de brukes på en god måte – også til særdeles viktige oppgaver i samfunnet.

UAS Norways rolle var å bidra til å binde sammen luftfartslaget for effektiv samhandling mellom de ulike aktørene, samt sette fokus på problemstillingene knyttet til deling av data. Droneoperasjonen i Gjerdrum ble Europas mest omfattende, og vi har også jobbet med å skape internasjonal oppmerksomhet rundt dette. Formålet er å bidra til økt læring og utvikling av metodikk innen denne type operasjoner hvor ubemannet teknologi som droner skal brukes.

Et løfte

Daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen.

Mitt personlige dronehøydepunkt for 2021 var å være med da vilt- og utmarksforvalter Pål Sindre Svae og de fantastiske hjelperne hans reddet rådyr under førsteslåtten i Indre Østfold. Med droner og varmesøkende kamera kunne de lokalisere rådyrkalver på jordene, og dermed redde dem fra slåmaskinene. Resultatet er til å grine av: hele 77 rådyr ble reddet i kommunen i løpet av sommeren. Likevel er den brutale sannheten at rundt 10 000 rådyrkalver blir drept av slåmaskiner i Norge hvert år. Mange flere kan reddes hvis man tar i bruk droner i større utstrekning.

Mitt løfte er dette: Vi skal jobbe for å skape en nasjonal dugnad for å redde enda flere rådyr i 2022. Det skal vi gjøre ved å bidra til møteplasser og til opplæring i bruk av drone til dette formålet. Dyrevelferd er viktig, og teknologien er tilgjengelig. Det er bare snakk om å hjelpe folk i gang.

Paradigmeskifte

Året ellers har naturligvis vært preget av Covid-situasjonen. Mange arbeidstakere, bedrifter og organisasjoner har kommet i situasjoner de aldri har kunnet se for seg. Heldigvis viser Norsk dronebarometer at mange av dere forventer økt omsetning i år, sammenlignet med i fjor. Nesten ingen melder om nedgang. Det er oppløftende og inspirerende tall.

Gjennom året har vi sett økt fokus på hvordan droner kan bidra til å tenke nytt når det gjelder logistikk innen blant annet helse- og energisektorene. Norge har, som et av få land, begynt å erstatte helikopter med droner i forbindelse med inspeksjon av kraftlinjer, og viser seg også nå å gjøre seg gjeldende innenfor logistikkoperasjoner offshore. Det er allerede inngått to avtaler med store nettselskaper hvor titusenvis av kilometer skal inspiseres ved hjelp av droner, og ikke helikoptre. Og i 2022 skal droner utføre daglige logistikkoperasjoner offshore. Det er ikke lenger en visjon at ubemannet teknologi tar over – det er i ferd med å skje. Og det er et paradigmeskifte.

Vår rolle i dette er å bidra til å knytte de ulike aktørene sammen, belyse utfordringene og sammen finne løsninger. Dette skal vi gjøre uavhengig av sektor.

Unik øvelse

Samtidig som vi er en pådriver for å utnytte mulighetene droner kan gi oss, må vi også våge å ta diskusjonen om hva som skjer når droner truer sikkerheten. Hvis det ikke finnes metodikk og teknologi tilgjengelig for mottiltak, kan det ha konsekvenser for den øvrige dronebransjen.

Dette er grunnen til at vi var vertskap for en unik antidrone-øvelse i Oslo i september. Representanter fra et 30-talls land – tett på 200 deltakere – var samlet i nesten en uke på Gardermoen, hvor den ene rullebanen var stengt slik at ulik teknologi kunne testes ut. Det ble gjennomført over 2000 ordinære bevegelser på flyplassen, samtidig som flere hundre droneoperasjoner pågikk innenfor lufthavnens eget område. Noe lignende er aldri blitt gjort i verden. Igjen settes Norge og Norsk droneindustri på kartet.

Som Interpol selv uttalte til Dronemagasinet, var det delvis på grunn av deres sterke relasjon til UAS Norway at denne konferansen ble lagt til Norge. Det unike samarbeidet vi har med Avinor og Avinor Flysikring gjorde også at øvelsen fikk internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse.

Vi utvider laget

Men det jeg er mest stolt over i 2021, er støtten UAS Norway har fått fra dere – medlemmene. Jeg opplever at vi står sterkere samlet enn noen gang. I Norge ser vi en sterkt samlende oppslutning rundt bransjeorganisasjoner som UAS Norway, men i Sverige, Danmark og Finland har man frem til nå ikke lykkes på samme måte med å samle industrien. Derfor er også mer inkludering og ekspandering er også helt sentrale begreper fremover. Dette er også grunnen til at vi la årets UNC til Rogaland – det er første gang konferansen har blitt arrangert utenfor Oslo. Målet vårt er at vi i 2022 skal bli enda mer samlende og ta inn enda større del av en stadig voksende familie. Vi har for eksempel lenge planlagt en dronefestival med fokus på foto, film og lek. Pandemien har så langt satt en stopper for dette, men det er all grunn til å tro at den skal kunne gå av stabelen i sommer, i samarbeid med Elefun i Grimstad.

Vi er nå over 2000 medlemmer – en tidobling siden 2015. Derfor utvider vi også stadig UASN-laget. Vi har fått inn Dag Falk-Petersen som spesialrådgiver, og dessuten ansatt Sebastian Moe på vårt kontor i Kristiansand. Det vil også komme inn ytterligere en ny person i løpet av 2022, for å utvide kapasiteten til å hjelpe våre medlemmer. Vi skal være en ressurs dere kan henvende dere til – ikke bare om regler, men også om hva som er hensiktsmessig å satse på i markedet.

Flere fordeler

Her er nok et løfte: I 2022 skal du få enda mer igjen for medlemskapet. SafeToFly vil før sommeren få nye funksjoner, med nye sjekklister du kan bruke før du flyr. Vi vil også tilby en helt spesial avtale med Airdata, som gjør at du trygt og enkelt kan få logget og lagret all din aktivitet. Dette gjør at du vil bli enda tryggere som pilot. Vi jobber også med at hvert enkelt medlem skal få en løsning med lagring av dronedata, noe vi vet mange av dere har sterkt behov for.

Jeg vil avslutte året med å si takk. Takk for at dere velger oss. Takk for at dere er en del av fellesskapet. Vi håper dere vil fortsette med det.

Fra alle oss i UAS Norway: Fortsatt God jul og godt nyttår! Vi ses i 2022.