Samfunnsnyttige formål er en av årsakene til at så mange er motstandere av droneforbud.

Meningsmåling:Klart flertall av folket er i mot droneforbud

Hele 64 prosent av de spurte er i mot et droneforbud, viser en meningsmåling som Opinion har gjennomført for UAS Norway. Den samme undersøkelsen viser et klart flertall som ber myndighetene bruke antidrone-teknologi.
Hans O. Torgersen

– Denne undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av en Omnibus i regi av Nordstat, og er kvalitetssikret. Målingen er tatt opp denne uken, forteller seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Askheim har fulgt dronebransjen tett i mange år, da han har jobbet med meningsmålinger om nordmenns holdninger til droner siden 2016. Han er ikke i tvil om resultatet av denne siste målingen.

– Den viser at på et generelt grunnlag er nordmenn flest, rundt to tredeler, skeptiske til et generelt forbud.

Ola Gaute Aas Askheim i Opinion har fulgt dronebransjen tett i mange år. Her er han fotografert på dronekonferansen UNC i 2018. ©UAS Norway/Fredrik Naumann/Felix Features

Dette var spørsmålet som deltagerne i undersøkelsen ble presentert for:

«Det er i løpet av de siste ukene og månedene meldt om flere observasjoner av droner i nærheten av såkalt “kritisk infrastruktur”, blant annet ved oljeplattformer og raffineringsanlegg på land. I kjølvannet av dette har enkelte foreslått å innføre et generelt droneforbud i Norge. Er du enig eller uenig i at droner bør forbys på generelt grunnlag eller har du ikke noe synspunkt på dette?»

Ni prosent av de spurte svarte at de er uenige i et forbud, og 55 prosent svarer at vi heller må kontrollere de som gjør overtredelser. 27 prosent støtter et forbud og ti prosent svarte «vet ikke».

– Det er for øvrig interessant er at svarene er nokså likt fordelt mellom menn og kvinner. Her kunne man kanskje forventet en større oppslutning om forbud blant kvinner, fordi de er er mer forsiktige enn menn, sier Asheim. 

Les mer om dronedilemmaet: Mer dramatikk enn det er grunnlag for 

Deteksjon og nøytralisering

I undersøkelsen tok man også opp spørsmålet om bruk av tekniske tiltak mot droner.

– Det andre temaet er om deteksjons- og nøytraliseringsteknologi. Vi spurte om vi bør avstå, vente eller få ut fingeren og ta det i bruk. 53%, altså litt over halvparten av den norske befolkning gir en klar melding til myndighetene «ta dette utstyret i bruk umiddelbart, ikke vent».

Dette var spørsmålstillingen: 

«Den 24. august i år bevilget Stortinget en 300 millioner kroner i en dronepakke til Ukraina. I denne pakken er det utstyr som blant annet kan oppdage og uskadeliggjøre uønskede droner. Slikt utstyr har man også i Norge. Det er i liten grad tatt i bruk. Hvilken av følgende alternativer stemmer best med din oppfatning?»

«Massiv» støtte for deteksjon og mottiltak sier Askheim.

53 prosent svarte at slikt utstyr må tas i bruk umiddelbart, 22 prosent at man bør vente og kun tre prosent mener at slikt utstyr ikke bør brukes.

Les også: UASN med forslag til tiltakspakke for å unngå droneforbud

– Det er så massivt at jeg som politiker ville hatt problemer med å neglisjere det, sier Askheim. 

Utstyret som Ukraina har fått eller skal få til antidrone-tiltak er systemet Nightfighter fra britiske SteelRock Technologies, skriver regjeringen i denne pressemeldingen. Dette er et bærbart system som gir beskyttelse mot droner gjennom jamming. Systemet er særlig egnet for å beskytte mindre patruljer, artilleristillinger og andre viktige ressurser.

For øvrig var det kun syv prosent av de spurte i Opinion-undersøkelsen som selv eier en drone eller flere.

Les også: Solid støtte til UASN-forslag