Nettselskapet Linea benytter droner til mye av overvåking av egne nettlinjer. Her fra arbeid på Lineas linjer i Nordland. Foto: Frode Dorp

Klimaendring gjør drone nyttigere i nettselskap

Nettselskapet Linea lar droner gjøre jobben i ugjestmild natur hvor klimaendring har gjort hyppig linjeovervåking viktigere.
Petter Emil Wikøren

– Temperaturen har blitt varmere på vinteren og vi ser oftere at det veksler mellom null grader og tørrsnø, noe som gjør at snøen lettere fester seg til kraftlinjene våre. Det har ført til et økende behov for kontroll av linjenettet, sier pressekontakt ved Linea, Frode Dorp til Dronemagasinet.

Økt behov for hurtig overvåking av strømnettet etter snøfall vinterstid, har gjort at nettselskapet Linea på Helgeland i Nordland ser klart fordelene ved bruk av drone til overvåkingsarbeidet.

– Vi følger den teknologiske utviklingen tett og selv om vi er i en tidlig fase forsøker vi stadig å sikre oss mer kunnskap. Vi har også gjort investeringer i en stor drone til langt over 100.000 kroner, som gir oss muligheten til å fly over lengre strekk og i dårligere vær. Dronen som er utstyrt med nattsyn, optisk og infrarødt kamera kommer i tillegg til mindre droner vi allerede har en del av, sier Dorp.

Nettselskapet har strømlinjer med en totallengde på 4.988 km. I tillegg har selskapet strømkabler som strekker seg over 2.960 km ifølge nettselskapets egne nettsider. De store avstandene og den krevende naturen i regionen, har gjort at Linea har økt sin kompetanse, kurset og oppbemannet antallet droneoperatører til om lag ti personer.

– Vi har ikke gjort noen utregning på hvor mye vi sparer rent økonomisk på å la dronene gjøre jobben, men det er ingen tvil om at vi sparer mye tid. Det går mye raskere å få gjort samme jobben. I tillegg handler det om sikkerhet. Vi trenger for eksempel ikke lenger sende ut personer på snøscooter i vanskelig terreng for å sjekke linjene. Den jobben har droner overtatt, sier Dorp.

Dag Skoglund (t.v. leder dronegruppen) Kenneth Myrnes (montør, droneflyger), Arild Magne Larsen og Eskil Strøm fra nettselskapet Linea i Nordland. Foto: Frode Dorp

Åpner for ny teknologi i nytt anbud

Linea er i ferd med å utlyse anbudsrunde for den årlige overvåking av linjenettet for perioden 2024-2025. Anbudet er ikke utlyst på Doffin enda, men skal ifølge Dorp utlyses så snart som mulig i år. Nå åpner Linea for at droneteknologi kan erstatte den tradisjonelle helikopterbruken. I anbudskriteriene har selskapet sagt at det blir opp til oppdragstaker om det skal benyttes droner eller helikopter. Når Linea selv foretar linjekontroll er det droner som har overtatt det meste av arbeidet.

– Tanken er at vi skal bruke droner i økende grad selv, men det kommer i tillegg til den årlige kontrollen av høyspentnettet som i år skal gjøres med helikopter. Vi har sagt at for kontrakten på de neste to årene kan oppdragstaker velge selv hvordan arbeidet utføres. En av fordelene ved å bruke drone er at man ikke forstyrrer dyreliv, reinbeiteområder og liknende, sier Dorp.

Dorp er klar på at droner nok ikke vil ta over alle oppgavene som tidligere har blitt gjort med helikopter, men at tidsbesparelsen, kvaliteten i bilder og film, samt mobiliteten gjør at droner vil bli brukt til mange av selskapets oppdrag.

– Det er veldig mange fordeler med drone og helikopterbruken vil nok i stor grad bli erstattet, avslutter han.

Les også:

Agder Energi krever bruk av droner

Krever helikopter for oppdragene i nytt anbud

Droner tar over for helikoptre