I år har dronebransjen nådd en viktig milepæl innen inspeksjon av kraftlinjer. Bildet er fra en testflyvning utført av KVS Technologies.
Foto: Anders Martinsen

Milepæl i kraftbransjen: Droner tar over for helikoptre

Agder Energi har nå begynt å utføre inspeksjoner av strømnettet utelukkende med droner. Det er en milepæl både i kraftbransjen og i dronebransjen.
Jan Frantzen

Droner er trygt, sikkert og miljøvennlig. Det er lite utslipp og minimalt med støy – og ingen trenger å jobbe i høyden. Derfor har droner lenge vært brukt som en del av verktøykassa til linjeinspeksjon – sammen med helikopter. Men aldri før har noen av de fem største nettselskapene i Norge tildelt inspeksjonen av hele sitt kraftnett til droneleverandører.

Det skjedde da Agder Energi Nett offentliggjorde nye rammeavtaler for fotoinspeksjon og laserskanning i april.

Håkon Skavikmo, avdelingsleder for vedlikeholdsanalyse og bestilling i Agder Energi Nett.

– Vi har stor tro på at dette skal lykkes og at vi skal få de resultatene vi ønsker, sa avdelingsleder for vedlikeholds-analyse og bestilling i Agder Energi Nett, Håkon Skavikmo, til Dronemagasinet etter tildelingen.

I juli bekrefter han at inspeksjonene er påbegynt.

Viktig signal

Det er KVS Technologies AS og Visimind/Sevendof som er tildelt kontraktene, og opererer i hvert sitt område i Agder fylke.

– Dette er et viktig signal for dronebransjen, og det representerer et paradigmeskifte, sier daglig leder i KVS, Cato Vevatne.

Cato Vevatne, gründer og daglig leder i KVS Technologies.

– Agder Energi Nett gjør ikke dette fordi det er det billigste alternativet, de gjør det fordi det er rett vei å gå, både kvalitetsmessig og miljømessig. Det betyr at vi har lykkes med å komme til markedet med en løsning som er vesentlig bedre enn slik det har blitt gjort til nå, sier Vevatne til Dronemagasinet i denne saken.

Autonome flyvninger

Ikke alle nettselskaper deler oppfatningen om at droner er veien å gå – ennå. Agder Energi har imidlertid en visjon om å finne gode bærekraftige løsninger i arbeidet med drift og vedlikehold av strømnettet. Og hva er så dronens oppgaver i de nye avtalene om fotoinspeksjon og laserskanning?

– Det ene er at den tar bilder av mastepunktene fra begge sidene og av traseen, samt at skogen langs hele traseen skal laserskannes, forklarer Skavikmo

Dronen tar blant annet bilder av mastepunktene fra begge sidene og av traseen. Foto: KVS Technologies

– På linja kan vi blant annet observere om tråden har hoppet ut av isolatoren eller er i ferd med å løsne, da vil linja kunne falle delvis ned og mange bli uten strøm. I tillegg måles avstander til skog og tilstanden til trær rundt traseen, slik at vi kan avgjøre hvilke tiltak som eventuelt må gjøres hvis det er en trussel mot linja, sier han, og legger til at dronene vil bruke litt lenger tid enn helikoptre – men kan også holde på over en lengre periode, sier han.

Les også: Droner skal inspisere 10 000 mastepunkter på Sunnmøre

Umiddelbar oversikt

KVS Technolgies bruker autonome droner til inspeksjonene for Agder Energi. Dronene vil være forhåndsprogrammert til å samle inn data fra et sett med mastepunkter.

– Programvaren vår lager derfra automatisk en optimal flyplan for hele nettet, og så flyr dronene av seg selv når man er i riktig posisjon ute i feltet. Kamerasystemene opererer helt på egen hånd, følger linjenettet og samler de bildene og laserdataen som kundene trenger, forklarer Vevatne.

Dronebildet viser at strømledningen henger godt fast i isolatorene, og ikke minst at dyrelivet i svært liten grad blir påvirket ved bruk av droner. Foto: KVS Technologies

Kundene jobber i et skybasert datavisualiserings- og analyseprogram som gjør at man umiddelbart får oversikt over tilstanden til nettet.

– Denne arbeidsflyten er spesielt viktig i forbindelse med feilsøking i nettet ved strømutfall, hvor nettselskapet er avhengig av å lokalisere feil i nettet så fort som mulig, sier han.

Stor miljøgevinst

Daglig leder i Sevendof, Per Magnus Veierland. Foto: Ole Martin Wold

I tillegg til bedre personsikkerhet og mindre støy – som gir vesentlig mindre forstyrrelse for lokalmiljø og dyreliv, er den høye miljøgevinsten et viktig aspekt ved bruk av droner. Det kan Per Magnus Veierland bekrefte – han er CEO i Sevendof, som skal utføre Agder Energi Netts droneinspeksjoner i den østre delen av fylket.

– Med vårt system vil utslippene reduseres med 90 % per inspiserte kilometer, sammenlignet med bruk av helikopter, sier han.