EFFEKTIV INSPEKSJON: Slik kan det bli når droner gjør inspeksjon for nettselskapene, da handler det ofte om å få mest mulig ut av en flytur og bruker flere type sensorer som gir nødvendig og relevant informasjon på en overflyvning. Foto: Anders Martinsen

Agder Energi krever bruk av dronerStorkontrakt for droneinspeksjon i energisektoren

45 000 master skal inspiseres i Agder Energi Netts konsesjonsområde. Inntil en tredel av arealet forbeholdes leverandører som benytter droner.
Jan Frantzen

Nylig ble det kjent at Agder Energi Nett utlyser en stor kontrakt for linjeinspeksjon. Rammeavtalen vil omfatte myndighetspålagt inspeksjon av inntil 45 000 master i Agder Energi Netts konsesjonsområde. Det skal utføres fotobasert inspeksjon av AENs master og høyspenningsnett, opplyser selskapet i en pressemelding.

Her opplyses det også at det er at krav med bruk av droner.

«I arbeidet med drift og vedlikehold av strømnettet, er AEN opptatt av å finne gode og bærekraftige løsninger. Bruken av drone er en av løsningene som skal bidra til dette, og vil blant annet bidra til redusert bruk av helikopter i befaringen av strømnettet. Ny teknologi gir nye muligheter, og miljøbesparelsen vil være er en av gevinstene. Inntil en tredel av det årlige arealet vil derfor forbeholdes leverandører som benytter UAS for utførelsen», heter det i pressemeldingen.

STORE SKADER – uvær har skapt store utfordringer for nettselskapene ved at trær legger seg over linjene. Feilen kan ta lang tid å rette lokalisere, det kan også droner bidra til å gjennomføre mer effektivt samtidig som de også kan bidra til å kartlegge vegetasjon rundt kraftlinjene. Foto: Anders Martinsen

Dette er en spennende nyhet for dronebransjen, som tidligere har opplevd at det har vært vanskelig å konkurrere med helikoptermarkedet på denne typen tjenester. Og med det som mange beskriver som overkapasitet i helikoptermarkedet har til nå har tradisjonelt sett dette blitt valgt hvis pris har blitt vektet sterkt i anskaffelsen. Nå går altså Agder Energi Nett nye veier, og blir blant de første som krever at droner skal supplere de tradisjonelle inspeksjonsmetodene som ofte har blitt tildelt helikopter.

Sikkerhet og miljø

Som Dronemagasinet tidligere har skrevet har Agder Energi nylig hatt et testprosjekt med KVS Technolgies, hvor teknologiselskapet samlet data fra halve Agder Energis strømlinjenett. Det tilsvarer 2000-3000 kilometer. Her var bruken av droner sentral.

Prosjektleder: Jarle Stokke Olsen har ledet Agder Energi Netts droneprosjekt de siste årene. Foto: AE Nett

– For oss handler dette i stor grad om HMS. Det er også flere hyggelige grønne effekter, men sikkerhetsperspektivet er det alle viktigste, sa Jarle Stokke-Olsen, som er prosjektleder for Droneprosjektet i Agder Energi Nett den gangen.

I pressmeldingen kommer det frem at kunnskapen fra innovasjonsprosjektet er viktig i det videre arbeidet og «en del av selskapets arbeid med å få til en tryggere, miljøbesparende og mere effektiv inspeksjon av strømnettet.»

Oversikt over utslipp

Det opplyses at tilbyderne i den kommende konkurransen må utarbeide en oversikt som viser utslipp av CO2, støy og eventuelt andre utslipp til det ytre miljø og hva som gjøres for å redusere slike utslipp.

Agder Energi Nett er nå inne i en prekvalifisering av tilbydere og ønsker ikke å kommentere prosessen til Dronemagasinet mens konkurransen pågår.

Les også: Kraftlinjeinspeksjoner med drone på Sunnmøre