Kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim i Luftfartstilsynet er den som har overtatt all kommunikasjon omkring Flydrone-sakene.

Mangler endringsmeldinger for flere millioner på Flydrone.no – Luftfartstilsynet lover å skaffe dokumentasjon

Luftfartstilsynet svarer ikke på sentrale spørsmål om millionoverskridelser på flydrone.no prosjektet. Nå lover de å skaffe dokumentasjon på at flydrone.no-prosjektet skal avsluttes i løpet av 2023.
Ole Dag Kvamme

«Vi kan dokumentere at kontrakten på Utvikling går ut med avslutningen av dette året. Vi skal skaffe til veie dokumentasjon på dette. Drift og vedlikehold har ikke slik tidsbegrensning. Utover dette har vi ikke mer å tilføye i saken.» skriver Håvard Vikheim, direktør for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Luftfartstilsynet 12. juni.

Etter Dronemagasinets avsløring av kostnadseksplosjon og tidløse kontrakter om utvikling av nettportalen flydrone.no har det skjedd endringer hos tilsynet. Prosjektet skal avsluttes i løpet av året, og Dronemagasinet får ikke lenger svar på spørsmål.

Fire som svarte

Dronemagasinet intervjuet opprinnelig prosjektleder og digitaliseringsleder Knut Halden, Anders Liland fra kommunikasjonsavdelingen, fagdirektør Wenche Olsen og luftfartsinspektør Hans Petter Heimro.

Disse svarte på en rekke spørsmål om flydrone.no. De forsvarte pengebruken med behov for mer bistand på grunn av utvikling og endringer i regelverket.

– Utviklingskontrakten er ikke tidsavgrenset i kontrakten, svarte Knut Halden.

I ettertid svarer ikke disse på spørsmål. Alt håndteres av kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim.

Svarer ikke

Dronemagasinet har spurt hvordan de mange endringene hos Netpower Web Solutions påvirket prosjektet. Vikheim har ikke svart på dette.

Dronemagasinet har spurt hvorfor det ikke finnes spor av endringsmeldinger fra tiden etter Vika Karlsen. Vikheim har ikke svart på dette.

Heller ikke om det faktisk foreligger endringsmeldinger, ei heller hva endringsmeldingene estimert til rundt 500.000 kroner faktisk endte med i kostnader.

Vika Karlsen mente å huske det var et tidsaspekt i utviklingskontrakten, mens Luftfartstilsynet har forklart at utviklingskontrakten ikke er tidsbestemt. Vikheim har ikke svart på dette.

Luftfartstilsynet forklarte i ettertid at utviklingskontrakten skal avsluttes 31. desember 2023, gjennom vedtak 8. februar. Dronemagasinet har bedt om innsyn i vedtak om avslutning, og dokumentene for dette, men har foreløpig ikke fått det. Ledelsen i Netpower har stilt seg uforstående til avslutningen.

«Hva skjer? Hvem kan forklare hva som foregår?», har vi spurt Vikheim.

Mandag 12. juni svarer Vikheim følgende i e-post:

«Vi kan dokumentere at kontrakten på Utvikling går ut med avslutningen av dette året. Vi skal skaffe til veie dokumentasjon på dette. Drift og vedlikehold har ikke slik tidsbegrensning. Utover dette har vi ikke mer å tilføye i saken.»

LES MER: Avslutter prosjekt etter avsløring

LES MER:– Horribelt, skulle vært stoppet

LES MER: Tilsynet svarer: – Var en utviklingskontrakt som kunne endres

LES MER: Ekspert: – Bør avslutte umiddelbart