Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i Nærings- og fiskeridepartementet møter droneaktører mandag. Her er han under UAS Norways UNC-konferanse i november.
Foto: Fredrik Naumann

Nasjonalt dronesenter, eller ikke? NFD inviterer til innspillsmøte mandag

Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen møter bransjen for å diskutere behovene for et dronesenter. - Gi lyd, er UAS Norway-lederens oppfordring til dronenæringen.
Jan Frantzen

I regjeringens dronestrategi, som kom i 2018, står det at man skal utrede muligheten for å opprette et nasjonalt test- og kompetansesenter for droner. Dette arbeidet er nå i gang, og mandag møter statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen representanter fra akademia, statlige etater og andre droneaktører til et innspillsmøte i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Oslo.

For NFD handler dette om å få kartlagt de forskjellige aktørenes behov.

– Vi inviterer næring og offentlig sektor til å presentere ulike innfallsvinkler og behov, slik at vi har et grunnlag for hvordan dette skal løses. Vi håper å ha kartlegging ferdig til april/mai, så skal vi gå gjennom alt materialet vi har fått, og så må vi utrede hva dette skal være, hvordan det skal rigges og finansieres, forklarte Bjarmann-Simonsen til UAS Norway i forbindelse med UNC-konferansen i november. Han konstaterte også at han håper å vite hvor dronesenteret eventuelt skal være, og hva det skal være, i løpet av 2019.

Er det behov?

Programmet under innspillsmøtet er tredelt. Først skal Luftfartstilsynet, NORCE, Statens Vegvesen, Posten og Nordic Unmanned holde hver sin presentasjon, før man i gruppearbeid skal ta stilling til følgende spørsmål: Er det behov for et nasjonalt dronesenter? Hvilke samfunnsbehov skal et nasjonalt dronesenter dekke? Og hvilke konkrete funksjoner skal et eventuelt nasjonalt dronesenter ivareta? I den siste delen vil det være en åpen diskusjon rundt disse og andre relaterte spørsmål.

Knut R. Wiig , Nordic Unmanned. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

CEO i Nordic Unmanned, Knut Roar Wiig, skal gjøre presentasjonen for rogalendingene, som har gjort seg bemerket med flere store kontrakter den siste tiden.

– Det kalles test- og kompetansesenter, og vi kommer til å fokusere på kompetansedelen. Teknologien ligger foran bruken foreløpig, og vi vil hjelpe de som potensielt kan ta ut store besparelser ved å bruke droner, sier han.

– Hva slags tanker gjør du deg om et nasjonalt dronesenter?

– Jeg tror definitivt vi trenger et kompetansemiljø, både for leverandører, utviklere og kunder. Spørsmål er hvilken form og farge dette skal ha. Foreløpig vet vi ikke noe om budsjettet, eller om det er offentlige midler tilgjengelig.

– Hva håper du å få ut av møtet mandag?

– Jeg håper vi kan få en dialog som belyser bransjens utfordringer, og hva slags muligheter bransjen kan tilby. Og jeg håper på en samtale om hvordan vi kan øke bruken av droner for de som kan tjene på det, sier Wiig.

 Oppfordring 

Forskningsleder Rune Storvold i NORCE skal også holde en presentasjon. Han mener vi trenger et kompetansenettverk og rettet finansiering til å løse utfordringer i industrien, der man drar nytte av de beste miljøene – og bygger opp under disse.

Rune Storvold, forskningleder ved NORCE.

– En av hovedutfordringene fremover er å få etablert operativ bruk av større systemer, som støtter opp under industrien ved å kjøpe flytimer til for eksempel maritim overvåkning og datainnsamling til forvaltning. Slik får norske produsenter flytimer på systemene som gjør dem konkurransedyktig på det internasjonale markedet, sier Storvold, og nevner også integrering i ikke-segregert luftrom og tilpasning til EASAs regelverk, samt etablering av kurs for tjenestebrukere for å bygge innkjøperkompetanse.

Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway.

UASN-leder Anders Martinsen er også til stede under møtet, og sier det er ingen grunn til å fortvile om man ikke er blitt invitert. Innspill kan nemlig også sendes på epost til postmottak@nfd.dep.no innen 1. mars 2019.

Martinsen oppfordrer til å lese gjennom spørsmålene fra NFD nøye, og gjøre gode og grundige refleksjoner.

– Dette er en invitasjon til hele dronenæringen om å komme med sine innspill. Hele økosystemet, alle som har en interesse i ubemannede industrien, bør heise flagg og fortelle om mulighetene de ser fremover. Dette er noe av det viktigste som skjer i dronenæringen i vinter, og vår oppfordring er veldig klar: gi lyd, sier han.