Slik ser skjermbildet ut når man skal melde inn droneflyging ved Rygge flystasjon.
Foto:Skjermbilde fra kurset

Oppfordring fra Avinor: - Registrer alle droneflygninger i Ninox

Avinor oppfordrer sterkt alle droneoperatører til å registrere sine flygninger i Ninox-appen. - Dette kan medføre økt sikkerhet for alle i flybransjen, sa Mats Gjertsen fra Avinor til deltakerne under sesongens tredje rådyrkurs.
Hans O. Torgersen

Etter to kurskvelder med grunnleggende introduksjon, ble deltakerne på sesongens tredje rådyrkurs kastet ut i seriøs undervisning om sikkerhet og regler av både Avinor og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Mats Gjertsen fra Avinor fortalte da om Ninox, løsningen som gjør det enklere enn noen gang å få tillatelse til å fly drone innenfor fem kilometers-sonen rundt flyplasser. Det er mange landbruksområder rundt flyplassene våre, hvor det blir aktuelt å søke med drone etter rådyrkalver før førsteslåtten senere i år.

Avinor anbefaler altså sterkt at alle dronepiloter melder inn alle flygninger i Ninox-appen, ikke bare de som er planlagt i nærheten av flyplasser. 

Ninox-appen er tilgjengelig på 17 av landets 42 flyplasser. Ved å bruke den kan alle droneoperatører registrere sine flygninger og få tilgang til å operere innenfor fem-kilometers sonen.

Pr. i dag er det ingen planer om at flere flyplasser skal ta løsningen i bruk. Likevel kom Gjertsen under kurset med en klar oppfordring til hele dronebransjen:

– Vi oppfordrer alle til å registrere sine flygninger i Ninox, uansett hvor i landet de skal fly fly. På den måten blir deres bevegelser delt med andre luftromsbrukere, blant andre luftambulansene. Dette kan være med på å øke flysikkerheten for alle parter.

LES MER: Ninox operatørportal finner du her

Pilotene på luftambulansene har tilgang til informasjon om droneoperasjoner som meldes inn i Ninox-appen til Avinor. Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

– Det viktigste er å si ifra, sa Gjertsen til kursdeltakerne. 

Må melde fra til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Om ikke det var alvorlig nok med reglene om flyging rundt flyplasser, var også Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) med på tredje kurskveld. Siden 2018 har det vært fritt frem å fotografere og filme fra luften, unntatt i forbudsområder. Men bruk av alle andre typer sensorer, slik som termisk sensor (varmesøkende kamera) er meldingspliktig. 

Meldingsplikten gjelder uansett hvor man skal fly. Årsaken er at det finnes skjermingsverdige områder som er så hemmelige at de ikke er synlige på det såkalte dronekartet til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, eller «Kart over forbudsområder for luftbårne sensorsystemer», som er det formelle navnet. 

LES MER:

Alt du trenger å vite om dronesøk etter rådyr

Over 80 på dronekurs for å redde rådyr

Kom i gang med rådyrsøk på 1,2,3

Skal du fly med varmesøkende kamera, uansett om du skal lete etter rådyrkalver eller noe annet, må du gå inn i kartløsningen til NSM og melde inn flygingen. Fagansvarlig for luftbårne sensorsystemer hos NSM, Tom Søren Snedal, hadde noen beroligende ord når det gjelder dette: 

– Det er krav om forhåndsvarsling, men man trenger ikke sitte og vente på å få tillatelse før man flyr.

Råd fra NSM

Skal du lete etter rådyrkalver på en dyrket gresseng, er det kanskje grunn til å puste enda litt lettere når NSM gir dette rådet før utfylling av skjemaet:  

– Dette er et nasjonalt regelverk som er laget for alle situasjoner. Det er jo veldig lite sannsynlig at dyrket mark vil være i konflikt med sånne skjermingsbehov. I slike tilfeller tenker vi at det er helt fint å tegne inn et geografisk område på løsningen vår, beskrive at det er det er søk etter rådyr og at det gjelder dyrket mark. 

Tom Søren Snedal fra NSM fortalte også at det fint går an å melde inn denne typen flyging for et lengre tidsrom, for eksempel to måneder, i samme område. 

Så tilbake til den militære flystasjonen på Rygge, som ligger i et stort landbruksområde der det vil bli fløyet mange ganger for å lete etter rådyrkalver. Dyrket mark går her helt inn til gjerdet som markerer grensen til forbudsområdet. Planlegger du flyging nært sonen, anbefaler NSM at man gir beskjed.

– Jeg tenker at det alltid er lurt å snakke med sikkerhetsorganisasjonen på objektet, så man unngår misforståelser og blir oppfattet som en trussel, sa Snedal.

SE ALT DU TRENGER VITE OM RÅDYRSØK HER