Wingman fra den danske produsenten My Defence er noe av utstyret som det svenske forsvaret nå kjøper inn. Wingman ble vist frem under Security Summit i Stavanger 12. - 13. desember.
Foto:Hans O. Torgersen

Svenske forsvaret kjøper dansk antidrone-utstyr og tester laservåpen

I løpet av kort tid får flere avdelinger i det svenske forsvaret utstyr for å detektere og slå ut sivile droner. Utstyret leveres av en dansk produsent. Samtidig pågår forsøk med laservåpen mot droner.
Hans O. Torgersen

Den svenske Försvarsmakten kjøper inn utstyret fra den danske produsenten My Defence. De første avdelingene som skal utstyres til kamp mot sivile droner, er i marinen og flyvåpenet.

Les mer: Noe av utstyret som Sverige har kjøpt inn ble vist frem på Security Summit i Stavanger. Se bildene her.

– Vi har levert utstyr til det svenske forsvaret som de skal bruke slik de beskriver. Leveransene fortsetter inn i neste år, forteller Asger Hviid, kommersiell direktør i My Defence, til Dronemagasinet.

– Hva slags utstyr har dere levert?

– Det er forskjellige systemer, både bærbare systemer og til kjøretøy. Det er en bred portefølje, sier Hviid. 

– Hvor stor er kontrakten og hvor mange enheter skal dere levere?

– Det kan jeg ikke fortelle, men det er en betydelig leveranse.

Hviid viser til pressemeldingen som Försvarsmakten har sendt ut. Der fremgår det at ett av målene med innkjøpet er å kunne hindre at sivile droner flyr over objekter, som fly- og marinebaser, og andre områder som skal beskyttes.

Det svenske forsvaret skriver at det finnes over 500 000 sivile droner av ulike typer i Sverige. De siste årene er det kommet en rekke meldinger om droner over verneobjekter og andre steder. 

«Med dette som bakgrunn trengte det svenske forsvaret raskt å skaffe seg evnen til å oppdage og operere mot ubemannede luftsystemer.»

Svenskene har bestilt to løsninger, en bærbar og en for montering på kjøretøy, fra danske My Defence. 

De bærbare systemene Wingman, for å detektere droner, og Pitbull, for å slå ut dronens styringssystem. FOTO: FÖRSVARSMAKTEN

Det bærbare utstyret er Wingman, som skal oppdage droneaktivitet, og Pitbull, som forstyrrer signalene fra dronens fjernkontroll. Utstyret som skal monteres på kjøretøy er Dobbermann, som også slår ut signalene mellom dronen og operatøren.

Systemene skal kunne stoppe droner som veier mindre enn 25 kilo. Det eksperimenteres også med laser- og mikrobølgevåpen som kan brukes mot droner.

Allerede før årsskiftet utstyres altså de første avdelingene i luftforsvaret og marinen. 

Bærbart antidrone-utstyr slik det er pakket når det leveres til det svenske forsvaret. FOTO: MY DEFENCE

Bred front

«I løpet av 2023 skal det rulles ut systemer på bred front til avdelinger med verne- og vaktoppgaver, blant annet innen Heimevernet.» heter det i pressemeldingen.

– Denne evnen trengs både i fred, i krise og i væpnet konflikt. Vi har hatt dårlig tid og takket være et intensivt arbeid, som startet i 2018, er vi nå i rute med denne første delen av prosjektet, sier oberstløytnant Ulf Lepp, leder for c-uas i det svenske forsvaret, i pressemeldingen. (C-uas er en forkortelse for counter unmanned aerial vehicle.)

Les mer: Britisk anti-droneekspert sin anbefaling til Norge

Oberstløytnant Ulf Lepp, leder for c-uas i det svenske forsvaret. FOTO: FÖRSVARSMAKTEN

Nordisk samarbeid

Innkjøpet det svenske forsvaret nå gjør er et resultat av nordisk samarbeid innenfor rammen av Nordefco.

Svenskene legger vekt på at den teknologiske utviklingen på dette området går raskt. Det er derfor man bestemte seg for å investere i ferdige systemer som raskt kan settes i drift. 

I pressemeldingen skriver man at disse bør ikke sees på som en permanent løsning på trusselen fra ubemannede luftsystemer.

– Noe av det vi kjøper inn vil bli utdatert og må konverteres relativt raskt. Vi må følge med i utviklingen, slik ser virkeligheten ut.

Laservåpen

Mens de nye systemene introduseres, gjennomfører det svenske forsvaret tester med andre typer utstyr for å slå ut droner. 

Noe av dette er laservåpen og mikrobølgevåpen. Försvarsmakten legger vekt på at en stor fordel med disse er at de kan brukes i fredstid og at de ikke sender ut noen fysisk gjenstand som kan forårsake skade.

I løpet av 2023 vil det svenske forsvarets arbeid med å utvikle evnen til å bekjempe ubemannede luftbårne systemer utvides. Fokuset er da på truslene som kan oppstå i krig.

– I krig gjelder andre regler og lover, da handler det om å skyte ned eller slå ut, på ulike måter. Dette gjøres med systemer som minner mer om militært luftvern, sier oberstløytnant Lepp.

Sverige deltar i et prosjekt innenfor European Defense Fund, hvor det investeres store ressurser i forskning på c-uas.

Les mer: