Foto:Eirik Helland Urke, Nordiske Mediedager

Tar Forsvarets dronekjøp til Stortinget: – Alvorlig å glemme gjenkjøp

Arbeiderpartiet vil ta manglende gjenkjøp i dronesaken opp med forsvarsministeren i Stortingets spørretime. – Har ikke forsvarsministeren fått med seg egen politikk? spør Anniken Huitfeldt (Ap).
Ole Dag Kvamme

– Det er både overraskende og skuffende at forsvarsministeren lar disse millionkontraktene gå til utlandet når det finnes utmerkede norske alternativer. Men enda mer alvorlig er det at forsvarsministerens folk rett og slett har glemt å få på plass gjenkjøpsavtaler for norsk industri, sier leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet så vel som Fremskrittspartiet raser over Forsvarets omgåelse av norsk droneindustri samt «forglemmelse» av gjenkjøpsavtaler nærmere 150 millioner kroner, da Forsvaret kjøpte to dronesystemer av et amerikansk selskap i fjor vår.

– Helt uakseptabelt, sier Fremskrittspartiets forsvarspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde Christian Tybring-Gjedde.

Glipp av store kontrakter

Som UAS Norway avslørte forrige uke, unngikk Forsvarets innkjøpsorganisasjon – Forsvarsmateriell – å inngå avtaler med amerikanske AeroVironment slik Stortingets vedtatte retningslinjer pålegger: å kjøpe norsk forsvarsmateriell for like store verdier som man selger for.

Slike gjenkjøpsavtaler, også kalt industriavtaler, skal sørge for å ivareta norsk industriell utvikling, hvis Forsvaret ikke finner hva de trenger i Norge.

Norge kjøpte to dronesystemer for 152 millioner kroner i California, USA. Selskapet AeroVironment slapp dermed unna forpliktelser alle andre aktører som selger til Norge for mer enn 50 millioner kroner må påta seg.

For tiden har 17 utenlandske selskaper gjenkjøpsgjeld på rundt 5,6 milliarder kroner.

Skyldte på USA

Forsvarsmateriell har vedgått feilen, men skylder stadig på amerikanerne, på tross av hard kritikk fra industrien.

– Dette skjedde dessverre ikke grunnet svikt i interne rutiner hos de som jobbet med FMS-casen (Foreign military sales, red. anm.) på amerikansk side, sa fungerende kommunikasjonssjef Hilde Tank-Nielsen i Forsvarsmateriell til UAS Norway forrige uke.

– Dette er helt feil av Forsvarsmateriell. Gjenkjøpsavtaler er helt og holdent ansvaret til Forsvarsmateriell, sa en skuffet administrerende direktør Torbjørn Svensgård i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Nå følger opposisjonens fremste talerør i forsvarssaker opp med mye klarere tale enn industrien selv. Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt, som selv leder komiteen som følger opp forsvarssaker er opptatt av at det finnes store framtidsmuligheter for Norge i droner og droneteknologi.

– Dette handler om spennende norske bedrifter og nye arbeidsplasser i hele landet. For Forsvarets beredskapsevne er det også en stor fordel å kunne trekke på norske leverandører og kompetansemiljøer, uttaler Huitfeldt gjennom partiets rådgiver Eivind Vad Petersson på Stortinget.

Arbeiderpartiet vil ta saken opp med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i Stortingets spørretime.

– Vi vil utfordre forsvarsministeren både om spørsmålet om utelatelsen av norske droneleverandører og mangelen på gjenkjøpsavtaler.

Hun viser til at Regjeringen har en egen dronestrategi, og at Stortinget har vedtatt klare mål for norsk forsvarsindustri og gjenkjøpsavtaler.

– Dette virker det som om forsvarsministerens folk ikke har fått med seg, sier Huitfeldt.

– Ikke gjort jobben sin

– Med forbehold om at jeg ikke kjenner alle detaljene i saken er dette helt uakseptabelt. Dette betyr at Forsvarsmateriell ikke har gjort jobben sin. Slike glipper skal ikke skje, sier Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde.

Han stiller også spørsmål ved om dette ikke var en glipp, men en bevisst handling fra Forsvarets side.

– Når verken droneindustrien eller Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening kjente til denne kontrakten, indikerer dette at det var et bevisst valg, men dette får Forsvaret og Forsvarsmateriell svare for, sier Tybring-Gjedde.

Som Huitfeldt er han opptatt av Stortingets og Regjeringens egen uttalte strategi: anskaffelser av forsvarsmateriell skal sees også i et norsk forsvarsindustrielt perspektiv.

– Det gjelder selve anskaffelsen og eventuelt forsvarsindustrielt samarbeid, altså gjenkjøp. Jeg var selv involvert da vi utarbeidet klare retningslinjer for dette, sier Tybring-Gjedde.

Han er tydelig opptatt av at norsk industri kunne vært foretrukket, og i alle fall på konsekvensene når så ikke skjer:

– Norsk industri er gode på droneteknologi og slike anskaffelser kan være med å styrke denne. Velges utenlandsk leverandør skal det inngås industrielt samarbeid mellom leverandør og norsk industri, sier Tybring-Gjedde.

FD vil ikke foreta seg noe

Politisk ledelse i Forsvarsdepartementet har ingen planer om å annullere kjøpet av amerikanske droner, men registrerer at det skjedde en feil.

– Normal håndtering av industrisamarbeid skulle ha blitt gjennomført også i denne saken. Vi har merket oss at Forsvarsmateriell har svart at det er uheldig at det i denne saken ikke ble inngått industrisamarbeidsavtale, og at de siden våren 2018 har jobbet videre med valgt leverandør for involvering av norsk industri, sier statssekretær Tone Skogen gjennom departementet kommunikasjonsavdeling.

Samtidig som de påpeker feilen, kan svaret sees som at norsk droneindustri ikke er noen prioritert bransje for Forsvaret.

– Industrisamarbeid er et avgjørende strategisk virkemiddel for å oppnå markedsadgang for norske forsvarsprodukter og bedrifter. Regjeringen benytter industrisamarbeid der dette er nødvendig for å åpne opp viktige deler av det internasjonale forsvarsmarkedet for norsk industri, sier Skogen.