Foto:AeroVironment // VIL FØLGE OPP: – Én ting er om det er gjort en glipp. Er det derimot en omgåelse ser vi mer alvorlig på saken, sier Torbjørn Svensgård i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening

Industri–topp avviser Forsvarets forklaring: – Feil å skylde på USA

– Forsvaret må ta ansvar for egen feil, og ikke skylde på USA, sier administrerende direktør Torbjørn Svensgård i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.
Ole Dag Kvamme

Torbjørn Svensgård beklager at Forsvaret glemte gjenkjøpsavtaler for 152 millioner kroner, da man i fjor kjøpte to amerikanske dronesystemer.

– Konsekvensen er at norsk industri går glipp av kontrakter for 150 millioner kroner, sier administrerende direktør Torbjørn Svensgård i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Hovedregelen er at verdien av gjenkjøpskontraktene til norsk industri skal tilsvare størrelsen på den opprinnelige kontrakten. 

Avviser forklaring

Svensgård avviser Forsvarsmateriells fremstilling om at det var amerikanernes ansvar. 

– Dette skjedde dessverre ikke grunnet svikt i interne rutiner hos de som jobbet med FMS-casen på amerikansk side, sa kommunikasjonssjef Hilde Tank-Nielsen i Forsvarsmateriell til UAS Norway.

Dette stemmer ikke, Forsvaret må ta ansvar selv, sier Svensgård.

– Ja, dette er helt feil av Forsvarsmateriell Gjenkjøpsavtaler er helt og holdent ansvaret til Forsvarsmateriell, sier Svensgård.

– Må stille krav

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening, er en avdeling under NHO, som fremmer det industripolitiske samarbeidet med Forsvaret. Han avviser at dette var noen glipp fra amerikanske myndigheters side.

– Du får ikke gjenkjøp fra amerikanske myndigheter. I forbindelse med et utenlandsk militærsalg mellom stater som dette, må det fra norsk side fremmes krav om gjenkjøp før man inngår endelig kontrakt. Dermed er det helt klart slik at det er Forsvarsmateriell som ikke har stilt krav om gjenkjøp, ikke amerikanerne som har gjort feil, sier Svensgård.

Kan være alvorlig

Svensgård tror det er lite å gjøre med feilen, fordi det ligger ingen sanksjonsmuligheter i politikken. Er kontrakten inngått og man har glemt å stille krav om gjenkjøp, er løpet kjørt, ifølge Svensgård.

Han svinger ingen storslegge over unnlatelsen, men sier foreningen vil følge opp saken, ved å spørre Forsvarsmateriell om hendelsen.

– Kanskje dette var en glipp. Det kan jo skje. Er det omgåelse ser vi mer alvorlig på saken, sier Svensgård.

En av grunnen til at Svensgård ikke vil kritisere unnlatelsen så mye, er den enkle grunnen at norsk industri er helt avhengige av gjenkjøpsavtaler.

For tiden er 17 utenlandske selskaper i gang med å oppfylle gjenkjøpsforpliktelser på hele 5,6 milliarder kroner, viser en oversikt UAS Norway har bragt frem fra Forsvarsmateriells tall.

– Vi er i det store og hele godt fornøyd med gjenkjøp som virkemiddel. Det er helt essensielt for norsk industri, sier Svensgård.

Svensgård understreker at det er opp til Forsvaret å følge opp og kreve gjenkjøp.

– Også dagens regjering har sagt den vil satse på gjenkjøp. Selv har vi ingen sanksjonsmuligheter når det glipper. Derfor kommer ikke vil til å forfølge denne isolerte saken, men vil spørre hva som skjedde.

Som UAS Norway allerede har omtalt, skjer salget i såkalte Foreign military sales, (FMS), formelt mellom statene. Dermed må Forsvarsmateriell selv huske å fremme krav om gjenkjøp fra leverandøren før man inngår endelig kontrakt.

– Dermed blir det to separate forhandlingsprosesser, som tydeligvis ikke har foregått her, sier Svensgård.

– Det er altså helt opp til Forsvaret selv å bestemme om man ønsker gjenkjøpsavtale?

– Ja. Forsvaret er suverene. Det er kunden som bestemmer, sier Svensgård.