Axel Knutsen under sin presentasjon av UTM på UNC 2019
Foto:Hanne Rebecca Nilsen (alle bilder)

UTM-leverandør snart klar: Slik er tidsplanen for utrulling

Snart får droneoperatører i Norge et UTM-system å forholde seg til. Axel Knutsen i Avinor Flysikring håper systemet er fullt utrullet i løpet av 2020.
Jan Frantzen

UTM er tre bokstaver droneoperatører hører stadig oftere. Unmanned Traffic Mangement er et trafikkhåndteringssystem som innebærer at en droneoperatør skal kunne booke et luftrom i kontrollert luftrom, og dermed fly trygt – også i nærheten av flyplasser.

Et slikt system er tatt i bruk i USA med stor sukess, og det nærmer seg også en realitet i Norge. I slutten av denne måneden vil Avinor Flysikring velge leverandør, etter at de i sommer la UTM-anskaffelsen ut på anbud.

– Vi begynte bredt, og fikk ganske mange søknader. Nå er det nede i tre, som er valgt ut til å være i forhandling. Den endelige avgjørelsen tas i slutten av desember, og vil bli offentliggjort i januar, sier Axel Knutsen, som har tittelen programleder droner hos Avinor Flysikring.

– Vi har valgt å vektlegge 70 prosent på kvalitet og 30 prosent på pris. Vanligvis er pris ganske avgjørende i en offentlig anskaffelse, men dette er et såpass nytt marked at vi må være sikre på at vi får best mulig kvalitet, sier han.

Les også: LAANC – et amerikansk gjennombrudd

All nødvendig info

Knutsen forklarer systemet slik til Dronemagasinet:

– Kort sagt: UTM digitaliserer droneoperasjoner. Når dette er fullt utrullet, slipper du som droneoperatør å ringe tårnet. Du får et digitalt verktøy, en app eller en hjemmeside, til å planlegge flyvningen din. Da får du tilbakemelding på om du har rettighetene du trenger til å gjøre flyvningen din, og hvem du eventuelt trenger å snakke med for å fly i området. Luftromsavgrensinger vil vises automatisk, du trenger ikke flere forskjellige systemer for å hente informasjon. Men det er viktig å presisere at vi vil introdusere funksjonaliteten gradvis, og at alt ikke vil være på plass i starten.

– Hva kreves av droneoperatørene?

– Veldig lite. Du må laste ned en applikasjon og registrere deg der – vi ser for oss at det blir en tofaktorautentisering,  slik at vi kan gjøre dette i samsvar med Luftfartstilsynets droneregister. Så må vi se litt hvordan videre regulering blir fra tilsynet, om det for eksempel blir avgiftsbelagt, sier Knutsen.

For Avinor Flysikring betyr systemet at de får informasjon om hvor operatørene befinner seg, og hva slags operasjon de ønsker å gjøre.

– Det er lettere å si ja eller nei til en flyvning fordi vi får visualisert ting, i stedet for omtrentlige estimater. Hvor høyt og hvor lenge man ønsker å fly vil vises i løsningen. Det betyr at det blir større sannsynlighet for droneoperatøren å få godkjent flyvningen.

Trenger testpiloter

– Terskelen blir lavere for å utføre operasjonen riktig og trygt med et UTM-system, sier Axel Knutsen.

Knutsen sier at Avinor Flysikring har lært av de eksisterende løsningene utenlands, og blant annet hatt flere møter med amerikanske FAA. De opplever også at andre europeiske aktører nå henter inspirasjon fra Norge.

– Hvilket tidsperspektiv ser du for deg for utrulling?

– Etter vi signerer kontrakt i januar må vi begynne med opplæring av flygeledere, opptegning av kart, sikkerhetsvurderinger, analyser og andre ting som må på plass før vi kan begynne å bruke systemet. Så skal vi finne noen droneoperatører som er godt egnet til å være testpersoner. Det vil være noen som flyr ofte og har erfaring med seriøs droneplanlegging. Disse skal prøve systemet for oss på tre utvalgte enheter. Vi ser for oss Tromsø som én av tre, de andre to er foreløpige ikke klare. Dette vil vi begynne med cirka i april, hvis alt går etter planen. I slutten av 2020 håper vi at alle våre tårn har tatt i bruk systemet, sier han.

Det er generelt sett trygt å fly droner i dag, og Knutsen ser for seg at et UTM-system vil gjøre sikkerheten enda bedre.

– Når man får all informasjon på ett sted og man kan se andre droneoperatører, blir terskelen lavere for å utføre operasjonen riktig og trygt. Vi er helt sikre på at dette forbedrer sikkerheten, og det er et nødvendig tiltak for at veksten skal kunne fortsette i bransjen. På et senere tidspunkt vil godkjenninger gå automatisk – basert på risikoanalyser, slik at flygelederne kun trenger å forholde seg til de som kommer i direkte konflikt med innflyvninger og lignende. Dette vil ta litt lenger tid.

Les også: UTM-ekspertenes tips – dette må du vite

Dronedetektering

Knutsen og Avinor Flysikring holder også for tiden på å vurdere tiltak for å detektere droner rundt flyplasser.

– Vi har sett at for eksempel Bodø har hatt flere tilfeller nylig, med droner som forstyrrer flytrafikken. Det er et ekstremt komplekst situasjonsbilde, som er veldig vanskelig å gjøre noen strakstiltak på. Vi kan sette opp et system som kan se droner, men man trenger flere forskjellige systemer for å ta alt, og da snakker vi om anskaffelser til mange millioner, som igjen skal inn i andre komplekse systemer. Vi jobber med å se hva vi kan gjøre og bør gjøre rundt dette, sier han.