Alle droner større enn mini-dronene i klasse C0 skal utstyres med remote ID.
Foto:FAA

Amerikanske luftfartstilsynet utsetter krav om remote ID på droner

Produsentene av systemer for remote ID til droner klarer ikke å levere nok. Luftfartsmyndighetene i USA har derfor utsatt kravet om at alle droner skal være utstyrt med dette. 
Hans O. Torgersen

Remote ID, fjernidentifikasjon på norsk, er et system som kringkaster dronens posisjon og høyde. 

Hvem som helst kan ved hjelp av smarttelefonen sin kunne få informasjon om droner som måtte være i nærheten. Informasjonen skal overføres ved hjelp av blåtann eller wifi. 

Hensikten med dette er at både politi, andre myndigheter, tilskuere og ikke minst andre dronepiloter skal kunne få oversikt over droner i nærheten. Dette vil fungere ved hjelp av bluetooth eller WiFi.

Alle droneoperatører i USA, både kommersielle og amatører, hadde frist på seg til 16. september med å få remote ID på plass, men onsdag meldte FAA (den føderale luftfartsmyndigheten) at kravet om fjernidentifikasjon ikke skal trå i kraft før 16. mars. Altså en utsettelse på et halvt år. Allerede under Commercial UVA show for en knapp uke siden begynte ryktene å svirre om at en utsettelse kunne komme fra det Amerikanskej Luftfartstilsynet.

Etter 16. mars 2024 må dronepiloter som flyr uten remote ID være forberedt på straffereaksjoner, slik som bøter eller inndragning av lisenser. Men pr i dag er det ikke forventet at dette vil få høy prioritet blant politiet som er satt til å skulle håndheve eventuelle overtredelser. 

Her hjemme er det fortsatt 1. januar 2024 som er datoen som gjelder for krav om fjernidentifikasjon.

Ifølge Luftfartstilsynet må alle droner som flys i spesifikk kategori være utstyrt med dette systemet fra 1. januar. 

Videre må også droner i klassene C1, C2 og C3 som flys i åpen kategori ha remote ID, men det gjelder unntak for C1, hjemmebygde droner og gamle droner uten C-merking.

Etter det Dronemagasinet vet, har luftfartsmyndighetene i de nordiske landene ennå ikke gjort lignende vurderinger som amerikanske FAA. Det er imidlertid de samme produsentene av utstyr som skal levere til markedet USA som også skal levere til Norden og øvrige Europa. Om leveranseproblenene som nå gjør seg gjeldende i USA vil få konsekvenser for det Europeiske markedet er ikke kjent.