TRE ÅR SIDEN: I 2023 startet Kristiansund opp første Ninox-styring av luftrommet for droner. Nå lyser Avinor ut et nytt system til 50 millioner kroner.
Foto: Dronemagasinet

Avinor lyser ut UTM-kontrakt til 50 millioner kroner

Avinor lyser ut kontrakt for trafikkstyring av droner fra 2025 til 50 millioner kroner. Det skal overta for Ninox-systemet.
Ole Dag Kvamme

Avinor har lyst ut forespørsel om interesse for styring av luftrommet fra droner, med oppstart juni neste år.

Verdien av kontrakten er anslått til 50 millioner kroner. Deretter kan den fornyes årlig i hundre år, sier utlysingen i europeiske anbudssystemet Ted. 

I utlysingen skriver Avinor at nytt system for ubemannet trafikkstyring –  Unmanned traffick management (UMT) – er nødvendig på grunn av det økende antallet droner i Norge, anslått til rundt 500 000, med omtrent 2 000 selskaper som er aktive innen droneteknologi.

Det nåværende Ninox-systemet tilbyr flyautorisasjon ved 17 norske flyplasser og en grunnleggende geo-bevissthetstjeneste i resten av luftrommet. Den utgår høsten 2025.

KUNNGJØRING: Avinor varsler anbud for kontrakt som skal ta over Ninox-systemet for overvåking av luftrommet for droner.
FAKSIMILE

Den nye kontrakten og det nye systemet vil ta over og utvide disse tjenestene for å støtte en voksende industri for ubemannet luftfart​

Det nye UTM-systemet vil tilby tjenester i både kontrollert og ukontrollert luftrom, og er designet for å imøtekomme de voksende behovene til både bemannet og ubemannet luftfart.