Energikonferansen: Finner automatisk feilen blant terabyte med data

Danske Scopito har spesialisert seg på analyse av store datavolum og tilbyr sine løsninger for maskinell feilsøking og prediktiv problemløsning til flere deler av energisektoren.

Scopito er et dansk selskap som seneste årene har fått forsterket energi og er både i vinden, eller fleipete sakt også i solen, for tiden. Selskapet som har spesialisert seg på behandling av big data behandling, finner nemlig feil og kan feilsøke store datamengder for både vind, sol og vannbasert energibransje.

Dani Feller fra Scopito kommer til energikonferansen i Kristiansand.

-Våre kunder er alt fra innen skogbruk til solcelleanlegg, men hovedsakelig har vi kunder fra linjebasert energibransje, sier Dani Feller, head of sales hos Scopito.

I slutten av mai deltar Feller som en av tjenesteleverandørene under konferansen Droner i energisektoren i Kristiansand. Flere av deltakerne under den store energi-møteplassen vil nok finne feilsøking og datalesning av enorme datamengder interessant for deres selskap og virksomhet. Scopito har ifølge egne nettsider over 7000 internasjonale kunder i sin portefølje.

– Vi er i automatisjonens tidsalder og det anskaffes nå en stor mengde data i mange selskap som det i etterkant skal hentes fornuftig informasjon ut av. Vi har utviklet programvare som behandler datamengden, finner feil effektivt og sikrer minst mulig nedetid, sier Feller.

Scopitos programvare baserer seg på maskinlæring og lesing av datamengder hentet fra inspeksjon. I enden av kjeden kan det bli til nyttige avviksrapporter hvor selv små feil i kjeden kan oppdages og samtidig kan feil også identifiseres før de oppstår. Men så langt er ikke arbeidsflyten kommet dit hen at AI kan helt erstatte ansatte i energiselskapene.

Scopito leverer en software som fort finner enkle feil blant gigantiske datavolum. Stikkordene er maskinlæring og AI.

Fortsatt er det behov for menneskelig delaktighet når teknologien skal settes i praktisk bruk. Men samtidig spår Feller en utvikling som kommer til å ta i bruk kunstig intelligens i større grad og selskapet Scopito forsøker å være i forkant av hendelsene.

– Kunstig intelligens har fortsatt begrensede muligheter og må fortsatt overvåkes av mennesker for å kunne brukes, men vi i Scopito ønsker å være i forkant av begivelsene med tanke på denne utviklingen. Nå kan vi likevel overlate de store, tunge oppgavene kan vi til AI-teknologi. Det som er viktig å huske er at AI ikke er noe man bare enkelt kan gå ut og kjøpe, men må utvikles og implementeres i produksjonen for å få de resultatene man ønsker seg, sier Feller.

LES OGSÅ:

Energikonferansen: Software automatiserer datainnhenting fra hyllevaredroner

Droner i energisektoren: – Det er dataene jeg bryr meg om

Droner i energisektoren: – Jeg vil utfordre dem

Energikonferansens egen side finner du her