Dronekurs for nettselskaper – Trondheim

Dronekurs for nettselskaper – 2. – 3. september Trondheim

Droner har på mange områder revolusjonert flere typer tidkrevende og til dels farlige inspeksjonsoppgaver i ulike nettselskaper. Oppgaver som før kunne ta dagevis manuelt gjøres nå på få timer ved hjelp av droner. Samtidig flyttes flere kontrakter for inspeksjon av høyspent over fra helikopter til droner, noe som gir bedre sikkerhet, redusert CO2 utslipp og ikke minst bedre kvalitet på data som hentes inn.

Kursdagene er lagt opp til å være svært praktiske og operative. Alle deltakere tar med seg egen drone og utstyr for å utføre egen flyvning.

Vi ønsker velkommen til en 2-dagers samling i Trondheim som inkluderer kurs, praktisk flyving og nettverk hvor vi setter fokus på nettselskapenes potensiale ved dronebruk.

Arrangert i samarbeid med Tensio, Statnett, BKK, Luftfartstilsynet, 330, Norsk Luftfartsambulanse, Microsoft og Elvia.