Havarikommisjonens rapport er klar:TV 2 endret rutiner etter dronehendelse

Under et filmoppdrag hvor TV 2s fotograf skulle filme fullriggeren Christian Radich ved Aker brygge i Oslo, krasjet dronen med skipet Christiania og falt ned på dekk. Nå er Statens Havarikommisjons rapport klar.
Petter Emil Wikøren

TV 2 får skryt av Statens Havarikommisjon etter å ha varslet om hendelsen hvor en av kanalens droner kolliderte med masten på ei seilskute i fjor.

“Havarikommisjonen mener TV 2 Luftfoto gjorde en god vurdering da de besluttet at hendelsen skulle rapporteres til luftfartsmyndigheten, og dette er et eksempel til etterfølgelse for andre droneoperatører og dronepiloter”, skriver Havarikommisjonen i sin rapport.

Det var 11. mai i fjor at dronekrasjen skjedde under filmopptak for TV 2 i Oslo. Oppdraget til den erfarne fotografen fra TV 2 Luftfoto var å filme fullriggeren Christian Radich som lå til kai ved Aker brygge.  Oppdraget endte med at dronen kolliderte med masten på naboskipet Christiania og ramlet ned på dekk. Rapporten fra Statens havarikommisjon etter hendelsen ble offentliggjort torsdag.

Faksimile av Havarikommisjonens rapport etter hendelsen.

Flygingen i Oslo sentrum 11. mai skulle skje innenfor restriksjonssonen EN R102 og fotografen gjennomførte derfor de korrekte varslingsrutinene som et slik oppdrag medfører.

“Dronepiloten utførte en prøveflyging rundt skipet mens det fortsatt lå til kai, og opplevde ingen faktorer som kunne ha en negativ påvirkning rundt gjennomføringen av oppdraget. Da skipet lå ankret opp mellom festningskaia og Aker brygge oppfattet han det var litt trangere forhold enn det han hadde sett for seg, men vurderte det slik at han hadde sjøen som «verdens største nødlandingsplass» dersom noe skulle gå galt”, heter det i havarikommisjonens ferske rapport.

Statens Havarikommisjon understreker farepotensialet en slik krasj kan utgjøre, selv om det dreier seg om mindre droner.

“Dronens kinetiske energi kan påføre personer skade dersom dronen faller rett ned. DJI Mavic 3 er en liten drone, men den representerer allikevel et skadepotensial allerede ved relativt lave høyder når den står stille”, påpeker kommisjonen.

LES OGSÅ: 

TV2-drone i uhell i Bergen

Snakker ut om egne dronefeil

TV 2 bruker minidrone til direktesending og har tatt grep etter uhellene

Det var en drone av denne typen, en DJI Mavic 3, som ble benyttet da kollisjonen fant sted.

Skrudde av kollisjonssensorene

Dronepiloten fløy en DJI Mavic 3 med smart controller.

“Dronepiloten hadde bevisst skrudd av kollisjonssensorene på dronen under ulykkesturen. Han forklarte at funksjonen kunne få dronen til å gjøre utilsiktede bevegelser, stoppe bevegelser samt gi audiovisuelle advarsler på fjernkontrollens skjerm. De audiovisuelle advarslene syntes han var ubehagelige. Siden dronen da ignorerte andre styrekommandoer for å unngå en identifisert hindring, ville det føre til dårligere kvalitet på filmopptakene”, skriver kommisjonen i sin rapport.

Bildet viser dronens bevegelser i tiden før kollisjonen med skipet. Sakset fra Havarikommisjonens rapport.

Det var under fotooppdrag rundt seilskipet Christian Radich TV 2-dronen kolliderte med et annet skip.
Foto: © Helge Sunde / Samfoto

Kolliderte med masten

I rapporten skriver havarikommisjonen at dronefotografen holdt andre fartøy under oppsikt, men at hans fokus på skjermen gjorde at hadde mindre mental kapasitet tilgjengelig til å følge med på dronen og de øvrige omgivelsene.

Da naboskipet Christiania la fra kai med passasjerer om bord og nærmet seg dronens posisjon, fikk ikke Tv2s fotograf dette med seg. Telemetridata fra dronen viser at den traff masten i en høyde på omtrent 12 meter. Den falt deretter ned på dekket på skipet, mindre enn én meter fra en gruppe passasjerer, skriver havarikommisjonen i sin beskrivelse av hendelsen. Ingen kom til skade under dronehavariet.

S/S Christiania er en seilskute som Norway Yacht Charter AS leier ut til større grupper. Seilskipet har en minimums passasjermengde på 65 gjester, men kan ha så mange som inntil 147 gjester ombord, ifølge Norway Yacht Charters hjemmesider.

Rederiet til skipet Christiania, der dronen falt ned, rapporterte hendelsen til Sjøfartsdirektoratet. Hendelsen ble rapportert som en nestenulykke med personskadepotensial, men uten skader på personer eller materiell.

Etter hendelsen vurderte TV 2 Luftfoto det slik at episoden kvalifiserte som en rapporteringspliktig hendelse og startet med å innhente nødvendig informasjon som kreves i rapporten til luftfartsmyndigheten.

– Jeg er glad for at Havarikommisjonen tok denne hendelsen opp som en sak til undersøkelse. Det er jo blant de første slike hendelser i Norge, sier leder for TV 2s Luftfotoavdeling, Jan-Petter Dahl til Dronemagasinet.

Dahl sier videre at TV 2 har samarbeidet godt med Havarikommisjonen og har stilt alt sin loggede flyinformasjon tilgjengelig. I tillegg har fartøysjef, operativ leder og Dahl selv vært til intervju av Statens Havarikommisjon.

– Vi har fått noen gode anbefalinger om hva vi bør gjøre og hva vi burde ha gjort i forkant av hendelsen. De rådene fulgte vi opp umiddelbart, sier Dahl.

LES OGSÅ: 

TV2-drone i uhell i Bergen

Snakker ut om egne dronefeil

TV 2 bruker minidrone til direktesending og har tatt grep etter uhellene

Burde tatt med spotter

I intervju med Havarikommisjonen har dronepiloten uttrykt han burde hatt med en luftromsobservatør, ofte kalt spotter, og inspisert området som del av forberedelsene før flygingen. Fotografen skal ifølge Havarikommisjonens rapport, ha opplevd et generelt press fra TV 2 om å bruke mindre tid på forberedelser og mer tid på flyging.

“I intervju med Havarikommisjonen har ansvarlig leder uttalt at TV 2 Luftfoto vil bruke denne hendelsen til å skaffe bedre forståelse for hvorfor de alltid må fly trygt og med to mann på jobb hvis påkrevd for å ivareta flysikkerheten”, skriver Havarikommisjonen i sin rapport.

Ifølge rapporten har dronegruppen i TV 2 Luftfoto vært så stor at mange fotografer har slitt med å opprettholde kravene til nødvendig flygetid som dronepilot. Etter hendelsen har tv-kanalen besluttet at størrelsen på gruppa skal reduseres slik at de gjenstående pilotene får mer flygetid. TV 2 har også innført nye prosedyrer der alle høyrisikooppdrag skal eksplisitt godkjennes av ansvarlig leder eller operativ leder før flyging.

– Vi har i etterkant av hendelsen nedskalert TV 2s Luftfotoavdeling fra om lag 20 fotografer til å være om lag 12 personer i dag. I tillegg har vi en mer ensrettet dronepark hvor vi ikke lenger flyr mange ulike typer drone, men heller bare et par, sier Dahl.

Bør ikke slå av sikkerhetsfunskjoner

Havarikommisjonen skriver i sin vurdering av hendelsen at man ikke kan “slå av en sikkerhetsfunksjon uten å samtidig vurdere den risiko som oppstår ved fjerning av en sikkerhetsbarriere.”

Havarikommisjonen retter samtidig ingen skarp kritikk mot TV 2 fotografen etter hendelsen, men medgir at flygingen kan klassifiseres som kompleks:

“Havarikommisjonen mener også at dette oppdraget kan klassifiseres som et komplekst oppdrag. Havarikommisjonen mener at uventede endringer i situasjonen og oppdragets kompleksitet gjorde at dronepiloten ikke oppfattet kollisjonsfaren, og at dette medvirket til at hendelsen kunne skje”, konkluderer Statens Havarikommisjon.

LES OGSÅ: 

TV2-drone i uhell i Bergen

Snakker ut om egne dronefeil

TV 2 bruker minidrone til direktesending og har tatt grep etter uhellene