Flere droneoperatører forteller om uønskede nærpasseringer fra helikopter

Etter at Dronemagasinet i begynnelsen av februar skrev at bemannet luftfart kan måtte varsle dronebransjen om lavtflyging, har Dronemagasinet fått flere henvendelser som forteller om uønskede nærpasseringer.
Petter Emil Wikøren

Uønskede nærpasseringer i det ukontrollerte, lave luftrommet mellom droner og bemannet luftfart, er noe flere dronepiloter har erfaring med. Selv om antallet bemannede helikoptere er stabilt her til lands, øker antallet droner meget raskt. I Luftfartstilsynets oversikt over registrerte luftfartøy er det 266 fartøy i kategorien helikopter. Til sammenlikning viser tall fra Norsk dronebarometer at ved utgangen av 2022 var det 502.000 nordmenn som eide minst en drone.

En av de profesjonelle droneoperatørene som skrev til Dronemagasinet etter saken i februar, er Asle Gjøstein Resi, operativ leder for ubemannede luftoperasjoner i Veidekke. Selskapets dronemannskaper opplevde i juni 2022, en nærpassering som senere ble rapport til Statens havarikommisjon.

Ved en prøveflyging med større drone i Sørkedalen i juni i fjor, opplevde dronemannskapene til Veidekke at et helikopter fra Helitrans på linjeoppdrag, uventet kom inn i det foregående operasjonsområdet til Veidekkes drone.

– Vi hadde sett på NOTAM i forkant, men der var det ingen oppføring for området. Vi opplevde så at det kom et helikopter i lav høyde. Helikopteret kom brått, sier Resi til Dronemagasinet.

LES OGSÅ: Snart kan bemannet luftfart måtte varsle dronebransjen om lavtflvyning

Ifølge rapporten som ble oversendt Statens havarikommisjon, hadde Veidekke nettopp landet sin siste flyging da helikopteret uventet dukket opp. Veidekke utførte 10 droneflyginger den aktuelle dagen, hvorav en av dronens flightpath senere ble krysset av helikopteret.

Helikopteret fløy ifølge rapporten i lav høyde, godt innenfor dronens foregående virkehøyde som var under 400f AGL. Ifølge rapporten fra Veidekke var helikopterets flyhøyde anslått til 50 meter AGL (Above ground level).

Helikopteret som var på oppdrag for å inspirere linjer for et nettselskap den aktuelle dagen hadde ikke utstedt NOTAM for flygingen. Det er ikke har et krav til å utstede en NOTAM for helikopter pr i dag for slike oppdrag, men det er en klar oppfatning innenfor luftfarten, at det kan bidra til å redusere antall nærpasseringer nær luftromsbrukere om de blir kjent med andre brukeres planlagte operasjoner.

I rapporten oversendt havarikommisjonen går det frem at Helitrans ikke var klar over at det foregikk en droneoperasjon i området. Veidekke innrømmer samtidig “at om besetningen på UAS hadde aktivt fulgt med på Flightradar 24 ville LN-OGE blitt oppdaget tidligere“, heter det i rapporten.

Konkurrent i luftrommet

– Bemannet luftfart har fått en konkurrent i det lave luftrommet. I urbane luftrom skal de holde seg over 1000 fot og i rurale strøk skal de ikke lavere enn 500 fot. Bemannet luftfart har egentlig ikke anledning til å gå lavere utover ved utrykning, linjeinspeksjon og liknende. Fordi de bryter minstehøyden burde de varsle NOTAM, sier Resi.

– Påstanden om at vi bryter minstehøyden er direkte feil. Vi forholder oss til minstehøyden når vi er pålagt det. Men under alle våre operasjoner og oppdrag slik som linjebefaring, lasteflyging, foto og film osv. så har vi godkjenning fra luftfartsmyndighetene til å underskride minstehøyden og tillatelse gjennom en standard operasjons prosedyre (SOP) til å fly helt ned til bakken. Det betyr at våre helikoptre ofte befinner seg svært lavt høyde. Og vi forholder oss selvsagt til de rapporterings og varslings rutinene som finnes. Og når vi underskrider minstehøyden under våre operasjoner har vi ingen varslings plikt til NOTAM. Utenfor disse oppdragene, slik som transport fra a til b forholder vi oss selvsagt til minstehøyden, sier flygesjef i Helitrans, Stian Solberg.

«Umiddelbart etter landing hørte PIC og mannskap rotorstøy, men det var vanskelig å avgjøre hvor de kom fra eller hvor det beveget seg. Etter kort tid økte støyen i styrke, men det var fremdeles ikke mulig å lokalisere helikopteret visuelt. Kort etter passerer LN-OGE over hustakene på gården og fortsetter nordover og opp i lia i svært lav høyde.» skriver Veidekke i sin beskrivelse av hendelsen.

LES OGSÅ: Snart kan bemannet luftfart måtte varsle dronebransjen om lavtflvyning

Veidekkes dronemannskaper opplevde at et helikopter LN-OGE fra Helitrans kom brått på deres operasjonsområde i juni i fjor. Foto: Veidekke

Kollisjon ville sannsynlig forårsaket havari

Veidekke skriver videre i sin oppsummering av hendelsen, at en MAC (mid air collisjon) ville med stor sannsynlighet forårsaket en kritisk situasjon med havari som et mulig utfall for begge fartøy.

Selv om det i det beskrevne tilfellet ikke oppstod noen kollisjon, har Veidekke på bakgrunn av hendelsen, endret noen av sine rutiner. Etter nærpasseringen i Sørkedalen, har Veidekke innført Flightradar24 monitorering og oppføring i HemsWX som en del av flightcheck for droneoperasjonene sine. I rapporten konkluderer Veidekke med at Helitrans alltid burde utstede NOTAM ved linjebefaring. I tillegg oppfordrer Veidekke helikopterselskapet om å benytte HemsWX i cockpit om det ikke allerede gjøres.

Statens havarikommisjon skriver i sitt svar at hendelsen kvalifiseres som en luftfartshendelse, men besluttet at dette ikke ble opprettet sak på forholdet. Statens havarikommisjon skriver samtidig at de ser på tiltakene Veidekke har gjort etter hendelsen som positive.

LES OGSÅ: Snart kan bemannet luftfart måtte varsle dronebransjen om lavtflvyning