Foto:Robot Aviation // FORBANNET: Droneprodusenten Robot Avionics på Hønefoss mener Forsvaret har kjøpt gammel teknologi, og mener deres FX10 (bildet) ville være langt bedre og billigere enn Puma-dronen fra amerikanerne.

– Vi kunne levert bedre og billigere droner

Norsk droneindustri reagerer på at Forsvaret bruker 152 millioner kroner på amerikanske droner. – Vi kunne levert langt bedre teknologi til lavere pris, sier salgsdirektør Niklas Nyrot i Robot Aviation.
Ole Dag Kvamme

Droneindustrien reagerer kraftig på at det norske forsvaret kun gikk til ett amerikansk selskap for å handle nye dronesystemer i USA, i stedet for å henvende seg til norske selskaper. 

– Forsvaret har omtrent solgt seg til djevelen. De kjøper billig, men oppfølgingen er svært dyr. Jeg forstår ikke hvorfor man ikke heller går til norsk industri, sier salgsdirektør Niklas Nyrot hos den norske droneprodusenten på Hønesfoss – Robot Aviation.

Salgsdirektør Niklas Nyrot hos Robot Aviation.

Forsvarsmateriell avviser at norsk bransje er holdt utenfor, les svaret her

Bryter med industripolitikk

Mandag ble det kjent at det norske forsvaret i fjor sommer inngikk en militær kontrakt med den sivile droneprodusenten AeroVironment i California, om levering av to omfattende dronesystemer.

I den korte meldingen fra det amerikanske forsvarsdepartementet går det frem at kun AeroVironment fikk mulighet til å tilby dronene til det norske forsvaret. 

Dette bryter tilsynelatende med norsk, offentlig dronepolitikk. I Regjeringens dronestrategi, laget så sent som i fjor, omtales satsingen på det norske dronemiljøet, herunder Forsvaret.

Og Stortingets forsvarsindustrielle strategi er tydelig på at norsk industri skal få muligheter til å tilby løsninger for forsvaret: 

«En av de bærende pilarene i samarbeidet mellom forsvarssektoren og industrien skal være tidlig dialog på strategisk nivå, gjennom å utnytte en rekke møteplasser mellom aktørene. Tidlig dialog mellom partene skal bidra til at forsvarssektoren gjøres kjent med hva industrien kan tilby av kompetanse og produkter, og til at norsk industri forstår Forsvarets behov. Dialogen skal bidra til at den enkelte aktør blir i stand til å ta gode og tidsriktige beslutninger.» heter det.

Reagerer skarpt

Ingen norske droneprodusenter, eller mulige leverandører av delkontrakter til prosjektet har blitt orientert av Forsvaret om det forestående kjøpet, ut fra det uasnorway kjenner til. 

Faktisk er kontrakten, som ble inngått allerede i fjor sommer, ganske ukjent for bransjen.

Head of Programmes and Solutions Erol Cagatay i Robot Aviation på Hønefoss minner om at Forsvarets foretrukne overvåkingsdrone de siste årene – Raven – ble utviklet av AeroVironment nettopp som et utviklingsprosjekt med det amerikanske forsvaret, for å gi industrien mulighet til å utvikle seg. 

– Det er trist at det norske forsvaret ikke tar i bruk samme virkemidler for å støtte og utvikle norsk industri, sier Cagatay. 

Cagatay og salgsdirektør Niklas Nyrot i Robot Aviation på Hønefoss mener at deres SkyRobot FX10 Spy Owl utkonkurrerer den amerikanske modellen på nesten alle områder.

– Bedre, billigere og mer tilgjengelig

– FX10 er betydelig bedre, betydelig billigere, og betydelig nærmere og mer tilgjengelig, sier Nyrot.

Forsvaret har kjøpt et ukjent antall RQ-20B Puma, som har omtrent samme ytre spesifikasjoner som FX10.

– Den veier 6,5 kilo, kan håndstartes, virker i minus 30 grader og har lenger rekkevidde med 30 kilometer mot Pumas 20 kilometer. Den kan være i luften 2-3 timer, og er betydelig raskere enn Puma med toppfart på 100 kilometer i timen, mot Pumas 83 kilometer i timen, sier Nyrot.

Han sier at også bakkestyring og overføring er av typer Forsvaret allerede er kjent med, og mener den norske datalinken er bedre enn den amerikanske. Videre viser han til at tilpasninger til NATO-kommunikasjon gjør at dronen er langt bedre tilpasset norske og europeiske forhold enn Puma.

– Typisk amerikansk

– Verden utvikler seg, og FX10 er bedre enn Puma, som baserer seg på eldre teknologi. Det ble utviklet til Irak-krigen, og selv om det er oppdatert er det gammelt. Jeg vil kalle det typisk amerikansk, bra, men ikke det beste, som vårt. Nå legger Forsvaret alle eggene i én kurv, sier Nyrot.

– Men det er vel ikke rart at det norske forsvaret kjøper hyllevare fra en kjent leverandør?

– Det kan knapt kalles hyllevare, med ett års leveringstid. Vi kunne levert det samme på ett år. Det hadde betydd 50 til 100 nye arbeidsplasser over flere år, og vært en gylden mulighet til å utvikle norsk industri. Om ikke annet, burde Forsvaret fordelt leveringen, med en prosentandel til norsk industri. Nå kaster de alle pengene over havet i stedet, sier Nyrot.

– Ikke kjent

Daglig leder Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned synes det er trist at Forsvaret ikke benytter muligheten til å bygge norsk kompetanse. 

– Vi har vært til stede på alle møteplasser med Forsvaret, men denne anskaffelsen er ikke kjent. Dette er ikke bra. Forsvaret kunne også valgt samme produsent, men krevd noe norsk innhold, sier Wiig.