Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens Havarikommisjon på scenen under UNC 2019 i Telenor Expo. Halvorsen sier at skrekkscenariet er et sammenstøt mellom drone og et bemannet fly.
Foto:Hanne Rebecca Nilsen

Havarikommisjonens oppfordring til droneoperatører: Rapportér hendelser og ulykker

Det vil ikke bli gjort sanksjoner mot den som rapporterer inn en hendelse, så lenge den ikke er gjort med hensikt. Det er også mulig å rapportere anonymt, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens Havarikommisjon.
Jan Frantzen

– Det er avgjørende at dere i bransjen rapporterer hendelser og ulykker til Luftfartstilsynet. Havarikommisjonen vil så undersøke de alvorligste sakene. Hva har skjedd og hvorfor, og hvordan kan vi forhindre at det skjer igjen. Det er vårt mandat, sier Kåre Halvorsen, avdelingsdirektør hos Statens Havarikommisjon.

Halvorsen var til stede som foredragsholder under UNC-konferansen i november, hvor sikkerhet var et viktig tema.

– Det er viktig at alle som er i dronemiljøet er bevisst på at de er en del av luftfarten, med de rettigheter og plikter dette gir. Skrekkscenariet er å treffe et bemannet fly med en drone, og forårsake en dødsulykke, sier han.

Kan lære av feil

Halvorsen i passiar med konferansier Eirik Norman Hansen under UNC 2019.

Halvorsen forutsetter at de fleste ønsker å følge gjeldende bestemmelser, men konstaterer at ulykker og hendelser likevel kan skje.

– Det hjelper ikke å følge alle lover og regler, hvis du mister kontroll over farkosten. Dersom tap av kontroll medfører at farkosten kommer i konflikt med annen lufttrafikk, innover restriksjonsområder, eller forårsaker skade på personer på bakken, skal dette rapporteres. Da er det viktig å huske at innrapporteringen er unntatt offentlighet og at den kun skal benyttes til å bedre flysikkerheten. Det vil ikke bli gjort sanksjoner mot den som rapporterer inn en hendelse, så lenge det ikke er gjort med hensikt. Det er også mulig å rapportere anonymt, forteller Halvorsen, og påpeker at Luftfartstilsynets nettsider har utfyllende informasjon om hva som skal rapporteres og hvordan dette skal gjøres.

– Å rapportere hendelser og ulykker er en viktig del av en sikkerhetskultur. Det samme er å analysere og lære av egne og andres hendelser. Slik vil man bli bedre i stand til å unngå ulykker fremover. Miljøet bør i best mulig grad fine en løsning for å samle også mindre alvorlige hendelser og ulykker. Skjer det for eksempel en gjentagende feil på en type drone, vil man kunne bli kjent med utfordringen og kontakte produsenten for å få utført forbedringer, sier han.

Kun én rapport så langt

Så langt har ikke dronehendelser vært på bordet hos Havarikommisjonen i særlig stor grad. Kun én sak er undersøkt med tilhørende avgitt  rapport. Ikke fordi det ikke har vært flere hendelser, men fordi dronepiloten i disse tilfellene ikke har vært kjent

– Da er det ikke så lett å finne ut hva som har skjedd. Vi er kjent med flere saker, men når piloten er anonym er det vanskelig å vurdere om det er alvorlig luftfartshendelse eller ikke, sier Halvorsen, som er glad for at det kommer nytt droneregelverk i 2020.

– Vi er ikke ved veis ende, men de nye reglene gir både operatører og de som kontrollerer luftrommet bedre oversikt over hvem som befinner seg i lufta. Hvis du blir mer bevisst din rolle som luftfartsaktør og i tillegg kanskje vet at noen har sett deg, er det mer sannsynlig at du vil rapportere en hendelse eller en nærpassering.

– Hvordan er det for dere å forholde dere til en såpass ny type luftfart?

– Det er utfordrende. Aktørene er ikke alltid like bevisst sin rolle og det er et segment som ikke har de samme reguleringene som tradisjonell luftfart, hvor fabrikantene også er vant til å forholde seg til Havarikommisjonen. Vi tilnærmer oss til all type luftfart på samme metodiske måte. Vår rolle er å undersøke hendelser finne ut hva som skjedde, hvorfor og gjennom rapport og tilrådninger bidra til en stadig tryggere luftfart for alle. Det vil vi fortsette med, sier Halvorsen.