Slik blir du en godkjent droneoperatør

RO1-kategorien omfatter luftfartøy som veier opp til 2,5 kg og har en maksimal hastighet på 60 knop:

Det kreves ikke RO1-tillatelse for flyging med fotodrone dersom bildene bare benyttes privat. Dersom du ønsker å ta bilder til næring og nytte, kreves det at du deklarerer din virksomhet til Luftfartstilsynet.

Slik gjør du det: Steg for steg

* Fyll ut Luftfartstilsynets operasjonsmanual. Den finner du på nettsidene deres – www.luftfartstilsynet.no. Denne manualen beholder du selv. Luftfartstilsynet kan be deg om å fremvise den ved en senere anledning. Ved utfylling må du tilpasse innholdet din virksomhet og dine operasjoner. Malen kan brukes som et utgangspunkt

* Husk pålagt ansvarsforsikring. Forsikringen må være i tråd med EC 785/2004 og ha dekning for minimum 750.000 SDR. Som medlem av UAS Norway kan du tegne Norges rimeligste droneforsikring iht kravet fra Luftfartstilsynet. Bestilling av forsikring gjøres på UAS Norways hjemmesider – www.uasnorway.no Priser fra 690,- for resten av 2020. Egenandel 0,- for ansvarsforsikring.

* Last ned og fyll ut et deklarasjonsskjema. Dette ligger også på Lufttilsynets nettsider.

* Send deklarasjonsskjemaet til postmottak@caa.no. Du vil motta en bekreftelse fra Luftfartstilsynet.

* Sørg for at du er kjent med regelverket, som du finner på lovdata.no. Og husk at du har plikt til å tegne forsikring som dekker erstatningsplikt overfor tredjemann.

 

RO2 og RO3 omfatter luftfartøy som veier opp til 25 kg og har en maksimal hastighet på 80 knop:

Flygere og fartøysjefer for luftfartøy i disse kategoriene må bestå teorieksamen. Luftfartstilsynet tilbyr gratis nettkurs som legges til grunn for eksamen. Det er ingen forhåndskrav til disse kursene. Les mer om dette på Luftfartstilsynets nettsider.

For bedrifter som har behov for RO2 og RO3 godkjenning krever det betydelig mer arbeid i utarbeidelse av operasjonsmanual. Vi anbefaler alle hvor dette er aktuelt å vurdere nøye behovene bedriften har før man starter arbeidet med operasjonsmanual. UAS Norway gir gjerne generelle råd og veiledning for disse kategorien operatører.