Foto:Ørn Borgen

Ny styreleder i UAS Norway

På årsmøte 23. mars 2017 ble Knut Torbjørn Moe valgt som ny styreleder i UAS Norway. Ny nestleder er Torbjørn Hauge.
Anders Martinsen

– Jeg ser frem til å jobbe videre med UAS Norway som styreleder. Med meg har jeg fått et godt styre, sammen skal vi jobbe for å fremme den ubemannede industrien og de muligheter som ligger foran oss. Bransjen opplever en betydelig vekst og står foran store muligheter og utfordringer som vi må løse for å utnytte teknologien til det beste, sa Moe etter årsmøtet.

Fokus på sikkerhet

– UAS Norway skal fortsette det gode arbeidet vi lenge har jobbet med, sikker og god integrering ved bruk av droner, og sammen skal vi utvikle videre en av de raskeste voksende næringer i Norge

Det nye styret ser da slik ut:

Styreleder Knut Torbjørn Moe – Squarehead
Nestleder Torbjørn Hauge – Maritime Robotics

Styremedlem Rune Storvold – Norut
Styremedlem Hans Torgersen – Aftenposten
Nytt styremedlem Tom Lund – Flir UAS
Nytt styremedlem Robert Holand – Inviso

1. vara Alexander Sandnes – Droneakademiet
2. vara Santiago Amengual – Egen bedrift

Referat fra årsmøtet vil bli lagt ut på våre medlemssider når det er klart.