Suksessbedrift satset på droner

Tidligere brukte de en uke på å måle et område for entreprenør-kunder. Ved hjelp av drone har Maskinstyring AS redusert tiden til én dag.
Reportasje: Heidi Ditlefsen Foto: Maskinstyring AS

– Droner gjør oss mer effektive, samtidig som vi arbeider på en tryg.gere måte, sier stikningsingeniør hos Maskinstyring AS Tom Mangerud fornøyd. Bedriften på Hamar bruker pri.mært drone til terrengprofilering og ortofotografering (et geometrisk korrigert bilde tatt fra lufta).

Å bruke drone i stedet for GPS stang, øker sikkerheten og effektiviteten.

– Før gikk vi hovedsakelig rundt på området og målte inn punkter med en GPS stang. Det tok veldig lang tid. Dronen er fin å styre, og kommer til steder hvor det ikke er sikkert å gå. I brakke skrenter for eksempel, sier Mangerud. Hadde en god idé Maskinstyring AS er en totalleverandør for entreprenører. I fjor ble bedriften kåret til Årets Gaselle i hjemfylket Hedmark.

Omsetningen hadde da økt massive 532 prosent siden oppstarten i april 2011. Omtrent halvparten av selskapets inntekter, 52 millioner i fjor, kommer fra salg av GPS-utstyr til gravemaskiner. Det var etterspørselen etter slikt utstyr som ga Tom Mangerud, Knut Arne Eriksen og Jøran Bergsjøbren.den ideen til å starte firma sammen.

– Salget av GPS på gravemaskiner hadde tatt av, men det var få som kunne lage 3D-modeller til det. Vi synes vi hadde en god idé, og så at det var et behov i markedet for våre tjenester, sier Mangerud. Blant gründerne hadde en bak.grunn fra salg, en fra masseberegning og en fra landmåling. Utfordring med software Høsten 2013 kjøpte de sin første drone. Valget falt på en Camflight R8.

– Vi valgte den fordi den kom fra en norsk, seriøs leverandør. Droner var en ny ting i bransjen, og vi ville ha en norsk leverandør som vi kunne ha et nært samarbeid med. Samarbeidet har vært bra, og vi har jobbet sammen med dem slik at vi har fått de dataene og den kvalite.ten vi ønsker, sier Mangerud.

– Hva har vært det mest utfordren.de med å ta i bruk droner?
– I starten var det å få inn folk som hadde kompetanse. Droner virket så enkelt i starten, men det er mange innstillinger og et stort ansvar som følger med. Vi fikk inn to dronepiloter som hadde mange års erfaring fra modellfly og kunne mye om regelverket. Å få på plass god nok og riktig software, har også vært en utfordring. Vi brukte et drøyt år på å komme fram til den løsningen vi har nå i forhold til databehandling, sier Mangerud.

Laserscanning

Da den nye forskriften for droner kom 1. januar i år, måtte Maskinstyring AS sette dronen på bakken en stund. Kravet om 50 meters avstand til folk og hus, kompliserte ting for firmaet. De gikk sammen med AF-gruppen i dialog med Luftfartstil-synet og kom i fellesskap fram til en løsning. Pilotene oppgraderte seg til RO3, og dronen ble utstyrt med nye sikkerhetssystemer.

– Luftfartstilsynet har vært veldig samarbeidsvillige og løsningsori.enterte. Vi har hatt en veldig fin dialog underveis i prosessen, skryter Mangerud. – Se 1-2 år fram i tid.

Hvordan bruker dere droner da?
– Vi fokuserer på kvalitet. Målet er å være en totalleverandør fra A til Å
– Da tror jeg vi bruker laserscanner på dronen. Teknologien er tilgjengelig i dag, men vi synes software-løsnin.gen er for dårlig. Vi vil ha et produkt som er enkelt å bruke og det kommer forhåpentligvis snart. Allerede neste sesong håper jeg vi er i gang med laserscanning. Høyere kvalitet Fordelen med laserscanning er flere. Med 25.000 punkt i sekundet gir det mye tettere målinger, og det er mulig og måle gjennom trær der det nå er vanskelig å få til bakkemåling fra luften. For kunden er fordelen åpenbar: Prosjekteringen kan starte på et tidligere tidspunkt og med et bedre grunnlag.

– Vi kan starte målingen før skogen er hogd og ryddet. Kunden får også høyere kvalitet på modellene og kan i større grad sitte inne og jobbe i stedet for å være ute på befaring, sier Mangerud. Maskinstyring AS har i dag 24 ansatte og hovedkontor er på Hamar. Selskapet har også en avdeling på Dal på Romerike. Planen har hele tiden vært å vokse med behovet i markedet.

– Vi fokuserer på kvalitet. Målet er å være en totalleverandør fra A til Å. Kunden skal slippe å ringe fem ulike leverandører for å få i land et prosjekt. De kan bare ringe til oss, sier Tom Mangerud.