FORNØYD. Det var en tydelig fornøyd politidirektør Benedicte Bjørnland og justisminster Monica Mæland som fikk for første gang se resultatene fra UAS Norways droneundersøkelse. I bakgrunnen Elisabeth Rise, seksjonssjef fra Politidirektoratet
Foto: Anders Martinsen

Undersøkelsen om politiets dronebruk. 4 av 5 positive er positive

- Bekrefter at det er høy tillit til politiet, sier justisminister Monica Mæland om tallene som kom frem i Opinions ferske undersøkelse for UAS Norway. De viser at fire av fem nordmenn er positive til politiets dronebruk.
Jan Frantzen

– Droner er et fantastisk hjelpemiddel når det brukes på riktig måte, sier justisminister Monica Mæland til Dronemagasinet.

Det var brennhett på taket hos Politidirektoratet i Oslo sentrum da hun ble presentert for politiets droneprosjekt onsdag, sammen med blant annet politidirektøren og en rekke av landets ledende medier. Det ble vist bilder og video fra flere vellykkede droneoppdrag i de tre distriktene som deltar – ikke minst aksjonen hvor en savnet kvinne ble funnet med drone i Mandal i vår.

FANT SAVNET KVINNE: I april fant dronepilot Christian Ekra fra Agder Politidistrikt en savnet kvinne ved hjelp av dronen. Det kan være første eksemplet i Norge på at droner redder liv – Foto: Politiet

– Det vi har sett i dag er ny teknologi som er en del av politiets hverdag, og som bare vil komme sterkere fremover. Den brukes ikke i stedet for politifolk, men i tillegg til dem. Den gir ny kunnskap – raskere. Vi så i dag at man kunne rykke ut og være på et åsted i løpet av et halvt minutt. Der får man et oversiktsbilde med én gang, forklarer Mæland.

Lav terskel for ny teknologi

Dronemagasinet har fortalt om det nasjonale droneprosjektet ved flere anledninger, i tillegg til testprosjektet i Oslo nylig, da droner ble testet i en tidlig innsatsfase -som såkalt «første enhet på stedet».

Etter presentasjonen onsdag kunne Dronemagasinet også vise frem en fersk undersøkelse for justisministeren og politidirektøren, nemlig den Opinion har gjort for UAS Norway denne uken. Tallene viser at 83 prosent av nordmenn er positive til politiets dronebruk – og at 82 prosent av dem har tillit til at politiet forvalter innsamlet materiale i samsvar med personvernlovgivningen.

– Det er flotte tall, sier de to.

– Det viser at man har tiltro til at politiet forvalter det som tross alt er et overvåkende virkemiddel på en god måte, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Justisministeren samtykker.

– Dette bekrefter det inntrykket vi har, og det andre undersøkelser har vist, at det er høy grad av tiltro til politiet. Folk er veldig trygge i Norge, og det er også veldig lav terskel for å ta i bruk ny teknologi. Det ser vi på mange områder, og det viser også koronakrisen – folk tar i bruk teknologi for  å gjøre hverdagen enklere. Jeg tror dette  utelukkende er et positivt verktøy i politiets arbeid, sier Mæland.

Undersøkelsen sier også at generell bruk av nød- og redningsetater er bruksområdet for droner som nordmenn rangerer som det viktigste.

– Det å berge liv er jo en av erfaringene vi har gjort til nå. Vi kan komme oss raskt ut for å finne folk, på en helt annen måte nå enn da vi bare sendte patruljer til fots, sier politidirektøren.

Godt utgangspunkt

I forbindelse med UNC-konferansen i fjor ble mange i Norge kjent med det svært vellykkede droneprosjektet i Chula Vista i San Diego, hvor politiet har tett kommunikasjon med befolkningen – blant annet ved å legge detaljene fra alle droneoppdrag ut på en offentlig nettside. Politidirektøren sier at sosial aksept også er viktig i Norge.

– Hadde det vært motsatt, og en stor del av befolkningene hadde vært skeptiske, måtte vi ha tatt det inn i evalueringen videre. Det er et godt utgangspunkt at folk har tillit til vår bruk av droner, konstaterer Bjørnland, som legger til at prosjektet er en operasjonalisering av regjeringens dronestrategi.

– Vi har fått noen erfaringer som tegner godt, men nå skal vi la prosjektet gå ferdig, før vi trekker endelige konklusjoner på hvordan vi skal ta det videre, sier hun.