Slik kan det se ut når 9 droner trenger på mørkeflyvning samtidig. Alle utstyrt med hver sin kraftige lys påmontert dronen. Det gjør det mulig å fly trygt og sikkert i mørke ofte på tidspunkter ikke verken mannskap eller helikopter ønsker å være ute i nærheten av linjer som alvorlige feil. Foto: Anders Martinsen
Foto:Anders Martinsen

Unikt kurs: mørkeflyvning, linedraging og termografi ved hjelp av dronerNå skal nettselskapene oppdage feil raskere

Ny bruk av droner hos nettselskap kan finne feil raskere for nettselskapene. Denne uken ble 70 energimontører kurset i droneflyvning.
Hans O. Torgersen

– I Norge et det nå et stort antall nettselskaper som bruker droner, men som ikke har tatt ut potensialet  som ligger i droner. Derfor har vi invitert til dronekurs med fokus på hva nettselskapene faktisk trenger, sier Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway.

Martinsen forteller at det var et svært praktisk kurs med mye flyging. Blant kursholdere var blant annet Statnett, BKK, Tensio, 330-skvadronen (Luftforsvarets redningshelikoptre), Luftfartstilsynet og Avinor, samt et knippe leverandører som har spesialisert seg på tjenester til energisektoren.

– Vi trodde at kanskje 20-30 stykker hadde lyst til å ta turen til Selbu på en kald novemberdag og bli med og lære sammen med andre nettselskaper. Men det kom nesten 70, som har nå fullført tre dager med rimelig intens utveksling og erfaring på metoder og ulike former for droner, sier Martinsen.

Droneflyging i 25 minusgrader i Selbu under kurset for nettselskapene. Robert Borge fra BKK viser teknikken bak linedraging ved hjelp av drone. En tynn line festes til dronen som kan slippes automatisk fra fjernkontrollen til dronen. FOTO: Anders Martinsen.

På timeplanen sto praktiske kurs som linedraging, termografi, inspeksjoner av fjordspenn til toppinspeksjoner og hvordan man kan automatisere inspeksjon av linjenettet for nettselskapene. Alt er med på å bruke droner til å forenkle hverdagen for nettselskapene. Hva linedraging er kommer vi tilbake til lenger ned i artikkelen.

Slik ser det ut når linen festet til festeanordningen på dronen. En elektronisk løsning sikrer at linen løses ut fra fjernkontrollen. Foto: ANDERS MARTINSEN

Fløy i 25 kuldegrader

– Droner har i veldig stor grad erstattet helikopter for eksempel i store deler av Tensio sitt nett i Trøndelag. Så i sum har det vært veldig spennende, men man har jo blitt, hva skal vi si, positivt overrasket over en sprengkulde i Trøndelag, hvor vi har hatt ned mot 25 minusgrader, forteller Martinsen, 

Rutinerte energimontører fikk virkelig brynt seg på de nokså lave temperaturer, og fikk se hva det betyr å holde maskiner og batterier varme.

– Det har vært veldig høy grad av å bruke naturen som klasserom, og som vi sier du lærer sabla fort med kalde fingre. Så målet med konferansen er jo rett og slett å bidra til at nettselskapene kan bruke droner mer, men ikke minst også samvirke med hverandre og også med andre luftfartøy, sier UAS-lederen. 

Nettelskapene er nå mer operative, og kan dermed raskere rette feil for å få strømmen igjen før det blir for kaldt i de tusen hjem, og før liv og helse står i fare.

Mathias Gauer fra Droneakademiet holdt kurset i nattoperasjoner for nettselskapene. Egen prosedyre for mørkeflyvning ble utviklet for kurset. FOTO: Anders Martinsen.

Flyr drone for en halv million mennesker

Hva sier så kursdeltakerne? Vi har snakket med Per Gunnar Feragen fra Tensio, et av landets største nettselskaper med regionansvar for Trøndelag og dets befolkning på en halv million mennesker.

Tensios nett består av 29.000 kilometer med linje og kabel, 100 trafostasjoner og 13 000 nettstasjoner.

– Per Gunnar, fikk dere det dere forventet?

– Jeg vil si at vi fikk det vi forventet og mye mer. Det har jo vært et kjempeopplegg. Vi har fått utvekslet erfaring med andre nettselskaper, og snakket med mange som jobber med samme saker som oss og har samme utfordringer. Vi har også sett på nye bruksområder, sånn som linedraging. 

– Hva er linedraging?

– Da tar vi i bruk dronene til å dra ut en tynn line over for eksempel et juv, der vi normalt kanskje bruker fire-fem timer til å gå over til fots. Linen bruker vi etterpå til når vi trekker andre liner med et vinsjesysten.

Tensio har byttet ut mange timer med helikopter til fordel for droner. – Mer miljøvennlig, bedre HMS og nå får vi også langt færre klager enn ved bruk av helikopter under ulike befaringer, sier droneansvarlig Per Gunnar Feragen i Tensio etter endt kurs på Slind Kraftstasjon i Selbu.

Tidligere måtte man bruke helikopter til dette, eller altså ta beina fatt i bratt terreng.

– Har droner erstattet helikopter i så stor grad som du så for deg tidligere? 

– Mer eller mindre. Vi har jo betydelig mer droneflygging nå i forhold til for et par år tilbake. Det har vært en enorm vekst. Jeg tror nok den veksten kommer til å fortsatt like mye i årene framover.

Ni droner med kraftig lys i mørket

Under kurset i sprengkulden i Selbu ble droneflyging i mørket et sentralt tema. Det er få helikopteroperatører som kan gjennomføre operasjoner i nærheten av kraftlinjer i mørket. Tensio hadde opp til ni droner i luften samtidig i mørket i Selbu. Disse dronene er utstyrt med svært kraftig lys.

I stummende mørke lyser dronene godt opp i terrenget. Det er til stor hjelp for energimontørene som flyr og leter etter feil. Dronene er utstyrt også med termisk sensor og kan oppdage varmgang på sentrale komponenter. FOTO: Anders Martinsen

– Det å fly i mørket innebærer jo større risiko. Det er ikke mange som har kapasitet til å fly i mørket med helikopter, men med droner så er det ikke noe problem hvis man har god trening. Da har vi jo muligheten for blant annet feilsøking på nattestid. Det er jo en kjempegevinst i forhold til å komme seg fort frem og finne feil. Vi sparer mannskapet, vi trenger ikke å gå eller kjøre i bratt og farlig terreng. Det er en kjempe HMS-gevinst, sier Feragen.