Her har Equinors historiske testflight akkurat begynt. Dronen er en Camcopter S-100 fra Schiebel.
Foto: Morten Wanvik

Droneflyvningen til Nordsjøen: – Et utrolig viktig steg

Dronefrakten i slutten av august vil få stor betydning både for Equinor og globalt, mener logistikk- og beredskapsdirektør i Equinor, Frida Eklöf Monstad.
Jan Frantzen

– Denne begivenheten ble kraftig markert hos oss også. Men det var egentlig bare startskuddet. Det er nå jobben må gjøres, sier Frida Eklöf Monstad, som er direktør for logistikk og beredskap i Equinor.

Hun snakker naturligvis om verdens første dronefrakt til en offshoreinstallasjon, som ble utført av Equinor og Nordic Unmanned i forrige uke.

Hun forteller i et videointervju med Dronemagasinet at Equinors behov når det gjelder logistikk- og beredskapstjenester er stort. I 2019 transporterte selskapet godt over 2 millioner tonn last med fartøy, og over 370.000 passasjerer med helikopter.

– Skal vi frakte noe ut til feltene så er det bare helikopter og skip man kan benytte seg av. Det er bare luft- og sjøveien som er åpen. Droneoperasjonen markerte et viktig steg for oss. Den gir oss trygghet på at dette er en teknologi som kan brukes som supplement til dagens løsninger på norsk sokkel. Dronen vi testet på torsdag har en maks løftekapasitet på 50 kilo, og kan ikke erstatte dagens helikopter og fartøy, men den kan levere en del ting raskere, billigere og med lavere utslipp. Vi ønsker blant annet å bruke denne type system i værvindu hvor helikopter har begrensinger, som for eksempel når det er tåke, lyn eller fare for statisk elektrisitet. Da kan vi bruke droner for å få levert kritiske reservedeler. De kan også brukes til inspeksjoner og søk og redning, og i tillegg har vi behov for løsninger som er tilrettelagt for ny energi, for eksempel vindturbiner til havs, sier Monstad.

Stikkord: samarbeid

Det var en 3D-printet dieseldyseholder som ble fraktet fra Mongstad til plattformen Troll A under torsdagens historiske flyvning, som totalt tok cirka tre timer. Frida Eklöf Monstad sier at de med droneteknologien har fått «et nytt verktøy i skrinet», et verktøy som treffer alle punkter i selskapets strategi: alltid sikkerhet, høy verdiskapning og lavt CO2-utslipp.

Frida Eklöf Monstad, direktør for logistikk og beredskap i Equinor.

– Vår førsteprioritet er sikkerhet, og dette kommer til å bidra til å øke sikkerheten. Fartøy representerer en sikkerhetsrisiko når de opererer i plattformenes sikkerhetssone. Dessverre er det også slik at fartøyene og helikoptrene vi har bruker drivstoff som slipper ut mye CO2. På disse områdene kan droner bidra positivt, sier Monstad, og slår fast at stikkordet er samarbeid dersom droneteknologi skal bli en naturlig del av bransjen fremover .

– Samarbeid er alltid viktig, og vi ønsker å jobbe i tre faser: etablere gode retningslinjer for trygg dronetrafikk sammen med myndigheter, skape et velfungerende marked for teknologi og tjenester sammen med leverandører, og jobbe med andre operatører for å få til mulige synergier, storskalaeffekter, delingsøkonomi og slike ting, sier Monstad.

Ser globalt

Det var Sandnes-selskapet Nordic Unmanned som utførte droneoperasjonen til Troll A-plattformen, og Monstad ser på dem som et supplement- ikke en konkurrent – til helikopteroperatørene.

– At vi bruker nye leverandører i vår industri ser jeg på som en naturlig videreutvikling, sier hun, og forteller at visjonen om frakt av gjenstander med drone har tatt Equinor et par år å realisere.

– Da noen begynte å snakke om bruk av droneteknologi for første gang, tenkte jeg med en gang at det var spennende. Men dette er ikke gjort over natta, det ligger mye arbeid bak. Det har handlet om å sette en tydelig visjon med gode medarbeidere og gode leverandører med stayerevne. Vi har tatt det første og utrolig viktige steget i dette, og lagt et godt grunnlag for arbeidet videre. Det var en stor begivenhet og utrolig kjekt å være med på, sier direktøren, som fulgte flyvningen på stream.

Monstad ser også store muligheter for droneteknologien globalt etter Equinors vellykkede testflight.

– Dette har hatt sin fødsel i Norge, men jeg tror absolutt at applikasjonen kommer til å være global. Jeg tror dette vil få store ringvirkninger, sier hun.

Se hele sendingen av Dronemagasinet på nett