Foto:Ole Dag Kvamme

Dyre droneplaner – Woll dømt i Lagmannsretten

Bedrageri-mistenkte Bjørn-Arild Woll er dømt til å betale Hol kommune 4,2 millioner kroner etter å ha kjøpt Dagali flyplass fra et sykkelsete – for deretter aldri å hoste opp pengene etter kjøpet.
Ole Dag Kvamme

– Jeg vil ikke kommentere dommen i Borgarting vedrørende Dagali før dommen er rettskraftig, det vil si tidligst 5. januar 2022, kommenterer Bjørn-Arild Woll overfor Dronemagasinet.

Dommen han viser til falt i Borgarting lagmannsrett 25. november. Der ble Woll dømt til å betale Hol kommune 2,9 millioner, som kommunen tapte da Woll aldri betalte for flyplassen han kjøpte i 2019.

I tillegg kommer saksomkostninger på 970.000 kroner. Med forsinkelsesrenter skylder Woll Hol kommune drøyt 4,2 millioner kroner per i dag etter kjøpet fra sykkelsetet.

BØD OPP 1,5 MILL: Bjørn-Arild Woll gjennomførte budkrigen fra sykkelsetet i Setesdal. Han fikk tilslaget på Dagali flyplass da han høynet med 1,5 millioner kroner. FOTO: Faksimile dom lagmannsretten.

 

Tekstmelding fra Setesdal

Dronemagasinet avslørte i fjor vår hvordan Bjørn-Arild Woll deltok i en knallhard budkamp og slo til på Dagali flyplass. I 2019 fikk han tilslaget, da han gikk 1,5 millioner over forrige bud, og bød 12,5 millioner 30. april via en tekstmelding klokken 11.18. Da var Woll på sykkeltur i Setesdal.

Siden har vi omtalt en rekke andre forhold, se lenker:

Les også: – Han bør stoppes

Les også: Lokket med investeringer på 2,5 milliarder

Les også: Ordfører varsler oppvask etter mislykket flyplass-salg

Les også: Tidligere ansatte og investorer anklager Woll for svindel

Les også: 2 års konkurskarantene for dronesvindel 

Les også: Millioner på avveie etter flere konkurser

Les også: Oppdrett og dronesenter til 2,5 milliarder kroner. Næringssjef : – Det var bare ljug

Men nå gjelder det hva som skjedde etter at Woll hadde fått tilslaget på Dagali. Kommunen forsto etter hvert at Woll manglet penger, og satte press på ham utover sommeren og høsten 2019. 

Woll skyldte på mangler ved flyplassen, og sa at han dessuten snart ville etablere selskapene for overtakelsen.

Internasjonalt dronesenter: Det var her på Geilo Luthavn Dagali at Woll sa han ønsket å etablere et internasjonalt dronesenter. Men planene strandet tidlig. Dommen i Lagmannsrettenk kan koste Woll over 4 millioner kroner. Foto: Faksimile prosjekt

Dekningssalg

Så skjedde aldri, og om høsten gikk kommunen til såkalt dekningssalg, ved å gå til den lokale forretningsmannen Pål Gundersen. Han hadde også vært med på budrunden, men ga seg på 11 millioner. Nå fikk han den for 9,5 millioner kroner.

Mellomlegget på 2,5 millioner kroner, som kommunen tapte da Woll ikke innfridde, gikk Hol kommune til retten for å få. 

I vår ga tingretten Woll medhold. Dommerfullmektig Ellen Christina Xylander Skaug i Buskerud tingrett mente Woll ikke hadde kjøpt, selv om han hadde vunnet budrunden:

Dette skrev Skaug i dommen 3. mai 2021: «Budet ble inngitt 30. april 2019 på grunnlag av prospekt og med forutsetningen om at selskapet Spera Airpark AS skulle stiftes, oppkapitaliseres og være kjøper. Utover budet gjensto i realiteten alt i avtaleforholdet da budet ble akseptert 6. juni 2019: finansiering, stiftelse av kjøperselskap, due diligence, inngåelse av aksjekjøpsavtale, tidspunkt for signering av avtale, overdragelse og betaling. Dette var heller ikke klarlagt da aksepten ble trukket tilbake 28. oktober 2019.

Retten har kommet til at Hol kommune ikke kan sies å ha fått berettigede forventninger om at kjøpsavtale pålydende 12, 5 millioner kr ble inngått på det tidspunktet budet ble akseptert.»

Snudd på hodet

Borgarting lagmannsretten endevender dommen fra tingretten. Lagmannsretten mener at: jo, ved å sende bud uten reservasjoner, så forpliktet Woll seg til å kjøpe for 12,5 millioner.

pastedGraphic.png

Foto: Faksimile dom lagmannsretten.

 

«Lagmannsretten viser særlig til at det fremgikk av budskjemaet Woll brukte at budet var bindende. Selv om prospektet sett isolert muligens ikke klart uttrykte at budene var bindende, ble kommunens forutsetning om dette tydelig formidlet til Woll i Herleiksplass’ brev 3. mai 2019 til Woll. Woll fikk da en sterk oppfordring om å reagere dersom han mente at han ennå ikke hadde forpliktet seg. Det gjorde han ikke. Tvert imot ga han på sosiale medier uttrykk for at han hadde blitt eier av en flyplass.»

Konstruert

Borgarting mener Bjørn-Arild Woll fant opp forklaringer for ikke å innfri forpliktelsen.

«Woll hadde siden mai 2019 uttalt at kjøperselskapet skulle registreres og kapitaliseres, uten at det hadde skjedd. Han forklaringer på hvorfor det ikke hadde skjedd – at det var så mange utestående forhold som måtte avklares – fremstår som oppkonstruerte.

Retten mener også at det er Wolls forhold som er årsaken til den situasjonen som oppstod, og at kommunen er lite å bebreide.»

Mye penger

Borgarting lagmannsrett ble satt med tre lagdommere. De dømte 25. november Woll til å betale mellomlegget, som totalt beløper seg til 2.910.774 kroner. Med forsinkelsesrenter fra 12. juni 2020, har beløpet steget med 343.000 kroner.

I tillegg kommer idømte saksomkostninger fra tingretten på 461.340 kroner, og omkostninger fra lagmannsretten 508.205 kroner – totalt 4.223.549 kroner.

Ordfører Petter Rukke i Hol kommune har ikke svart på henvendelse fra Dronemagasinet.