Følger opp suksessen med The Arctic Drone Event:Dronekonferanse på Svalbard i høst – meld deg på her

Dronetransport - hva trenger vi og hvordan skal vi lykkes? Det er tema under The Arctic Drone Event i september. Her kan du bestille billett.
UAS Norway

Hold av datoene 6.-9. september. Da skal endelig suksessen fra 2018 følges opp. Den gangen var droner og miljø tema da The Arctic Drone Event ble arrangert på Svalbard for første gang. I høst er det droner og logistikk som står på agendaen.

– Droner og logistikk hører sammen, det er åpenbart. Men mange lykkes ikke med dette, og vi lurer på hvorfor. Vi skal samle de beste i bransjen til å sette fokus på temaet, sier leder i UAS Norway, Anders Martinsen.

Arrangementet er en “hybridkonferanse”, som innebærer at det vil være mulig å delta både fysisk og digitalt. Hundre gjester vil bli invitert til Svalbard, mens øvrige deltakere kan medvirke via pc-en.

Bestill billett her

Spennende initiativer

Ledere fra sentrale produsenter innen dronelogistikk globalt har allerede bekreftet deltakelse på konferansen. Øvrige fremstående miljøer innen utvikling og regulering, samt sluttbrukere og leverandører, vil diskutere hvilke løsninger som finnes i dag og hva som skal til for å lykkes med å komme videre med dronetransport – spesielt fra et norsk og nordisk perspektiv. Konferansen er også et samlingspunkt for det nordiske prosjektet Nordic Drone Initiativ – NDI – som har dronelogistikk som et av sine fokusområder.

Leder i UAS Norway, Anders Martinsen – her under Arctic Drone Event i 2018. Foto: Fredrik Naumann

– Det foregår mange spennende initiativer i Norden og resten av Europa, men mange vet ikke om hverandre. Det er lite deling, spesielt når det gjelder et spennende område som cross border operations, altså operasjoner hvor droner på sikt skal operere over landegrenser, forteller Martinsen.

Temaet angår mange, på tvers av en rekke sektorer. Ikke minst gjelder det olje- og gassektoren, som demonstrerte sitt behov da Nordic Unmanned fraktet en reservedel for Equinor til Troll A-plattformen i Nordsjøen i fjor.

– Helsesektoren er i tillegg en mulig storforbruker og energisektoren har også behov for å kunne frakte deler. Transportsektoren vil dessuten kunne ta i bruk luftkorridorene i mange tilfeller hvor det i dag brukes bil og bane, sier UASN-lederen.

Uformelt

Konferansen vil naturligvis bli tilpasset etter Covid 19-situasjonen, og alt tyder på at den vil være betydelig lettere i september. Det er da også stor interesse rundt The Arctic Drone Event allerede, og den spektakulære arenaen på Svalbard byr på både muligheter og utfordringer.

– Et opphold på Spitsbergen er alltid et minne for livet. Dette er en konferanse uten krystallglass og hvite duker – og med allværsjakke og tursko. Vi oppfordrer aktuelle kandidater som mener de bør bli invitert, til å kontakte oss. Vi ønsker innspill fra alle som er en del av økosystemet innen dronelogistikk. Det er bare å rekke ut en hånd hvis man mener at man kan være en del av løsningen på dette feltet, sier Martinsen.

Bestill billett her